Dokumentaatio

Tälle sivulle on koottu tulorekisterin voimassa olevat tekniset ohjeet ja skeemakuvaukset ohjelmistokehittäjille. Ohjeen otsikossa mainittu vuosiluku kertoo, mistä vuodesta alkaen ohje on ollut voimassa.

 Tarkemmat ilmoittamisen ohjeet ovat​ tulorekisterin yksityiskohtaisissa ohjeissa.

Palkkojen tietosisällön soveltamisohjeet

Tulolajien ohjeessa kuvataan palkkojen tulolajit ja niiden käyttötarkoitukset. Soveltamisohjeissa kuvataan kohta kohdalta, mitä tietoja palkkatietoilmoituksella ja työnantajan erillisilmoituksella annetaan.

Palkkojen tietosisällön soveltamisohjeet
Palkat – uusimmat soveltamisohjeet Viimeisimmät muutokset

Palkat – Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2024 (pdf)

 • Julkaistu 21.12.2023
 • Dokumentissa kuvataan
  • tulorekisterissä käytössä olevat palkkatietoilmoituksen tulolajit, tulolajien koodiarvot ja selitteet
  • ennakonpidätyksen toimittaminen ja sosiaalivakuutusmaksujen maksaminen jokaisesta tulolajista
  • tilanteet, joissa palkkatietoilmoituksen tulolajeja käytetään.
 • Seuraavien tulolajien selitteitä on tarkennettu:
  • 213 Lomaraha
  • 224 Työaikapankin rahakorvaus
  • 225 Työajantasauskorvaus
  • 321 Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan sosiaalivakuutusmaksut (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
  • 322 Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan työeläkemaksun
  • 323 Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksun
  • 324 Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan työtapaturma- ja ammattitauti vakuutusmaksun
  • 325 Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksun
  • 327 Perhehoitajan kustannusten korvaus
  • 328 Perhehoitajan palkkio
  • 316 Muu veronalainen ansiotulo
  • 353 Veronalainen kustannusten korvaus
  • 354 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Palkkatietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje 2024 (pdf)

 • Julkaistu 12.12.2023
 • Dokumentissa kuvataan palkkatietoilmoituksen tietosisältö ja mitä tietosisällön kussakin yksittäisessä kohdassa ilmoitetaan.

Palkkatietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje 2025 (pdf)

 • Julkaistu 3.6.2024

Vuoden 2024 dokumentti:

 •  Korjattu cross-trade -aika -termi muotoon cross trade -aika.

Vuoden 2025 dokumentti:

 • Julkaistu dokumentista vuoden 2025 tietosisältömuutokset ja muut Tulorekisteriyksikön päivitykset sisältävä versio. Muutoksia sovelletaan, kun tulon maksupäivä on 1.1.2025 tai sen jälkeen.
 • Lisätty kohtaan Palkallinen poissaolo (PaidAbsence) uusi poissaolon syy: Vuosilomakustannuskorvaus.
 • Lisätty kohtaan Korvaushakemustiedot (ReimbApp) uusi maksutiedon tyyppi: Vuosilomakustannuskorvaus.

Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje 2022 (pdf)

 • Julkaistu 27.12.2022
 • Dokumentissa kuvataan työnantajan erillisilmoituksen tietosisältö ja mitä tietosisällön kussakin yksittäisessä kohdassa ilmoitetaan.
 • Lisätty Johdanto ja Lukuohje.
Palkat – aiemmat soveltamisohjeet

Etuuksien tietosisällön soveltamisohjeet

Tulolajien ohjeessa  kuvataan etuuksien tulolajit ja niiden käyttötarkoitus. Soveltamisohjeessa kuvataan kohta kohdalta, mitä tietoja etuustietoilmoituksella annetaan.

Etuuksien tietosisällön soveltamisohjeet
Etuudet – uusimmat soveltamisohjeet Viimeisimmät muutokset

Etuudet – Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2023 (pdf)

 • Julkaistu 21.8.2023
 • Dokumentissa kuvataan
  • tulorekisteriin ilmoitettavat etuudet ja eläkkeet selitteineen ja koodiarvoineen
  • tilanteet, joissa etuustietoilmoituksen tulolajeja käytetään.

