Maksaja voi tilata raportteja ja aineistoja tulorekisteriin ilmoittamistaan tiedoista

Voit tarkistaa ilmoittamasi tiedot tilaamalla niistä raportin tai aineiston. Mukana ovat kaikissa ilmoituskanavissa antamasi tiedot tietyltä aikaväliltä.

Tee tilaus sähköisessä asiointipalvelussa tai teknisen rajapinnan kautta

Raportti tai aineisto kuvaa muodostamishetken tilannetta.

Uudet tai korjatut ilmoitukset eivät näy heti raporttitietokannassa, vaan tiedot päivittyvät sinne yleensä tasatunnein. Voit siis esimerkiksi tehdä ilmoitukset aamupäivällä ja laittaa raportin tilaukseen iltapäiväksi.

Jos organisaatiosi on ilmoittanut tiedot tulorekisteriin käyttäen aliorganisaation tunnistetta, voit rajata tilausta antamalla maksajan aliorganisaation tunnisteen. Kun tilaat sähköisessä asiointipalvelussa, roolisi ja valtuutesi vaikuttavat siihen, mitä aineistoja voit tilata. Tilauksessa voit myös valita, millä kielellä raportti muodostuu (suomi, ruotsi tai englanti).

Lue käyttöohje: Uusi tilaus (sähköinen asiointipalvelu)

Lataa raportti sähköisestä asiointipalvelusta

Sähköisessä asiointipalvelussa voit seurata tilauksesi edistymistä ja ladata raportin, kun se on valmistunut. Jos tilaat xml-muotoisia aineistoja, nouda ne rajapinnan kautta.

Lue käyttöohje: Tehdyt tilaukset (sähköinen asiointipalvelu)

Käytä sopivaa raporttia täsmäyttämiseen

Raportit ovat pdf- tai csv-muotoisia yhteenvetoja. Jos haluat käsitellä tietoja taulukkolaskentaohjelmassa (esimerkiksi Excel), tilaa csv-muotoinen raportti.

Jos asioit rajapinnan kautta, voit myös tilata tietyt tiedot aineistona xml-muodossa (aineisto 312).

Palkkatietojen raportit

Katso ohjeista, mitä palkkojen raportit sisältävät, miten ne tilataan ja millaisen aikavälin voit antaa:

Raportti 600 sisältää

 • ilmoitusten lukumäärät
 • palkkatietoilmoitusten summatietoja kuten
  • suoritukset yhteensä
  • eri vakuutusmaksujen perusteena olevat tulot
  • ennakonpidätykset
  • perusteettomat edut ja takaisinperinnät
 • työnantajan erillisilmoitusten summatietoja
  • työnantajan sairausvakuutusmaksut
  • maksuista tehdyt vähennykset.

Raportit 600 (pdf) ja 630 (csv) sisältävät samat tiedot. Jos haluat käsitellä raporttia taulukkolaskentaohjelmassa (esimerkiksi Excel), tilaa raportti 630.

Summatiedot on eritelty maksupäivän, kuukauden ja koko aikavälin mukaan, mutta ei yksittäisten tulonsaajien tai tulolajien mukaan.

Jos haluat täsmäyttää tulonsaajittain tai tulolajeittain, käytä raporttia 618. 

Tilaa ja lataa

Voit tilata raportin sähköisen asiointipalvelun, latauspalvelun tai teknisen rajapinnan kautta. Aikaväli voi olla enintään 24 kuukautta. 

Lataa pdf-muotoinen raportti sähköisen asiointipalvelun Tehdyt tilaukset -sivulta.

Jos et voi asioida sähköisesti

Voit tilata raportin maksajan palkkatietojen yhteenveto (600) paperilomakkeella. Raportti lähetetään postitse.

