Yksityiskohtaiset tulorekisterin ohjeet

Tälle sivulle on koottu tulorekisterin yksityiskohtaiset ohjeet. Jokaisella ohjeella on voimassaoloaika ja versiohistoria.

Jos korjaat vanhoja ilmoituksia,  käytä kyseisen ajankohdan ohjeita.

Ohjeiden esimerkeissä mainitut työntekijän ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksut on laskettu voimassaolovuoden prosenteilla, ellei ohjeessa mainita toisin.

Palkkatietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Palkkatietojen ilmoittamisen yksityiskohtaiset ohjeet
Uusin ohje Voimassa alkaen Aiemmat ohjeet
Palkat: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin ​1.1.2022– Palkkatietojen ilmoittamisen ohjeen aiemmat versiot
Työnantajan erillisilmoitus ​1.1.2022– Työnantajan erillisilmoituksen ohjeen aiemmat versiot
Tietojen korjaaminen tulorekisterissä ​1.1.2022– Korjaamisen ohjeen aiemmat versiot
Kansainväliset tilanteet ​1.1.2022– Kansainvälisten tilanteiden ohjeen aiemmat versiot
Kotitalous työn teettäjänä ​1.1.2022– Kotitalouden ohjeen aiemmat versiot
Luontoisedut ja kustannusten korvaukset ​1.1.2022– Luontoisetujen ohjeen aiemmat versiot
Palkkatietoilmoituksen pakolliset ja täydentävät tiedot ​1.1.2022– Pakollisten ja täydentävien tietojen ohjeen aiemmat versiot
Palvelussuhteen tiedot ​1.1.2022– Palvelussuhteen tietojen ohjeen aiemmat versiot
Poissaolotiedot ​1.1.2022– Poissaolotietojen ohjeen aiemmat versiot
Rahapalkat ja palkasta vähennettävät erät ​1.1.2022– Rahapalkkojen ohjeen aiemmat versiot
Sijaismaksajan maksamat suoritukset ​1.1.2021– Sijaismaksajaohjeen aiemmat versiot
Työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet ​1.1.2022– Palkitsemisen ja muiden erityistilanteiden ohjeen aiemmat versiot
Vakuuttamiseen liittyvät tiedot ​1.1.2022– Vakuuttamisen ohjeen aiemmat versiot
Yritysjärjestelyt ​1.1.2022– Yritysjärjestelyiden ohjeen aiemmat versiot

Etuustietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Etuustietojen ilmoittamisen yksityiskohtaiset ohjeet
Uusin ohje Voimassa alkaen Aiemmat ohjeet
Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin 1.1.2022– Etuustietojen ilmoittamisen ohjeen aiemmat versiot
Etuudet: takaisinperintä ja regressi 1.1.2022– Takaisinperinnän ja regressin ohjeen aiemmat versiot
Etuudet: takaisinperintä ja regressi kansainvälisissä tilanteissa 1.1.2022– Kansainvälisen takaisinperinnän ja regressin ohjeen aiemmat versiot

Seuraamusmaksut tulorekisterissä

Seuraamusmaksujen yksityiskohtainen ohje
Uusin ohje Voimassa alkaen Aiemmat ohjeet
Seuraamusmaksut 1.1.2022– Seuraamusmaksujen ohjeen aiemmat versiot