Etuudet – Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2025 (pdf)

 • Julkaistu 3.6.2024

Vuoden 2023 dokumentti:

 • Muutettu dokumentin ulkoasua.

Vuoden 2025 dokumentti:

 • Julkaistu dokumentista vuoden 2025 tietosisältömuutokset sisältävä versio.
 • Lisätty uudet tulolajit 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443 ja 1444.
 • Seuraavien tulolajien voimassaolo päättyy 31.12.2024 ja ne on poistettu: 1130, 1131, 1134, 1125, 1126 ja 1124.
 • Tulolajit 1092 ja 1328 poistettu jokaiselta vuodelta.
 • Päivitetty seuraavien tulolajien selite: 1085 ja 1289.

Etuustietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje 2024 (pdf)

 • Julkaistu 12.12.2023
 • Dokumentissa kuvataan etuustietoilmoituksen tietosisältö ja mitä tietosisällön kussakin yksittäisessä kohdassa ilmoitetaan.
 • Tarkennettu tiedon Alkuperäinen maksukausi (OrigEarningPeriod) ohjeistuksessa sitä, milloin alkuperäisen maksukau-den loppupäiväksi voi ilmoittaa takaisinmaksupäivän tai muun päivän samalta kuukaudelta.
 • Korjattu kohdassa ’Sijaissaajan tyyppi’ Kunta tai muu sosiaalihuollon toimielin -tyypin selitettä siten, että kunta on muutettu hyvinvointialueeksi. Lisätty myös maininta, että kunta on voinut olla sijaissaajana ilmoituksissa, joiden maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on 31.12.2022 tai aikaisemmin.
 • Tarkennettu tiedon Etuuden yksikkö (BenefitUnit) ohjeistuksessa yksikkötietojen ilmoittamista, kun ilmoitetaan osittaista vanhempainrahaa.
Etuudet – aiemmat soveltamisohjeet

Koodistot

Koodistoissa listataan palkkojen ja etuuksien tulolajit, teknisen rajapinnat koodistot, virhekoodit sekä tulorekisterin TK10-ammattiluokitus. Näihin koodistojen arvoihin viitataan muun muassa teknisen rajapinnan yleiskuvauksissa sekä skeemadokumenteissa.

Koodistot
Koodistot - uusimmat koodistot Viimeisimmät muutokset

Palkat - Koodistot - Tulolajit 2024 (xls)

Palkat - Koodistot – Tulolajit 2024 (pdf)

 • Julkaistu 21.8.2023
 • Koodisto sisältää
  • palkkatietoilmoituksen tulolajien ja tuloista vähennettävien erien koodit, ilmoitustavat ja tulolajeissa oletuksena olevat sosiaalivakuutusmaksut
  • työnantajan erillisilmoituksen tulolajien koodit.
 • Muutettu dokumentin ulkoasua.

Etuudet – Koodistot – Tulolajit 2023 (xls)

Etuudet – Koodistot – Tulolajit 2023 (pdf)

 • Julkaistu 21.8.2023
 • Koodisto sisältää etuustietoilmoituksen tulolajien ja tuloista vähennettävien erien koodit, ilmoitustavat ja lisätietojen pakollisuudet.

Etuudet – Koodistot – Tulolajit 2025 (xls)

Etuudet – Koodistot – Tulolajit 2025 (pdf)

 • Julkaistu 3.6.2024

Vuoden 2023 dokumentti:

 • Muutettu dokumentin ulkoasua.

Vuoden 2025 dokumentti:

 • Julkaistu dokumentista vuoden 2025 tietosisältömuutokset sisältävä versio. Muutoksia sovelletaan, kun tulon maksupäivä on 1.1.2025 tai sen jälkeen.
 • Tulolajit 1092 ja 1328 poistettu jokaiselta vuodelta.
 • Tulolajit 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443 ja 1444 lisätty.
 • Seuraavien tulolajien voimassaolo päättyy 31.12.2024 ja ne on poistettu: 1130, 1131, 1134, 1125, 1126 ja 1124.

Koodistot 2024 (xls)

 • Julkaistu 27.2.2024
 • Koodisto sisältää tulorekisterin teknisessä rajapinnassa käytettävät koodistot.