Raportti 630 sisältää

 • ilmoitusten lukumäärät
 • palkkatietoilmoitusten summatietoja kuten
  • suoritukset yhteensä
  • eri vakuutusmaksujen perusteena olevat tulot
  • ennakonpidätykset
  • perusteettomat edut ja takaisinperinnät
 • työnantajan erillisilmoitusten summatietoja
  • työnantajan sairausvakuutusmaksut
  • maksuista tehdyt vähennykset.

Raportit 630 (csv) ja 600 (pdf) sisältävät samat tiedot. Jos haluat avata raportin pdf-muodossa, tilaa raportti 600.

Summatiedot on eritelty maksupäivän, kuukauden ja koko aikavälin mukaan, mutta ei yksittäisten tulonsaajien tai tulolajien mukaan.

Jos haluat täsmäyttää tulonsaajittain tai tulolajeittain, käytä raporttia 618.

Tilaa ja lataa

Voit tilata raportin sähköisen asiointipalvelun kautta. Aikaväli voi olla enintään 24 kuukautta.

Lataa csv-muotoinen raportti sähköisen asiointipalvelun Tehdyt tilaukset -sivulta.

Raportti 618 sisältää

 • palkkatietoilmoitusten tietoja kuten
  • kaikkien tulonsaajien tunnisteet (henkilötunnus ilman loppuosaa)
  • tulolajit ja niiden yhteydessä annetut oletuksesta poikkeavat vakuuttamistiedon tyypit
  • tieto siitä, jos tulolaji on perusteetonta etua tai takaisinperintää
  • vakuuttamisen poikkeustilanteet.

Tiedot on eritelty maksupäivän, tulonsaajan ja tulolajin mukaan.

Tilaa ja lataa

Voit tilata raportin sähköisen asiointipalvelun kautta. Aikaväli voi olla enintään yksi kuukausi.

Lataa csv-muotoinen raportti sähköisen asiointipalvelun Tehdyt tilaukset -sivulta.

Raportti 634 sisältää poissaoloihin liittyviä palkkatietoilmoitusten tietoja kuten

 • tulonsaajan nimi ja tunniste (henkilötunnus ilman loppuosaa)
 • ilmoitetut poissaolojen ilmoitusjaksot, oli jakson aikana poissaoloja tai ei
 • ilmoitetut poissaolojaksot
  • kunkin poissaolon syy
  • tieto siitä, onko poissaolo palkallinen vai palkaton ja palkallisen poissaolon ajalta maksettu palkka
  • poissaolon arvioitu päättymispäivä, jos poissaolo jatkuu edelleen
  • Kelan korvaushakemuksen tiedot.

Raportit 634 (pdf) ja 636 (csv) sisältävät samat tiedot. Jos haluat käsitellä raporttia taulukkolaskentaohjelmassa (esimerkiksi Excel), tilaa raportti 636.

Tiedot on eritelty tulonsaajan ja maksupäivän mukaan.

Tilaa ja lataa

Voit tilata raportin sähköisen asiointipalvelun kautta. Aikaväli voi olla enintään 31 vuorokautta.

Lataa pdf-muotoinen raportti sähköisen asiointipalvelun Tehdyt tilaukset -sivulta.

Raportti 636 sisältää poissaoloihin liittyviä palkkatietoilmoitusten tietoja kuten

 • tulonsaajan nimi ja tunniste (henkilötunnus ilman loppuosaa)
 • ilmoitetut poissaolojen ilmoitusjaksot, oli jakson aikana poissaoloja tai ei
 • ilmoitetut poissaolojaksot
  • kunkin poissaolon syy
  • tieto siitä, onko poissaolo palkallinen vai palkaton ja palkallisen poissaolon ajalta maksettu palkka
  • poissaolon arvioitu päättymispäivä, jos poissaolo jatkuu edelleen
  • Kelan korvaushakemuksen tiedot.

Raportit 636 (csv) ja 634 (pdf) sisältävät samat tiedot. Jos haluat avata raportin pdf-muodossa, tilaa raportti 634.

Tiedot on eritelty tulonsaajan ja maksupäivän mukaan.

