Työnantaja vakuuttaa työntekijänsä

Kun toimit työnantajana, sinulla on yleensä velvollisuus vakuuttaa työntekijäsi ja maksaa palkoista ja muista suorituksista sosiaalivakuutusmaksut.

Sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairaus-, työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu.

Vakuuttamiseen vaikuttavat mm. työntekijän ikä ja tulon määrä

Tarkista sosiaalivakuutusmaksujen määrät ja prosentit Verohallinnon sivuilta.

Tarkista seuraavista ohjeista, missä tilanteissa sinulla on työnantajana velvollisuus ottaa työntekijöille vakuutus. Katso myös, mitä tietoja eri vakuutuksista ja maksuista ilmoitetaan tulorekisteriin.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työntekijän sairausvakuutusmaksu

 • Sisältyy ennakonpidätykseen.
 • Ei ilmoiteta erikseen tulorekisteriin.
 • Tee ennakonpidätys työntekijän palkasta ja ilmoita se tulorekisteriin palkkatietoilmoituksen tulolajilla Ennakonpidätys (402).

Työntekijän sairausvakuutusmaksu kansainvälisissä työskentelytilanteissa

1. Ulkomailla työskentelevän työntekijän sairausvakuutusmaksu (ns. minipidätys)
 • Jos Suomessa vakuutettu työntekijäsi työskentelee ulkomailla ja palkkaan soveltuu kuuden kuukauden sääntö, peri ns. minipidätys vakuutuspalkan perusteella. Ilmoita se tulorekisteriin tulolajilla Ennakonpidätys (402).
2. Rajoitetusti verovelvollisen työntekijän sairausvakuutusmaksu
 • Jos työntekijällä on rajoitetusti verovelvollisen verokortti, maksu sisältyy ennakonpidätykseen. Ilmoita sairasvakuutusmaksun osuus tulorekisteriin tulolajilla Ennakonpidätys (402).
 • Jos perit työntekijän palkasta lähdeveron, peri palkasta sairausvakuutusmaksu erikseen ja ilmoita tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella
  • lähdevero tulolajilla Lähdevero (404)
  • työntekijän sairausvakuutusmaksu tulolajilla Työntekijän sairausvakuutusmaksu (412).

Tutustu euromääräisiin rajoihin ja lue lisää Verohallinnon ohjeesta Sairausvakuutusmaksut kansainvälisissä työskentelytilanteissa

Ota työeläkevakuutus, jos

 • työntekijä on 17–68-vuotias
 • maksat hänelle kuukauden aikana palkkaa vähintään 65,26 euroa.

Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

 • Peri maksu työntekijän palkasta ja ilmoita se tulorekisteriin palkkatietoilmoituksen tulolajilla Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (413).
 • Ilmoita myös Tieto työeläkevakuutuksesta eli tieto siitä, minkä eläkelain mukaan tulonsaaja on vakuutettu:
  • Työntekijän työeläkevakuutus, Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL) tai Yrittäjän eläkevakuutus (YEL).
  • Ilmoita tarvittaessa myös eläkelaitoksen yhtiötunnus ja eläkejärjestelynumero.

Työnantajan työeläkevakuutusmaksu

 • Ei ilmoiteta tulorekisteriin.
 • Maksa työeläkelaitokselle kokonaissumma eli sekä työnantajan että työntekijän osuudet työeläkevakuutusmaksusta. Työeläkelaitos laskee maksuosuudet tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella.
Työeläkevakuuttamisen alaraja kuukaudessa

Työeläkevakuuttamisen alaraja kuukaudessa

vuosi
65,26 euroa 2023
62,88 euroa 2022
61,37 euroa 2021
60,57 euroa 2020
59,36 euroa 2019

Lue lisää työeläkevakuuttamisesta

Työttömyysvakuutusmaksua pitää maksaa, jos työntekijä on 18–64-vuotias.

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

 • Peri maksu työntekijän palkasta ja ilmoita se tulorekisteriin palkkatietoilmoituksen tulolajilla Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (414).

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu

 • Ei ilmoiteta tulorekisteriin.
 • Maksa Työllisyysrahastolle kokonaissumma eli sekä työnantajan että työntekijän osuudet työttömyysvakuutusmaksusta. Työllisyysrahasto laskee maksun määrän tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella.
 • Jos kaikille työntekijöille maksamiesi palkkojen määrä jää kalenterivuoden aikana alle 1 400 euron, sinun ei tarvitse tilittää työttömyysvakuutusmaksuja Työllisyysrahastolle.
Työttömyysvakuuttamisen ikäraja ja vuotuinen alaraja
Työttömyysvakuuttamisen ikäraja Työttömyysvakuuttamisen alaraja vuodessa vuosi
18–64-vuotiaat 1 400 euroa 2023

18–64-vuotiaat (1.8.2022 alkaen)

17–64-vuotiaat (31.7.2022 asti)

1 300 euroa

2022
17–64-vuotiaat 1 300 euroa 2019–2021

Lue lisää työttömyysvakuuttamisesta

Ota työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, jos

 • työntekijä on työsuhteessa, virkasuhteessa tai muussa työsopimuslain mukaisessa palvelussuhteessa työnantajaan
 • maksat työtapaturmavakuutusmaksun alaista palkkaa kalenterivuoden aikana kaikille työntekijöillesi yhteensä yli 1 400 euroa.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisessa ei ole erikseen työntekijän maksua eikä ikärajoja.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu

 • Ilmoita tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella
  • työntekijän ammattiluokka
  • työtapaturmavakuutusyhtiön yhtiötunnus ja työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero, jos olet vakuuttanut työntekijäsi useammalla kuin yhdellä lakisääteisellä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella.
 • Vakuutusmaksua ei ilmoiteta tulorekisteriin.
  • Työtapaturmavakuutusyhtiö laskee vakuutusmaksun tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella.
  • Maksa vakuutusmaksu työtapaturmavakuutusyhtiölle saatuasi laskun.
Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen vuotuinen alaraja
Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen alaraja vuodessa vuosi
1 400 euroa 2023
1 300 euroa 2019–2022

Lue lisää työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisesta

Jos maksat palkkaa yrittäjälle, joka on vakuutettu yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaan:

Palkasta ei tarvitse periä seuraavia maksuja:

 • työeläkevakuutusmaksu
 • työttömyysvakuutusmaksu
 • työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu.

Ilmoita näistä vakuutuksista Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tiedot.

Lue lisää yrittäjän palkan ilmoittamisesta

Tällä sivulla kuvatut vakuuttamisvelvollisuudet koskevat myös kotitalouksia. Ainoa poikkeus on sairausvakuutus.

 • Jos maksat samalle henkilölle palkkaa vuodessa enintään 1 500 euroa, sinun ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä ja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksuja.
 • Jos maksat samalle henkilölle palkkaa vuodessa yli 1 500 euroa, tee ennakonpidätys ja ilmoita työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä tulorekisteriin työnantajan erillisilmoituksella. Katso toimintaohjeet sairausvakuutuksen kohdalta.

Huomioi lisäksi seuraavat eläkevakuuttamisen tilanteet:

Jos maksat palkkaa, mutta et ole tehnyt eläkeyhtiön kanssa eläkevakuutussopimusta, olet tilapäinen työnantaja.

Voit toimia tilapäisenä työnantajana, jos

 • sinulla ei ole vakituisia työntekijöitä
 • maksat palkkoja kuuden kuukauden aikana yhteensä enintään 9 348 euroa
 • et ole tehnyt eläkevakuutussopimusta työeläkelaitoksen kanssa.

Ilmoita tulorekisteriin tilapäisen työnantajan tiedot

 • Ilmoita maksajan tyyppi Tilapäinen työnantaja (ei TyEL-vakuutussopimusta) .
  • Rajapinnassa tieto ilmoitetaan osana maksajan tietoja.
  • Sähköisessä asiointipalvelussa tieto ilmoitetaan työeläkevakuutustietojen yhteydessä sivulla Tulonsaaja.
 • Ilmoita valitsemasi eläkelaitoksen yhtiötunnus. Rajapinnassa ilmoita myös yhtiöltä saamasi tilapäisen työnantajan geneerinen eläkejärjestelynumero.
 • Ilmoita myös maksajan osoite ja osoitteen maakoodi.

Tilapäisen työnantajan tietoja ei tarvitse ilmoittaa, jos maksat vain työkorvausta, verovapaita kilometrikorvauksia tai muuta sellaista tuloa, joka ei ole eläkkeen perusteena. Älä ilmoita tietoja myöskään silloin, jos maksat palkkaa YEL-vakuutetulle henkilölle.

Jos olet tehnyt eläkevakuutussopimuksen, vaikka palkkaraja ei ylity, älä ilmoita maksajan tyyppiä Tilapäinen työnantaja. Ilmoita silloin palkkatietoilmoituksella eläkelaitoksesi tiedot ja sopimuksesi eläkejärjestelynumero.

Tilapäisen työnantajan palkkaraja kuuden kuukauden aikana.
Tilapäisen työnantajan palkkaraja kuuden kuukauden aikana vuosi
9 348 euroa 2023
9 006 euroa 2022
8 790 euroa 2021
8 676 euroa 2020
8 502 euroa 2019

Kun työntekijä jää vanhuuseläkkeelle, ilmoita palkkatietoilmoituksella

 • palvelussuhteen alkupäivä ja loppupäivä
 • palvelussuhteen päättymisen syy tulorekisterin koodiston mukaan: 6 Eläkkeelle siirtyminen.

Työeläkelaitos saa tiedon tulorekisteristä.

Jos eläkevakuuttaja on Keva tai Suomen Pankki, ilmoita lisäksi palvelussuhteen päättymisen syy Kevan tai Suomen Pankin koodiston mukaan.

Jos työntekijä jatkaa työskentelyä vanhuuseläkkeellä, maksetut palkat ilmoitetaan tulorekisteriin normaalisti. Työntekijä myös yleensä vakuutetaan.

Lue lisää vanhuuseläkkeelle siirtymisestä

Vakuuttamisvelvollisuus alkaa alaikärajan täyttymistä seuraavan kuukauden alussa. Vakuuttamisvelvollisuus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana tulonsaaja täyttää yläikärajan.

Jos vakuuttamisvelvollisuutta ei ole, myös se pitää ilmoittaa. Lue lisää vakuuttamisen poikkeustilanteista ja tulolajin vakuuttamistiedoista.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja esimerkit

Tutustu esimerkkeihin ja lue lisää vakuuttamisesta:

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: kansainväliset tilanteet

Sivu on viimeksi päivitetty 9.5.2023