Koodistot 2024 (pdf)

 • Julkaistu 3.6.2024

Koodistot 2025 (xls)

Koodistot 2025 (pdf)

 • Julkaistu 3.6.2024

Vuoden 2024 dokumentti:

 • 27.2.2024:
  • Lisätty koodistoon Sovellettava työehtosopimus (CBACode) seuraavat arvot, joiden voimassaolo on alkanut 1.4.2024:
   • 220 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus – esihenkilöt
   • 221 Kaupan logistiikan esihenkilöiden työehtosopimus
   • 222 Vähittäiskaupan esihenkilöiden työehtosopimus
   • 223 Henkilöstöalan työehtosopimus
  • Koodistossa Sovellettava työehtosopimus (CBACode) seuraavien arvojen voimassaolo on päättynyt 31.3.2024 ja ne on poistettu:
   • 36 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus
   • 88 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus – esimiehet
   • 170 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus
   • 185 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus
 • 3.6.2024:
  • Pdf-dokumentista on poistettu 31.12.2022 päättyneet Soveltavan työehtosopimuksen koodiarvot (CBACode), excel on päivitetty jo aiemmin.

Vuoden 2025 dokumentti:

 • Julkaistu dokumentista vuoden 2025 tietosisältömuutokset sisältävä versio. Muutoksia sovelletaan, kun tulon maksupäivä on 1.1.2025 tai sen jälkeen.
 • Lisätty koodistoon Palkallisen poissaolon syy (PaidAbsenceCauseCode) seuraava arvo: 23 Vuosilomakustannuskorvaus
 • Lisätty koodistoon Maksutiedon tyyppi, korvaushakemus (ReimbPaymentType) seuraava arvo: 3 Kela, vuosilomakustannuskorvaus

Koodistot - Virhekoodit 2024 (xls)

 • Julkaistu 8.1.2024
 • Koodisto sisältää teknisen rajapinnan virhekoodien selitteet.

Koodistot - Virhekoodit 2025 (xls)

 • Julkaistu 3.6.2024

Vuoden 2024 dokumentti:

 • Korjattu seuraavien virhekoodien selitteitä: BEV0060, BEV0350, DDVS0115, DDVS0270, IEBV0080, MSE0010

Vuoden 2025 dokumentti:

 • Julkaistu vuoden 2025 dokumentti.
 • Lisätty seuraavat virhekoodit: AV0380, BEV0530, IEV0140.
 • Päivitetty seuraavien virhekoodien selitteitä: AV0230, AV0280, AV0290, AV0300, AV0310, AV0320, AV0330, AV0340, AV0360, EV0070, TRVA0390.

Tulorekisterin TK10-ammattiluokitus (stat.fi)

 • Tulorekisterissä on käytössä Tulorekisterin TK10-ammattiluokitus, joka on julkaistu Tilastokeskuksen sivuilla.
 • Tulorekisterijärjestelmässä koodiston nimi on Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10).
 • Ammattiluokituksen nimi on muuttunut:
  • uusi nimi Tulorekisterin TK10-ammattiluokitus
  • aiemmin Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10)
Koodistot - aiemmat koodistot

Raportit

Tulorekisteristä voi tilata erilaisia raportteja. Raporttien sisältökuvauksissa kuvataan tilattavat raportit ja niihin liittyvät laskentasäännöt.

Raporttien sisältökuvaukset
Raportit – uusimmat sisältökuvaukset Viimeisimmät muutokset

Raportit tulorekisteristä 2023 (pdf)

 • Julkaistu 12.12.2023
 • Dokumentissa kuvataan tulorekisteristä tuotettavat raportit tiedon tuottajille, tiedon käyttäjille ja tulonsaajille.
 • Lisätty raporttiin 500 (Tulonsaajan tulorekisteriote) uudet tiedot Tulonsaajalle palautetut ennakonpidätykset (BenefitWithholdingReturn) ja Tulonsaajalle palautetut lähdeverot (BenefitTaxAtSourceReturn).
 • Muutettu raportin 620 Maksajan etuustietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto (csv) tietoelementin termi alkuperäinen ansaintakausi muotoon alkuperäinen maksukausi.