Tilaa ja lataa

Voit tilata raportin sähköisen asiointipalvelun kautta. Aikaväli voi olla enintään 31 vuorokautta.

Lataa csv-muotoinen raportti sähköisen asiointipalvelun Tehdyt tilaukset -sivulta.

Lisäksi SFTP-kanavaa käyttävät maksajat voivat tilata ilmoittamistaan palkkatiedoista aineiston:

Aineisto 312 sisältää

 • ilmoitusten lukumäärät
 • palkkatietoilmoitusten summatietoja kuten
  • suoritukset yhteensä
  • eri vakuutusmaksujen perusteena olevat tulot
  • ennakonpidätykset
  • perusteettomat edut ja takaisinperinnät.

Summatiedot on eritelty maksupäivän mukaan. Jokaisen maksupäivän summatiedot on edelleen eritelty tulonsaajan, eläkejärjestelynumeron ja työtapaturmavakuutusnumeron mukaan.

Jos haluat täsmäyttää tulolajeittain, käytä raporttia 618.

Tilaa ja nouda

Voit tilata aineiston vain, jos organisaatiollasi on käytössä SFTP-rajapinta. Aineiston aikaväli voi olla enintään 12 kuukautta.

 • Jos tilaat aineiston oman organisaatiosi tiedoista, voit tehdä tilauksen sähköisen asiointipalvelun, latauspalvelun tai teknisen rajapinnan kautta.
 • Jos tilaat aineiston toisen maksajan puolesta, organisaatiosi tarvitsee valtuuden "Maksajan palkkatietoihin liittyvien aineistojen tilaaminen ja noutaminen". Voit tehdä tilauksen teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta.

Voit tehdä aineistosta myös jatkuvan tilauksen rajapinnassa tai latauspalvelussa, jolloin aineiston numero on 313.

Nouda xml-muotoinen aineisto organisaatiosi SFTP-kansiosta.

Tutustu tarkemmin aineiston 312 tekniseen kuvaukseen

Lue lisää valtuudesta ja valtuuttamisesta

Etuustietojen raportit

Katso ohjeista, mitä etuuksien raportit sisältävät, miten ne tilataan ja millaisen aikavälin voit antaa:

Raportti 614 sisältää

 • ilmoitusten lukumäärät
 • etuustietoilmoitusten summatietoja kuten
  • suoritukset yhteensä
  • vähennykset
  • ennakonpidätykset
  • perusteettomat edut ja takaisinperinnät.

Raportit 614 (pdf) ja 632 (csv) sisältävät samat tiedot. Jos haluat käsitellä raporttia taulukkolaskentaohjelmassa (esimerkiksi Excel), tilaa raportti 632.

Summatiedot on eritelty maksupäivän, kuukauden ja koko aikavälin mukaan, mutta ei yksittäisten tulonsaajien tai tulolajien mukaan. Summatiedot näytetään erikseen yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisista tulonsaajista.

Jos haluat täsmäyttää tarkemmin tulonsaajittain tai tulolajeittain, käytä raporttia 620. 

Tilaa ja lataa

Voit tilata raportin sähköisen asiointipalvelun, latauspalvelun tai teknisen rajapinnan kautta kertatilauksena.

Voit myös tehdä jatkuvan tilauksen rajapinnassa tai latauspalvelussa. Silloin aineiston numero on 615.

Aikaväli voi olla enintään 24 kuukautta.

Lataa pdf-muotoinen raportti sähköisen asiointipalvelun Tehdyt tilaukset -sivulta.

Raportti 632 sisältää

 • ilmoitusten lukumäärät
 • etuustietoilmoitusten summatietoja kuten
  • suoritukset yhteensä
  • vähennykset
  • ennakonpidätykset
  • perusteettomat edut ja takaisinperinnät.

Raportit 632 (csv) ja 614 (pdf) sisältävät samat tiedot. Jos haluat avata raportin pdf-muodossa, tilaa raportti 614.

