Dokumentaatio

Tälle sivulle on koottu tulorekisterin voimassa olevat tekniset ohjeet ja skeemakuvaukset ohjelmistokehittäjille. Ohjeen otsikossa mainittu vuosiluku kertoo, mistä vuodesta alkaen ohje on ollut voimassa.

 Tarkemmat ilmoittamisen ohjeet ovat​ tulorekisterin yksityiskohtaisissa ohjeissa.

Palkkojen tietosisällön soveltamisohjeet

Tulolajien ohjeessa kuvataan palkkojen tulolajit ja niiden käyttötarkoitukset. Soveltamisohjeissa kuvataan kohta kohdalta, mitä tietoja palkkatietoilmoituksella ja työnantajan erillisilmoituksella annetaan.

Palkkojen tietosisällön soveltamisohjeet
Palkat – uusimmat soveltamisohjeet Viimeisimmät muutokset

Palkat – Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2022 (pdf)

 • Julkaistu 27.12.2022
 • Dokumentissa kuvataan
  • tulorekisterissä käytössä olevat palkkatietoilmoituksen tulolajit, tulolajien koodiarvot ja selitteet
  • ennakonpidätyksen toimittaminen ja sosiaalivakuutusmaksujen maksaminen jokaisesta tulolajista
  • tilanteet, joissa palkkatietoilmoituksen tulolajeja käytetään.
 • Muokattu ulkoasua.

Palkkatietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje 2023 (pdf)

 • Julkaistu 27.12.2022
 • Dokumentissa kuvataan palkkatietoilmoituksen tietosisältö ja mitä tietosisällön kussakin yksittäisessä kohdassa ilmoitetaan.
 • Lisätty Johdanto ja Lukuohje.
 • Poistettu käsittelysääntöjen kuvauksia kappaleista Työtapaturmavakuutus (AccidentInsurance) ja Tulonsaajan lisätiedot (IncomeEarner-Types).
 • Lisätty sivulle 49 sieltä puuttuneet tulolajit: perhehoitajan palkkio ja työsuhdematkalipun verovapaa osuus.

Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje 2022 (pdf)

 • Julkaistu 27.12.2022
 • Dokumentissa kuvataan työnantajan erillisilmoituksen tietosisältö ja mitä tietosisällön kussakin yksittäisessä kohdassa ilmoitetaan.
 • Lisätty Johdanto ja Lukuohje.
Palkat – aiemmat soveltamisohjeet

Etuuksien tietosisällön soveltamisohjeet

Tulolajien ohjeessa  kuvataan etuuksien tulolajit ja niiden käyttötarkoitus. Soveltamisohjeessa kuvataan kohta kohdalta, mitä tietoja etuustietoilmoituksella annetaan.

Etuuksien tietosisällön soveltamisohjeet
Etuudet – uusimmat soveltamisohjeet Viimeisimmät muutokset

Etuudet – Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2023 (pdf)

 • Julkaistu 27.12.2022
 • Dokumentissa kuvataan
  • tulorekisteriin ilmoitettavat etuudet ja eläkkeet selitteineen ja koodiarvoineen
  • tilanteet, joissa etuustietoilmoituksen tulolajeja käytetään.
 • Muutettu dokumentin ulkoasua.

Etuustietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje 2023 (pdf)

 • Julkaistu 27.12.2022
 • Dokumentissa kuvataan etuustietoilmoituksen tietosisältö ja mitä tietosisällön kussakin yksittäisessä kohdassa ilmoitetaan.
 • Lisätty Johdanto ja Lukuohje.
Etuudet – aiemmat soveltamisohjeet

Koodistot

Koodistoissa listataan palkkojen ja etuuksien tulolajit, teknisen rajapinnat koodistot, virhekoodit sekä tulorekisterin TK10-ammattiluokitus. Näihin koodistojen arvoihin viitataan muun muassa teknisen rajapinnan yleiskuvauksissa sekä skeemadokumenteissa.