Tulotiedot - Laskentasääntöjä 2023 (pdf)

 • Julkaistu 11.9.2023
 • Dokumentissa kuvataan, miten tulorekisterin raporttien tiedot lasketaan.
 • Lisätty uusi laskentasääntö:
  • Sääntö 4.2.17 Perusteettomat viivästyskorotukset yhteensä (BenefitUnjustDelayIncreaseTotal).
 • Tarkennettu kahta laskentasääntöä:
  • Sääntöön 4.2.11 Perusteettomat edut yhteensä (BenefitUnjustEnrichmentTotal) on lisätty tieto siitä, että summaan ei lasketa viivästyskorotusta, joka on perusteetonta etua.
  • Sääntöön 4.2.16 Viivästyskorotukset yhteensä (BenefitDelayIncreaseTotal) on lisätty tieto siitä, että summaan ei lasketa viivästyskorotusta, joka on perusteetonta etua.
 • Tarkennettu kolmea laskentasääntöä:
  • Sääntö 4.2.2 Etuussuoritukset yhteensä (BenefitIncomeTotal) on lisätty tieto siitä, että Tulolajille ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos tulolaji ei vaikuta verotukseen.
  • Sääntö 4.2.3 Nettosuorituksista tehdyt vähennykset yhteensä (BenefitNetDeductionTotal) on lisätty tieto siitä, että Tulolajiin liittyviä vähennyksiä ei huomioida, jos tulolaji ei vaikuta verotukseen.
  • Sääntö 4.2.4 Bruttosuorituksista tehdyt vähennykset yhteensä (BenefitGrossDeductionTotal) on lisätty tieto siitä, että Tulolajiin liittyviä vähennyksiä ei huomioida, jos tulolaji ei vaikuta verotukseen.
Raportit – aiemmat sisältökuvaukset

Tietojen toimittaminen

Tulorekisteriin voi ilmoittaa tietoja teknisen rajapinnan kautta. Silloin puhutaan tietojen toimittamisesta. Ilmoitusten lisäksi rajapinnassa voi lähettää aineistotilauksia ja mitätöidä tietoja.

Tietojen toimittamisen yleiskuvauksessa kuvataan rajapintailmoittamisen toimintaperiaatteet. Skeemadokumenteissa kuvataan sanomien tekninen rakenne ja käsittelysäännöt eli automaattiset tarkistukset, jotka tulorekisteri tekee vastaanotettaville tiedoille.

Myös sähköisen asiointipalvelun latauspalvelun kautta toimitettavan aineiston pitää vastata näitä skeemakuvauksia.

Tietojen toimittamisen sisältökuvaukset
Tietojen toimittaminen – uusimmat sisältökuvaukset Viimeisimmät muutokset

Tekninen rajapinta - Tietojen toimittaminen tulorekisteriin 2021 (pdf)

 • Julkaistu 6.6.2022 
 • Dokumentissa kuvataan 
  • tietojen toimittamista teknisen rajapinnan ja latauspalvelun kautta yleisellä tasolla
  • tulorekisterissä tietoa vastaanottavat palvelut ja lähetettävien aineistojen rakenne
  • tietojen toimittamiseen liittyvät suositukset.
 • Tarkennettu luvussa 9.3.2 kuvausta aineistotilauksen mitätöinnistä ja lopettamisesta.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2024 (pdf)

 • Julkaistu 23.1.2024
 • Dokumentissa kuvataan skeema WageReportsToIR, jolla palkkatietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2025 (pdf)

 • Julkaistu 3.6.2024

Vuoden 2024 dokumentti:

 •  Korjattu termi Suomalainen työnteettäjä (FinServiceRecipient) muotoon Suomalainen työn teettäjä.