Summatiedot on eritelty maksupäivän, kuukauden ja koko aikavälin mukaan, mutta ei yksittäisten tulonsaajien tai tulolajien mukaan. Summatiedot näytetään erikseen yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisista tulonsaajista.

Jos haluat täsmäyttää tarkemmin tulonsaajittain tai tulolajeittain, käytä raporttia 620.

Tilaa ja lataa

Voit tilata raportin sähköisen asiointipalvelun kautta. Aikaväli voi olla enintään 24 kuukautta.

Lataa csv-muotoinen raportti sähköisen asiointipalvelun Tehdyt tilaukset -sivulta.

Raportti 620 sisältää

 • etuustietoilmoitusten tietoja kuten
  • kaikkien tulonsaajien nimet ja tunnisteet
  • tulolajit ja niiden lisätiedot kuten veronalaisuus.

Tiedot on eritelty maksupäivän, tulonsaajan ja tulolajin mukaan.

Tilaa ja lataa

Voit tilata raportin sähköisen asiointipalvelun kautta. Aikaväli voi olla enintään yksi kuukausi.

Lataa csv-muotoinen raportti sähköisen asiointipalvelun Tehdyt tilaukset -sivulta.

Muut maksajan raportit

Nämä raportit ovat palkka- ja etuustiedoille yhteisiä.

Raportti 610 sisältää

 • hyväksyttyjen ja hylättyjen ilmoitusten lukumäärät
  • ilmoitustyypin mukaan
  • toimituskanavan mukaan
 • ilmoituksissa havaittujen virheiden määrä yhteensä
 • virhekoodit, niiden selitteet ja kunkin virheen lukumäärä.

Tiedot näytetään ilmoituksista, jotka on toimitettu teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta. Raportin avulla voit seurata ilmoittamisen virheitä.

Tilaa ja lataa

Voit tilata raportin sähköisen asiointipalvelun, latauspalvelun tai teknisen rajapinnan kautta kertatilauksena.

Voit myös tehdä jatkuvan tilauksen rajapinnassa tai latauspalvelussa. Silloin aineiston numero on 611.

Aikaväli voi olla enintään yksi kuukausi.

Lataa pdf-muotoinen raportti sähköisen asiointipalvelun Tehdyt tilaukset -sivulta.

Raportti 612 sisältää

 • tiedot toimenpiteistä, jotka maksajan puolesta asioivat henkilöt ovat tehneet tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa esimerkiksi
  • ilmoituksen hakeminen tai katselu
  • ilmoittaminen, korjaaminen tai mitätöiminen
 • tiedon siitä, missä sähköisen asiointipalvelun näkymässä henkilö on toiminut.

Raportin avulla voit tarvittaessa tarkistaa, miten sähköistä asiointipalvelua on organisaatiosi puolesta käytetty. Raportin voi tilata yhdestä henkilöstä tai kaikista.

Raportin tilaaminen ja nouto

Tilaus tehdään tulorekisterin puhelinpalvelussa

Raportin voi tilata vain nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Aikaväli voi olla enintään kolme kuukautta.

Raportti lähetetään postitse.

Usein kysyttyä

Tarkat tiedot raporteista ovat teknisissä kuvauksissa Dokumentaatio-sivulla:

 • Laskentasäännöt kuvataan dokumentissa Tulotiedot – Laskentasääntöjä.
 • Tietosisältö kuvataan dokumentissa Raportit tulorekisteristä.

Aineiston 312 sisältö kuvataan dokumentissa Tietojen jakelu – Skeemat – Maksajan palkkatietojen yhteenveto.

Jos haluat tarkastella antamiasi tietoja tarkemmin, voit myös hakea ja katsella ilmoituksia sähköisessä asiointipalvelussa sivulla Annetut ilmoitukset.

Raportti tai aineisto kuvaa muodostamishetken tilannetta.