Koodistot
Koodistot - uusimmat koodistot Viimeisimmät muutokset

Palkat - Koodistot - Tulolajit 2022 (xls)

Palkat - Koodistot – Tulolajit 2022 (pdf)

 • Julkaistu 27.12.2022
 • Koodisto sisältää
  • palkkatietoilmoituksen tulolajien ja tuloista vähennettävien erien koodit, ilmoitustavat ja tulolajeissa oletuksena olevat sosiaalivakuutusmaksut
  • työnantajan erillisilmoituksen tulolajien koodit.
 • Excel-dokumentti:
  • Sarakeotsikko Selite on vaihdettu muotoon Tulolajin nimi.
  • Fontin kooksi on muutettu 12 pistettä.
  • Siirretty Dokumentissa käytettävät merkinnät -osio uudelle välilehdelle Lukuohje.
 • Pdf-dokumentti:
  • Lisätty luku 1 Johdanto.
  • Koodi-otsikko muutettu Tulolajin koodi -otsikoksi.
  • Selite-otsikko muutettu Tulolajin nimi -otsikoksi.

Etuudet – Koodistot – Tulolajit 2023 (xls)

Etuudet – Koodistot – Tulolajit 2023 (pdf)

 • Julkaistu 27.12.2022
 • Koodisto sisältää etuustietoilmoituksen tulolajien ja tuloista vähennettävien erien koodit, ilmoitustavat ja lisätietojen pakollisuudet.
 • Excel-dokumentti:
  • Sarakeotsikko Selite on vaihdettu muotoon Tulolajin nimi.
  • Fontin kooksi on muutettu 12 pistettä.
  • Siirretty Dokumentissa käytettävät merkinnät -osio uudelle välilehdelle Lukuohje.
 • Pdf-dokumentti:
  • Muutettu Koodi-otsikko Tulolajin koodi -otsikoksi.
  • Muutettu Selite-otsikko Tulolajin nimi -otsikoksi.

Koodistot 2023 (xls)

Koodistot 2023 (pdf)

 • Julkaistu 27.12.2022
 • Koodisto sisältää tulorekisterin teknisessä rajapinnassa käytettävät koodistot.
 • Koodistoon Sovellettava työehtosopimus (CBACode) poistettu seitsemän arvoa ja lisätty kolme arvoa.
 • Excel-dokumentissa lisäksi:
  • Fontin koko muutettu 12 pisteeseen.
  • Lisätty lukuohje.
 • Pdf-dokumentissa lisäksi:
  • Lisätty Johdanto.

Koodistot - Virhekoodit 2023 (xls)

 • Julkaistu 27.12.2022
 • Koodisto sisältää teknisen rajapinnan virhekoodien selitteet
 • Selite-otsikko muutettu Virhekoodin selite -otsikoksi.
 • Fontin koko muutettu 12 pisteeseen.
 • Lisätty lukuohje.
 • Korjattu virhekoodin DDVS0130 selite.

Tulorekisterin TK10-ammattiluokitus (stat.fi)

 • Tulorekisterissä on käytössä Tulorekisterin TK10-ammattiluokitus, joka on julkaistu Tilastokeskuksen sivuilla.
 • Tulorekisterijärjestelmässä koodiston nimi on Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10).
 • Ammattiluokituksen nimi on muuttunut:
  • uusi nimi Tulorekisterin TK10-ammattiluokitus
  • aiemmin Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10)
Koodistot - aiemmat koodistot

Raportit

Tulorekisteristä voi tilata erilaisia raportteja. Raporttien sisältökuvauksissa kuvataan tilattavat raportit ja niihin liittyvät laskentasäännöt.

Raporttien sisältökuvaukset
Raportit – uusimmat sisältökuvaukset Viimeisimmät muutokset

Raportit tulorekisteristä 2022 (pdf)

 • Julkaistu 12.1.2023
 • Dokumentissa kuvataan tulorekisteristä tuotettavat raportit tiedon tuottajille, tiedon käyttäjille ja tulonsaajille.
 • Poistettu latauskanava raportin Tiedon käyttäjän käyttölokitiedot (csv), kertatilaus 710 latauskanavista.

Tulotiedot - Laskentasääntöjä 2023 (pdf)

 • Julkaistu 27.12.2022
 • Dokumentissa kuvataan, miten tulorekisterin raporttien tiedot lasketaan.
 • Lisätty Johdanto.
Raportit – aiemmat sisältökuvaukset

Tietojen toimittaminen

Tulorekisteriin voi ilmoittaa tietoja teknisen rajapinnan kautta. Silloin puhutaan tietojen toimittamisesta. Ilmoitusten lisäksi rajapinnassa voi lähettää aineistotilauksia ja mitätöidä tietoja.

