Työnantajalla on velvollisuus vakuuttaa työntekijänsä

Työnantajalla on pääsääntöisesti velvollisuus vakuuttaa työntekijänsä ja maksaa sosiaalivakuutusmaksut maksamistaan palkoista ja muista suorituksista. 

Sosiaalivakuutusmaksuja ovat työeläke-, työttömyys- ja sairausvakuutusmaksu sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen maksu.

Työnantajalla on velvollisuus maksaa sekä työntekijän että työnantajan sosiaalivakuutusmaksut. Työnantaja perii työntekijän osuuden työntekijälle maksettavasta tulosta ja tilittää sen eteenpäin sosiaalivakuutusta hoitavalle taholle. Työnantajan ei tarvitse periä maksuja, jos

  • maksettu tulo ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alaista
  • tulonsaaja ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiirin
  • maksajalla ei ole velvollisuutta vakuuttaa tulonsaajaa, esimerkiksi tulonsaajan iän vuoksi tai jos maksettu tulo jää alle vakuuttamisen alarajan.

Työnantajan pitää tarvittaessa tarkistaa vakuuttajilta, onko suoritus vakuutusmaksujen alainen, ja Verohallinnolta, onko suoritus sairausvakuutusmaksujen alainen.