Yksityiskohtaiset tulorekisterin ohjeet

Tälle sivulle on koottu tulorekisterin yksityiskohtaiset ohjeet. 

 • Jokaisella ohjeella on voimassaoloaika ja versiohistoria.
 • Jos korjaat vanhoja ilmoituksia,  käytä kyseisen ajankohdan ohjeita.

Tekniset ohjeet ja skeemakuvaukset ohjelmistokehittäjille ovat Dokumentaatio-sivuilla

Palkkatietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Ohjeissa käsitellään palkkatietojen ilmoittamista tulorekisteriin.  Ohjeet on tarkoitettu suorituksen maksajille ellei erikseen mainita jotain muuta.

Palkkatietojen ilmoittamisen yksityiskohtaiset ohjeet
Uusin ohje Voimassa alkaen Aiemmat ohjeet

Palkat: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Ohjeessa käsitellään

 • palkkatietojen ilmoittamisen yleisiä periaatteita ja menettelyitä
 • tietojen antamisen määräaikoja
 • tulorekisterin tiedon käyttämisen logiikkaa.

Ohje on tarkoitettu kokoavaksi yleisohjeeksi tukemaan muita tulorekisterin julkaisemia yksityiskohtaisia ohjeita.

​1.1.2024–

 

Palkkatietojen ilmoittamisen ohjeen aiemmat versiot

 

Työnantajan erillisilmoitus

Ohjeessa kuvataan

 • missä tapauksissa työnantajan erillisilmoitus pitää antaa
 • milloin ja miten se annetaan
 • mitä tietoja sillä ilmoitetaan
 • missä tapauksissa kotitalouden pitää antaa työnantajan erillisilmoitus.

​1.1.2024–

 

Työnantajan erillisilmoituksen ohjeen aiemmat versiot

 

Tietojen korjaaminen tulorekisterissä

Ohjeessa kuvataan

 • palkkatietoilmoituksen ja työnantajan erillisilmoituksen korjaaminen
 • liikasuorituksen ja muun perusteettoman edun ilmoittaminen
 • takaisinperityn suorituksen ilmoittaminen.

Ohjeessa on esimerkkejä tietojen korjaamisesta eri tapauksissa. Ohjeen lopussa on kooste korjaamisen yleisistä periaatteista.  

​1.1.2024–

 

Korjaamisen ohjeen aiemmat versiot

 

Kansainväliset tilanteet

Ohjeessa kuvataan

 • tietojen ilmoittamista kansainvälisissä tilanteissa
 • tietojen korjaaminen kansainvälisissä työskentelytilanteissa.

Tulotiedot on ilmoitettava tulorekisteriin kansainvälisissä työskentelytilanteissa aina, jos maksajalla on tiedonantovelvollisuus jollekin tulorekisteriä käyttävälle tiedon käyttäjälle.

​1.1.2024–

 

Kansainvälisten tilanteiden ohjeen aiemmat versiot

 

Kotitalous työn teettäjänä

Ohje on tarkoitettu kotitalouksille, jotka maksavat palkkaa tai muita ansiotuloja ja ilmoittavat tiedot tulorekisteriin.

Ohjeessa kuvataan

 • ilmoittamisessa tarvittavat tiedot tavanomaisimmissa maksutilanteissa
 • ilmoittamisen määräajat
 • tietojen ilmoittamisen kanavat
 • ilmoitettujen tietojen korjaaminen
 • työnantajavelvoitteiden hoitaminen
 • esimerkkejä erilaisista maksutilanteista ja niissä annettavissa ilmoituksista.

​19.2.2024–

 

Kotitalouden ohjeen aiemmat versiot

 

Luontoisedut ja kustannusten korvaukset

Ohjeessa kuvataan esimerkkien avulla eri luontoisetujen ja kustannusten korvausten ilmoittamista tulorekisteriin.

 • Luontoisetuja ovat muun muassa autoetu, työsuhdematkalippuetu ja ravintoetu.
 • Kustannusten korvaus tarkoittaa, että työnantaja tai muu suorituksen maksaja korvaa työntekijälle työn suorittamisesta aiheutuvia kustannuksia, esimerkiksi päivärahaa, kilometrikorvausta ja ateriakorvausta.

​1.1.2024–

 

Luontoisetujen ohjeen aiemmat versiot

 

Palkkatietoilmoituksen pakolliset ja täydentävät tiedot

Ohjeessa kuvataan tulorekisterin palkkatietoilmoituksella annettavat pakolliset tiedot ja vapaaehtoisesti annettavat täydentävät tiedot.

Osa pakollisista tiedoista pitää antaa jokaisella ilmoituksella ja osa tietyissä tilanteissa, esimerkiksi kun maksetaan tiettyä suoritusta. Osa tiedoista on täydentäviä lisätietoja, joiden ilmoittaminen on maksajalle vapaaehtoista.  

​1.1.2024–

 

Pakollisten ja täydentävien tietojen ohjeen aiemmat versiot

 

Palvelussuhteen tiedot

Ohjeessa kuvataan palvelussuhteen tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin.