Vuoden 2025 dokumentti:

 • Julkaistu dokumentista vuoden 2025 tietosisältömuutokset sisältävä versio. Muutoksia sovelletaan, kun tulon maksupäivä on 1.1.2025 tai sen jälkeen.
 • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmän Takaisinmaksun lisätiedot (RecoveryData) elementtiin Alkuperäinen maksukausi (OrigPaymentPeriod):
  • Takaisinperittävän suorituksen tulolajin koodi oltava voimassa osittain tai kokonaan kaikkien alkuperäisten palkanmaksukausien tai maksupäivien aikana.
 • Lisätty palkallinen poissaolo (PaidAbsence) -tietoryhmän elementin Maksutiedon tyyppi (PaymentType) käsittelysääntöön arvo: 2 (osa-aikainen sairauspoissaolo)
 • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmän Tapaturmavakuutus (AccidentInsurance) elementtiin Tunnisteen tyyppi (Type):
  • Tunnisteen tyyppi ei saa olla ”suomalainen henkilötunnus” (2) tai ”ulkomainen henkilötunnus” (9).
 • Lisätty seuraavien elementtien käsittelysääntöihin arvo "3 (Kela, vuosilomakustannuskorvaus)":
  • Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons) -tietoryhmän Sähköpostiosoite (Email) sekä Vastuualue (ResponsibilityCode)
  • Maksajan tunnisteet (PayerIds) -tietoryhmän Tunnisteen tyyppi (Type)
  • Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds) -tietoryhmän Tunnisteen tyyppi (Type)
  • Palvelussuhdetiedot (Employment) -tietoryhmän Alkupäivä (StartDate), Palvelussuhteen voimassaolo (EmploymentPeriods), Palkkauksen muodot (PaymentTypes), Palkkauksen muoto (PaymentType) ja Palvelussuhteen tyyppi (EmploymentCode)
  • Palkallinen poissaolo (PaidAbsence) -tietoryhmän Loppupäivä (EndDate) ja Maksun tiedot (ReimbPayment).
 • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmän Palkallinen poissaolo (PaidAbsence) elementtiin Maksutiedon tyyppi (PaymentType):
  • Jos maksutiedon tyyppi on 3 (Kela, vuosilomakustannuskorvaus) Palkallisen "Poissaolon syyn" tulee olla 23 (vuosilomakustannuskorvaus).

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Työnantajan erillisilmoitukset 2023 (pdf)

 • Julkaistu 11.9.2023
 • Dokumentissa kuvataan skeema PayerSummaryReportsToIR, jolla työnantajan erillisilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Työnantajan erillisilmoitukset 2025 (pdf)

 • Julkaistu 3.6.2024

Vuoden 2023 dokumentti:

 • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmän Maksajan tunnisteet (PayerIds) elementtiin Maksajan tunniste (Id): Maksajan tunnisteita voi ilmoittaa enimmillään kolme tunnistetta.

Vuoden 2025 dokumentti:

 • Julkaistu dokumentista vuoden 2025 tietosisältömuutokset sisältävä versio. Muutoksia sovelletaan, kun tulon maksupäivä on 1.1.2025 tai sen jälkeen.
 • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmän Tapaturmavakuutus (AccidentInsurances) elementtiin Tunnisteen tyyppi (Type):
  • Tunnisteen tyyppi ei saa olla ”suomalainen henkilötunnus” (2) tai ”ulkomainen henkilötunnus” (9).

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Etuustietoilmoitukset 2024 (pdf)

 • Julkaistu 11.9.2023
 • Dokumentissa kuvataan skeema BenefitReportsToIR, jolla etuustietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Etuustietoilmoitukset 2025 (pdf)

 • Julkaistu 3.6.2024

Vuoden 2024 dokumentti:

 • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmän Maksajan tunnisteet (PayerIds) elementtiin Maksajan tunniste (Id): Maksajan tunnisteita voi ilmoittaa enimmillään kolme tunnistetta.

Vuoden 2025 dokumentti:

 • Julkaistu dokumentista vuoden 2025 tietosisältömuutokset sisältävä versio. Muutoksia sovelletaan, kun tulon maksupäivä on 1.1.2025 tai sen jälkeen.
 • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmän Takaisinmaksun lisätiedot (RecoveryData) elementtiin Alkuperäinen maksukausi (OrigEarningPeriod):
  • Takaisinperittävän suorituksen tai oma-aloitteisen palautuksen tulolajin koodi oltava voimassa osittain tai kokonaan alkuperäisen maksukauden tai maksupäivän aikana.
 • Muutettu tietoryhmän Sijaissaajan osoite (Address) elementti Sijaissaajan osoite (Address) pakolliseksi seuraavissa tapauksissa:
  • Tietoryhmässä ”Sijaissaajan tunnisteet” ei ole annettu tunnistetta, jossa tieto "Tunnisteen tyyppi" on ”Suomalainen henkilötunnus” tai ”Y-tunnus”.
  • Tieto "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" on ”true”.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Aineistotilaukset 2021 (pdf)