 • Uudet tai korjatut ilmoitukset eivät näy heti raporttitietokannassa, vaan tiedot päivittyvät sinne yleensä tasatunnein.
 • Tarkista, milloin ilmoitit tiedot ja milloin tilasit raportin.

Tutustu tarkemmin siihen, miten tiedot lasketaan raportin kuhunkin kohtaan.

 • Tarkat tiedot raporteista ovat teknisissä kuvauksissa Dokumentaatio-sivulla:
  • Laskentasäännöt kuvataan dokumentissa Tulotiedot – Laskentasääntöjä.
  • Tietosisältö kuvataan dokumentissa Raportit tulorekisteristä.

Jos vakuutusmaksujen alaisissa palkkasummissa on eroja, tarkista, miten vakuuttamisen tiedot on ilmoitettu.

Voit tehdä tilaukset sähköisessä asiointipalvelussa etukäteen kolmelta kuukaudelta. Kolmen kuukauden aikaväli lasketaan tilauspäivästä eteenpäin.

Tee tilaukset erikseen jokaiselle kuukaudelle:

 • Anna poiminnan ajankohdaksi aina seuraavan kuun ensimmäinen päivä ja raportin aikaväliksi edeltävä kuukausi.
 • Lisää tilaukseen haluamasi raportti, esimerkiksi 618.
 • Lataa raportti sähköisestä asiointipalvelusta kuukauden alussa.

Voit tilata useita raportteja samalla tilauksella, jos ne poimitaan samaan aikaan. Silloin raporteilla voi olla myös eri aikaväli. Voit esimerkiksi tehdä tilauksen kahdesta raportista, joka molemmat muodostetaan 1. kesäkuuta: toiseen raporttiin poimitaan tiedot toukokuun ilmoituksista ja toiseen koko vuoden tiedot tammi-toukokuulta.

Voit tilata raportteja sähköisessä asiointipalvelussa ja latauspalvelussa, jos

 • sinulle on kaupparekisteriin tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) merkitty tietty toimielinrooli
 • olet saanut valtuuden ”Palkkatietojen ilmoittaminen", "Etuustietojen ilmoittaminen" tai "Tulotietoihin liittyvien loki-, rajapinta- ja ilmoitustietojen käsittely".

Sähköisessä asiointipalvelussa voit tehdä ainoastaan kertatilauksia.

Tutustu palvelun käyttöohjeisiin ja kirjaudu palveluun

Lue käyttöohje: Uusi tilaus (sähköinen asiointipalvelu)

 Katso video: Näin käytät tulorekisteriä - Tilaa aineisto tai raportti (YouTube 5:06 min)

Voit tilata tulorekisteristä paperilomakkeella seuraavat raportit:

Raportti lähetetään sinulle postitse.

Csv-muotoisen raportin voi avata Excel-ohjelmassa esimerkiksi näin:

 1. Lataa raportti sähköisestä asiointipalvelusta ja tallenna se tietokoneellesi.
 2. Avaa uusi Excel-taulukko ja valitse Tiedot-kohta valintanauhasta.
 3. Tiedot-kohdasta valitse Tekstistä/CSV:stä.
 4. Etsi avautuvasta ikkunasta aiemmin tallentamasi csv-tiedosto, jonka haluat tuoda Excel-ohjelmaan ja valitse Tuo.
 5. Automaattinen tuonti tunnistaa oikeat muotoilut (tiedoston alkuperä: Unicode (UTF-8), erotin: puolipiste).
 6. Valitse lopuksi Lataa.

Huomaa, että vaihtoehtoisia tapoja avata tiedosto on myös muita.

Jos haluat tarkastella ilmoittamiasi tietoja, hae ja katsele ilmoituksia sähköisessä asiointipalvelussa sivulla Annetut ilmoitukset.

Kirjaudu tulorekisteriin. Valitse asiointirooliksi Asioi yrityksen tai organisaation puolesta ja valitse sitten Annetut ilmoitukset.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.1.2024