Tietojen toimittamisen yleiskuvauksessa kuvataan rajapintailmoittamisen toimintaperiaatteet. Skeemadokumenteissa kuvataan sanomien tekninen rakenne ja käsittelysäännöt eli automaattiset tarkistukset, jotka tulorekisteri tekee vastaanotettaville tiedoille.

Myös sähköisen asiointipalvelun latauspalvelun kautta toimitettavan aineiston pitää vastata näitä skeemakuvauksia.

Tietojen toimittamisen sisältökuvaukset
Tietojen toimittaminen – uusimmat sisältökuvaukset Viimeisimmät muutokset

Tekninen rajapinta - Tietojen toimittaminen tulorekisteriin 2021 (pdf)

 • Julkaistu 6.6.2022 
 • Dokumentissa kuvataan 
  • tietojen toimittamista teknisen rajapinnan ja latauspalvelun kautta yleisellä tasolla
  • tulorekisterissä tietoa vastaanottavat palvelut ja lähetettävien aineistojen rakenne
  • tietojen toimittamiseen liittyvät suositukset.
 • Tarkennettu luvussa 9.3.2 kuvausta aineistotilauksen mitätöinnistä ja lopettamisesta.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2023 (pdf)

 • Julkaistu 9.11.2022
 • Dokumentissa kuvataan skeema WageReportsToIR, jolla palkkatietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin.
 • Vuoden 2023 tietosisältömuutokset sisältävä versio.
 • Muutoksia sovelletaan, kun tulon maksupäivä on 1.1.2023 tai sen jälkeen.
 • Lisätty puuttunut käsittelysääntö Palkallinen poissaolo (PaidAbsence) -tietoryhmän Poissaolopäivien lukumäärä (AbsenceDays) kohdalle: Tiedon tulee olla ei-negatiivinen luku. Korjaus ei vaikuta toteutukseen.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Työnantajan erillisilmoitukset 2022 (pdf)

 • Julkaistu 6.6.2022
 • Dokumentissa kuvataan skeema PayerSummaryReportsToIR, jolla työnantajan erillisilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin.

Sanomaesimerkkejä työnantajan erillisilmoituksen toimittamisesta. Esimerkki on julkaistu 17.9.2021.

 • Korjattu kappaleessa 1.1 Skeema työnantajan erillisilmoitusten toimittamisen skeeman nimiavaruuden väärä nimi. Korjaus ei vaikuta toteutukseen.
 • Korjattu Tyyppi-tieto kappaleessa 2 Työnantajan erillisilmoitukset (PayerSummaryReportsToIR) kuvatussa aineiston yleisrakenteessa: Tyyppi "psrfirt:" on muutettu tiedoksi "psrtirt:" Lisäksi kappaleessa 2 Työnantajan erillisilmoitukset (PayerSummaryReportsToIR) kuvatussa aineiston yleisrakenteessa on korjattu tietoryhmien Palvelun tiedot (ReportData), Kohdekausi (PaymentMonth) ja Tulolajit (Transactions) sijaintia: tietoryhmät on siirretty suoraan tietoryhmän Ilmoitus (Report) alle tietoryhmän Ilmoitusten tiedot (Reports) alta. Nämä korjaukset eivät vaikuta toteutukseen.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Etuustietoilmoitukset 2023 (pdf)

 • Julkaistu 6.6.2022
 • Dokumentissa kuvataan skeema BenefitReportsToIR, jolla etuustietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin.
 • Julkaistu dokumentista vuoden 2023 tietosisältömuutokset sisältävä versio.
 • Muutoksia sovelletaan, kun tulon maksupäivä on 1.1.2023 tai sen jälkeen.
 • Tietoryhmässä Sijaissaajan perustiedot (IncomeBeneficiaryBasic): Lisätty tiedolle Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta (MissingId) uusi käsittelysääntö: Jos "Toimenpiteen tyyppi" on "Korvaava ilmoitus", tiedon on oltava sama kuin ilmoituksen edellisessä versiossa.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Aineistotilaukset 2021 (pdf)