​1.1.2024–

 

Palvelussuhteen tietojen ohjeen aiemmat versiot

 

Poissaolotiedot

Ohjeessa kuvataan

 • palkallisten ja palkattomien poissaolojen ilmoittaminen tulorekisteriin
 • Kelan korvaushakemustietojen ilmoittaminen tulorekisteriin
 • poissaolotietojen korjaaminen.

​1.1.2024–

 

Poissaolotietojen ohjeen aiemmat versiot

 

Rahapalkat ja palkasta vähennettävät erät

Ohjeessa kuvataan

 • palkkakäsite
 • kaksi tapaa ilmoittaa rahapalkat tulorekisteriin
 • palkan ja työansion erotteleminen tulorekisterissä
 • palkasta vähennettävien erien ilmoittaminen.
​1.1.2024– Rahapalkkojen ohjeen aiemmat versiot

Sijaismaksajan maksamat suoritukset

Ohje on tarkoitettu sijaismaksajana toimiville tahoille ja varsinaisille työnantajille.

Ohjeessa kuvataan

 • sijaismaksajan ja varsinaisen työnantajan velvollisuudet ilmoittaa tietoja tulorekisteriin
 • sijaismaksajan tulorekisteriin antamat ilmoitukset 
 • varsinaisen työnantajan tulorekisteriin antamat ilmoitukset sijaismaksajatilanteissa. 

​1.1.2024–

 

Sijaismaksajaohjeen aiemmat versiot

 

Työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet

Ohjeessa kuvataan esimerkkien avulla tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin silloin, kun kyseessä on

 • työntekijän palkitseminen esimerkiksi työsuhdeoptiolla
 • merityötulo
 • yrityksille ja yrittäjille maksettavien suoritusten ilmoittaminen
 • käyttökorvaus
 • erillistehtävään perustuva suoritus, kuten urheilijalle tai esiintyvälle taiteilijalle maksettava suoritus.

​1.1.2024–

 

Palkitsemisen ja muiden erityistilanteiden ohjeen aiemmat versiot

 

Vakuuttamiseen liittyvät tiedot

Ohjeessa kuvataan, miten työnantajan ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksut ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella.

Ohjeessa kuvataan myös tietojen ilmoittaminen silloin, kun

 • tulonsaaja ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin
 • maksajalla ei ole velvollisuutta vakuuttaa tulonsaajaa, esimerkiksi jos maksettu tulo jää alle vakuuttamisen alarajan
 • maksettu tulolaji ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Ohjeessa on esimerkkejä erilaisten vakuuttamistietojen ilmoittamisesta.

​1.1.2024–

 

Vakuuttamisen ohjeen aiemmat versiot

 

Yritysjärjestelyt

Ohjeessa kuvataan, miten tiedot ilmoitetaan yritysjärjestelytilanteissa.

​1.1.2023– Yritysjärjestelyiden ohjeen aiemmat versiot

Etuustietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Ohjeissa käsitellään etuustietojen ilmoittamista tulorekisteriin.  Ohjeet on tarkoitettu etuuksien maksajille. Ohjeissa termillä "etuus" tarkoitetaan sekä eläkkeitä että etuuksia, ellei erikseen mainita jotain muuta.

Etuustietojen ilmoittamisen yksityiskohtaiset ohjeet
Uusin ohje Voimassa alkaen Aiemmat ohjeet

Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Ohjeessa kuvataan

 • yleisellä tasolla etuus- ja eläketuloista annettavien tietojen ilmoittamista tulorekisteriin
 • esimerkkien avulla yleisimpiä tulorekisterin ilmoitustilanteita
 • etuustietoilmoituksen korjaaminen.

2.5.2024–

 

Etuustietojen ilmoittamisen ohjeen aiemmat versiot

 

Etuudet: takaisinperintä ja regressi

Ohjeessa kuvataan esimerkkien avulla takaisinperinnän ja regressin tietojen ilmoittamista tulorekisteriin.

1.1.2024–

 

Takaisinperinnän ja regressin ohjeen aiemmat versiot

 

Etuudet: takaisinperintä ja regressi kansainvälisissä tilanteissa

Ohjeessa kuvataan esimerkkien avulla takaisinperinnän ja regressin tietojen ilmoittamista tulorekisteriin kansainvälisissä tilanteissa.

Kansainvälisessä takaisinperintätilanteessa tulonsaaja asuu ulkomailla tai joko aiemman tai myöhemmän etuuden maksaja on ulkomainen. 

1.1.2024–

 

Kansainvälisen takaisinperinnän ja regressin ohjeen aiemmat versiot

 

Seuraamusmaksut tulorekisterissä

Seuraamusmaksujen yksityiskohtainen ohje
Uusin ohje Voimassa alkaen Aiemmat ohjeet

Seuraamusmaksut

Ohjeessa kuvataan esimerkkien avulla seuraamusmaksuja.

1.1.2024–

 

Seuraamusmaksujen ohjeen aiemmat versiot

 

Sivu on viimeksi päivitetty 30.4.2024