Tietojen korjaaminen

Suorituksen maksaja vastaa siitä, että sen tulorekisteriin ilmoittamat tiedot ovat oikein. Maksajan pitää korjata ilmoittamissaan tiedoissa olevat virheet.

Jokainen virheellinen tieto pitää korjata. Korjaamiskertojen määrää ei ole rajoitettu.

Tietoja voi korjata kaikkien kanavien kautta. Sillä ei ole merkitystä, miten alkuperäinen ilmoitus on annettu. Voit esimerkiksi korjata tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa sellaista ilmoitusta, joka on alun perin lähetetty teknisen rajapinnan kautta suoraan palkkaohjelmistosta.

Korjaamisen tapoja on kaksi: korvaava ilmoitus ja ilmoituksen mitätöinti

Yleensä voit korjata palkkatietoilmoituksen, etuustietoilmoituksen ja työnantajan erillisilmoituksen tiedot korvaavalla ilmoituksella

Tee korvaava ilmoitus esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • Olet ilmoittanut tulon väärin esimerkiksi näppäilyvirheen vuoksi.
  • Olet ilmoittanut tulon väärällä tulolajilla.
  • Olet unohtanut ilmoittaa pakollisen tiedon.
  • Olet ilmoittanut väärin pakollisen tai vapaaehtoisen tiedon.
  • Olet ilmoittanut väärin tulolajin vakuuttamistiedon.
  • Olet ilmoittanut luontoisedun väärin.
  • Olet maksanut tulonsaajalle tuloa liian paljon.
  • Olet ilmoittanut työnantajan sairausvakuutusmaksua liian paljon tai liian vähän.

Korvaavaa ilmoitusta ei voi aina käyttää

Korjaa ilmoitus mitätöimällä, jos olet esimerkiksi ilmoittanut virheellisen Y-tunnuksen tai henkilötunnuksen, haluat korjata maksupäivää tai vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppiä.

Jos huomaat, että sama ilmoitus on tallentunut tulorekisteriin useaan kertaan, poista ylimääräiset ilmoitukset mitätöimällä.

Muista nämä korjatessasi

Tulorekisteriin ei ilmoiteta palkkajärjestelmässä tehtäviä teknisiä vähennyksiä, kuten tulon siirtoja palkkalajista toiseen.

Ilmoita ennakonpidätys tulorekisteriin aina sen suuruisena, kuin olet sen tulonsaajalta perinyt. Jos et ole perinyt ennakonpidätystä, työntekijämaksuja tai muita korvauksia, älä ilmoita niitä tulorekisteriin.

Kun korjaat palkkojen ilmoitusta, huomioi myös sosiaalivakuutusmaksut:

  • Jos palkkatietoilmoituksella ilmoitetut tulot muuttuvat siten, että työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä muuttuu, korjaa myös työnantajan erillisilmoitus.
  • Korjaa tarvittaessa myös työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.

Lue lisää vakuutustietojen korjaamisesta yksityiskohtaisesta ohjeesta: Luku 3.3: Työntekijän sosiaalivakuutusmaksujen oikaiseminen

Korjaa virheellinen tai puutteellinen ilmoitus heti

Korjaa ilmoittamissasi tiedoissa olevat virheet heti, kun virhe huomataan. Maksajana sinun on korjattava tiedot, jos tulonsaaja ilmoittaa virheestä. Tulorekisteri tai tulonsaaja ei voi korjata tietoja.

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja voit korjata niin kauan, kuin niitä tulorekisterissä säilytetään. Tiedot säilytetään tulotietojärjestelmässä 10 vuotta tiedon tallentamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien.

Palkkatiedot on ilmoitettu tulorekisteriin vuodesta 2019 alkaen ja eläke- ja etuustiedot vuodesta 2021 alkaen. Jos virhe koskee ilmoittamisen alkamisvuotta edeltävää aikaa, korjausta ei tehdä tulorekisteriin. Ota yhteyttä siihen toimijaan, joka aiemmin vastaanotti ilmoitukset.

Poikkeuksena ovat takaisinperityt suoritukset ja etuuksissa myös regressitilanteet. Ne ilmoitetaan tulorekisteriin, vaikka alkuperäinen tulo olisi maksettu ennen ilmoittamisen alkamisvuotta.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja esimerkit

Palkkatiedot – tutustu esimerkkeihin ja lue lisää korjaamisesta eri tilanteissa:

Ohjeessa kuvataan palkkatietoilmoituksen ja työnantajan erillisilmoituksen korjaaminen: Tietojen korjaaminen tulorekisterissä

Ohjeessa kuvataan tietojen korjaaminen kansainvälisissä työskentelytilanteissa: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: kansainväliset tilanteet

Ohjeessa kuvataan poissaolotietojen korjaaminen: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: poissaolotiedot

Etuustiedot – tutustu esimerkkeihin ja lue lisää korjaamisesta eri tilanteissa:

Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Sivu on viimeksi päivitetty 5.3.2024