 • Julkaistu 1.6.2020 
 • Dokumentissa kuvataan skeema SubscriptionsToIR, jolla aineistotilaukset toimitetaan tulorekisteriin.
 • Julkaistu vuoden 2021 tietosisältömuutokset sisältävä versio.
 • Lisätty tietoryhmässä Alitilaukset (Subscriptions) elementille Aineiston tyyppi (QueryDataType) uusi mahdollinen koodiston arvo 950 (Hylätyt paperilomakkeella annetut ilmoitukset).
 • Poistettu poimintaehdoista (SubscriptionParameters) maininta, että poimintaehtoja voi olla useita. Tietoryhmän päätasolla on kerrottu, että poimintaehtojen määrä on aineistotyyppikohtainen.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Mitätöintitiedot 2023 (pdf)

 • Julkaistu 6.6.2022
 • Dokumentissa kuvataan skeema InvalidationsToIR, jolla tulorekisteristä mitätöidään tulotietoilmoituksia, aineistotilauksia ja aineistoja.
 • Julkaistu dokumentista vuoden 2023 tietosisältömuutokset sisältävä versio.
 • Muutoksia sovelletaan, kun tulon maksupäivä on 1.1.2023 tai sen jälkeen.
 • Täydennetty tietoryhmässä Aineiston tiedot (DeliveryData) tiedon Tietolähde (Source) käsittelysääntöä siten, että se kattaa myös aineistot 107 Etuustietoilmoitusten mitätöiminen ja 111 Etuustietoilmoituksia sisältävän aineiston mitätöiminen.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Vastaanottokuittaus 2021 (pdf)

 • Julkaistu 1.6.2020
 • Dokumentissa kuvataan skeema AckFromIR, jolla tulorekisteri lähettää vastaanottokuittauksen tulorekisteriin toimitetusta aineistosta.
 • Skeemaa käytetään viivästetyssä Web Service -rajapinnassa.
 • Dokumentin sisältö vastaa vuoden 2020 dokumenttia.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Käsittelypalautteen kysely 2021 (pdf)

 • Julkaistu 6.6.2022
 • Dokumentissa kuvataan skeema StatusRequestToIR, jolla aineiston lähettäjä voi kysyä käsittelypalautetta tulorekisteriin lähettämästään aineistosta.
 • Skeemaa käytetään viivästetyssä Web Service -rajapinnassa.
 • Korjattu Tyyppi-tieto tietoryhmissä Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner), Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator) ja Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender): Tyyppi "mtirt:Id" on muutettu tiedoksi "smt:Id". Korjaus ei vaikuta toteutukseen.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Käsittelypalaute 2021 (pdf)

 • Julkaistu 1.6.2020
 • Dokumentissa kuvataan skeema StatusResponseFromIR, jolla tulorekisteri lähettää käsittelypalautteen tulorekisteriin toimitetusta aineistosta.
 • Dokumentin sisältö vastaa vuoden 2020 dokumenttia.
Tietojen toimittaminen – aiemmat sisältökuvaukset

Tietojen jakelu

Tietojen jakelun dokumentit on suunnattu pääosin tulorekisterin tiedon käyttäjille. Tulorekisteriin tallennettuja tietoja saavat käyttää vain ne viranomaiset ja muut tahot, joilla on siihen lakisääteinen oikeus.

Tietoja jaetaan sähköisen asiointipalvelun ja teknisen rajapinnan kautta. Tietojen jakelun yleiskuvauksessa kuvataan tietojen rajapintakäyttöön liittyvät toimintaperiaatteet. Skeemadokumenteissa kuvataan sanomien tekninen rakenne ja käsittelysäännöt, joissa määritellään, mitä tietoja kussakin elementissä jaetaan.

Tietojen jakelun sisältökuvaukset
Tietojen jakelu – uusimmat sisältökuvaukset Viimeisimmät muutokset

Tekninen rajapinta – Tietojen jakelu tulorekisteristä 2022 (pdf)

 • Julkaistu 27.12.2022
 • Dokumentissa kuvataan
  • tietojen jakelua tulorekisteristä teknisen rajapinnan kautta yleisellä tasolla
  • tulorekisteristä tietoa jakavat palvelut ja jaettavien aineistojen rakenne
  • aineistotilauksen perusteella jaettavien aineistojen poimintaehdot
  • jakeluun liittyvät suositukset
  • suorituksen maksajille tarkoitettu aineisto Maksajan palkkatietojen yhteenveto (312/313).
 • Tarkennettu kappaleeseen 6.12 aineiston Maksajan palkkatietojen yhteenveto sallitut tilaajat.
 • Lukuun 1 on lisätty taulukko tulorekisteristä jaettavista aineistoista, niiden tilaajista sekä tilaus- ja jakelukanavista.
 • Poistettu kappaleesta 2.2 viittaus skeemamuutoksiin vanhentuneena tietona.

Tietojen jakelu - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2022 (pdf)

 • Julkaistu 6.6.2022
 • Dokumentissa kuvataan skeema WageReportsFromIR, jolla palkkatietoilmoitukset jaetaan tulorekisteristä.
 • Korjattu Tyyppi-tieto tietoryhmässä Ulkomaiseen vuokratyövoimaan liittyvät tiedot (ForeignLeasedWork): Tyyppi "wrtirt:ForeignLeasedWork" on muutettu tiedoksi "wrfirt:ForeignLeasedWork". Korjaus ei vaikuta toteutukseen.
 • Korjattu tietoryhmän nimeä tietoryhmässä Ulkomaiseen vuokratyövoimaan liittyvät tiedot (ForeignLeasedWork): nimi "Suomalaiset työn teettäjät (FinServiceRecipients)" on muutettu muotoon "Suomalainen työnteettäjä (FinServiceRecipient)". Korjaus ei vaikuta toteutukseen.
 • Korjattu sallittuja arvoja tietoryhmässä Edustaja (Representative): lisätty elementtiin Edustaja toimii ilmoittajana (RepresentativeReports) puuttunut sallittu arvo ”true”. Korjaus ei vaikuta toteutukseen.
 • Korjattu Tyyppi-tieto tietoryhmässä Palkaton poissaolo (UnpaidAbsence): Tyyppi "wrfirt:UnpaidAbsencePeriods" on muutettu tiedoksi "wrfirt:UnpaidAbsence". Korjaus ei vaikuta toteutukseen.
 • Korjattu Tyyppi-tieto tietoryhmässä Palkallinen poissaolo (PaidAbsence): Tyyppi "wrfirt:PaidAbsencePeriods" on muutettu tiedoksi "wrfirt:PaidAbsence". Korjaus ei vaikuta toteutukseen.

Tietojen jakelu - Skeemat - Työnantajan erillisilmoitukset 2022 (pdf)

 • Julkaistu 3.2.2022
 • Dokumentissa kuvataan skeema PayerSummaryReportsFromIR, jolla työnantajan erillisilmoitukset jaetaan tulorekisteristä.
 • Korjattu tietoryhmässä Maksajan aliorganisaatiot elementin Aliorganisaation tunnisteen tyyppi sallittujen arvojen koodistoksi PayerSubOrgType.

Tietojen jakelu - Skeemat - Etuustietoilmoitukset 2021 (pdf)

 • Julkaistu 6.6.2022
 • Dokumentissa kuvataan skeema BenefitReportsFromIR, jolla etuustietoilmoitukset jaetaan tulorekisteristä.
 • Korjattu Tyyppi-tieto tietoryhmässä Regressin lisätiedot (RecourseData): Tyyppi "brtirt:RecourseData" on muutettu tiedoksi "brfirt:RecourseData". Lisäksi tämä puuttunut tietoryhmä on lisätty kappaleessa 2 Etuustietoilmoitukset (BenefitReportsFromIR) kuvattuun aineiston yleisrakenteeseen. Korjaus ei vaikuta toteutukseen.

Tietojen jakelu - Skeemat - Palvelupyyntö 2021 (pdf)

 • Julkaistu 1.6.2020
 • Dokumentissa kuvataan skeema DataRequestToIR, jolla tulorekisterin tiedon käyttäjä tekee palvelupyynnön eli kyselee tietoja tulorekisteristä.
 • Skeemaa käytetään reaaliaikaisessa Web Service -rajapinnassa.
 • Dokumentin sisältö vastaa vuoden 2020 dokumenttia.

Tietojen jakelu - Skeemat - Lokitiedot 2021 (pdf)

 • Julkaistu 6.6.2022
 • Dokumentissa kuvataan skeema LogDataFromIR, jolla lokitiedot jaetaan tulorekisteristä.
 • Korjattu elementin nimi tietoryhmässä Poiminnan yhteenvetotiedot (Summary): elementin Poimittujen kohteiden lukumäärä (NrOfEvents) nimi (NrOfReports) on muutettu oikeaan muotoon (NrOfEvents). Korjaus ei vaikuta toteutukseen.
 • Korjattu Tyyppi-tieto tietoryhmässä Lokitapahtuman kohteet (TargetItems): Tyyppi "mfirt:QueryTargetItem" on muutettu tiedoksi "ldt:QueryTargetItem". Korjaus ei vaikuta toteutukseen.

Tietojen jakelu - Skeemat - Maksajan palkkatietojen yhteenveto 2021 (pdf)

 • Julkaistu 6.6.2022
 • Dokumentissa kuvataan skeema WageReportSummaryFromIR, jolla aineisto Maksajan palkkatietojen yhteenveto (312/313) jaetaan tulorekisteristä.
 • Aineisto on tarkoitettu suorituksen maksajille.
 • Kappaleessa 2 Maksajan palkkatietojen yhteenveto (WageReportSummaryFromIR) kuvattuun aineiston yleisrakenteeseen on lisätty puuttuneet tietoryhmien Tyyppi-tiedot. Korjaus ei vaikuta toteutukseen.

Tietojen jakelu - Skeemat - Hylätyt paperilomakkeella annetut ilmoitukset 2021 (pdf)

 • Julkaistu 26.1.2022
 • Dokumentissa kuvataan skeema RejectedPaperReportsFromIR, jolla aineisto Hylätyt paperilomakkeella annetut ilmoitukset (950) jaetaan tulorekisteristä.
 • Aineisto sisältää hylätyt paperilomakkeella annetut palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset.
 • Korjattu tietoryhmässä Ilmoitusten tiedot elementin Aineiston selvitysviite tyypiksi irct:String40.
Tietojen jakelu – aiemmat sisältökuvaukset

Sovelluskehittäjän ohjeet

Sovelluskehittäjän ohjeet ovat teknisiä ohjeita rajapintojen toteuttajille.

Sovelluskehittäjän ohjeet
Sovelluskehittäjän ohjeet – uusimmat ohjeet Viimeisimmät muutokset

Tekninen rajapinta – Soveltamisohje 2021 (pdf)

 • Julkaistu 24.5.2022
 • Dokumentissa kuvataan tulorekisterin teknisen rajapinnan toteutukseen liittyvät periaatteet järjestelmäintegraation toteuttajan näkökulmasta.
 • Kohtaan 7.1.2 tarkennettu SOAP virheen rakenne.

Tekninen rajapinta – ZIP – Sovelluskehittäjälle 2022 (zip)

Tekninen rajapinta – ZIP – Sovelluskehittäjälle 2022 (pdf)

 • Julkaistu 21.10.2021
 • Zip-tiedosto sisältää skeemojen xsd-kuvaukset ja palvelujen WSDL-kuvaukset.
 • Pdf-dokumentissa kuvataan zip-tiedoston sisältö.
 • Julkaistu dokumentista vuoden 2022 tietosisältömuutokset sisältävä versio.

Tekninen rajapinta – Sanoman allekirjoitus, esimerkkitoteutus (zip)

Tekninen rajapinta – Sanoman allekirjoitus, esimerkkitoteutus (pdf)

 • Julkaistu 23.3.2018
 • Zip-tiedosto sisältää .Net/C#-kielellä laaditun asiakasrajapinnan (client) toteutuksen Echo-palvelun (EchoService) kutsusta ja lähetettävän pyyntösanoman allekirjoittamisesta.
 • Pdf-dokumentissa kuvataan zip-tiedoston sisältö.
 
Sovelluskehittäjän ohjeet – aiemmat ohjeet
Sivu on viimeksi päivitetty 12.1.2023