 • Julkaistu 28.9.2023 
 • Dokumentissa kuvataan skeema SubscriptionsToIR, jolla aineistotilaukset toimitetaan tulorekisteriin.
 • Korjattu kirjoitusvirhe luvun 2.2 tiedossa Aineistotilauksen tyyppi (SubscriptionType). Muoto SubcriptionType on korjattu muotoon SubscriptionType.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Mitätöintitiedot 2023 (pdf)

 • Julkaistu 6.6.2022
 • Dokumentissa kuvataan skeema InvalidationsToIR, jolla tulorekisteristä mitätöidään tulotietoilmoituksia, aineistotilauksia ja aineistoja.
 • Julkaistu dokumentista vuoden 2023 tietosisältömuutokset sisältävä versio.
 • Muutoksia sovelletaan, kun tulon maksupäivä on 1.1.2023 tai sen jälkeen.
 • Täydennetty tietoryhmässä Aineiston tiedot (DeliveryData) tiedon Tietolähde (Source) käsittelysääntöä siten, että se kattaa myös aineistot 107 Etuustietoilmoitusten mitätöiminen ja 111 Etuustietoilmoituksia sisältävän aineiston mitätöiminen.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Vastaanottokuittaus 2024 (pdf)

 • Julkaistu 3.6.2024
 • Dokumentissa kuvataan skeema AckFromIR, jolla tulorekisteri lähettää vastaanottokuittauksen tulorekisteriin toimitetusta aineistosta.
 • Skeemaa käytetään viivästetyssä Web Service -rajapinnassa.
 • Korjattu elementti Aineiston omistajan aineistoviite (DeliveryId) vapaaehtoiseksi (V) tietoryhmässä Vastaanotetun aineiston tiedot (DeliveryData).

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Käsittelypalautteen kysely 2021 (pdf)

 • Julkaistu 6.6.2022
 • Dokumentissa kuvataan skeema StatusRequestToIR, jolla aineiston lähettäjä voi kysyä käsittelypalautetta tulorekisteriin lähettämästään aineistosta.
 • Skeemaa käytetään viivästetyssä Web Service -rajapinnassa.
 • Korjattu Tyyppi-tieto tietoryhmissä Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner), Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator) ja Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender): Tyyppi "mtirt:Id" on muutettu tiedoksi "smt:Id". Korjaus ei vaikuta toteutukseen.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Käsittelypalaute 2024 (pdf)

 • Julkaistu 3.6.2024
 • Dokumentissa kuvataan skeema StatusResponseFromIR, jolla tulorekisteri lähettää käsittelypalautteen tulorekisteriin toimitetusta aineistosta.
 • Korjattu elementti Aineiston omistajan aineistoviite (DeliveryId) vapaaehtoiseksi (V) tietoryhmässä Vastaanotetun aineiston tiedot (DeliveryData).
Tietojen toimittaminen – aiemmat sisältökuvaukset

Tietojen jakelu

Tietojen jakelun dokumentit on suunnattu pääosin tulorekisterin tiedon käyttäjille. Tulorekisteriin tallennettuja tietoja saavat käyttää vain ne viranomaiset ja muut tahot, joilla on siihen lakisääteinen oikeus.

Tietoja jaetaan sähköisen asiointipalvelun ja teknisen rajapinnan kautta. Tietojen jakelun yleiskuvauksessa kuvataan tietojen rajapintakäyttöön liittyvät toimintaperiaatteet. Skeemadokumenteissa kuvataan sanomien tekninen rakenne ja käsittelysäännöt, joissa määritellään, mitä tietoja kussakin elementissä jaetaan.

Tietojen jakelun sisältökuvaukset
Tietojen jakelu – uusimmat sisältökuvaukset Viimeisimmät muutokset

Tekninen rajapinta – Tietojen jakelu tulorekisteristä 2024 (pdf)

 • Julkaistu 12.12.2023
 • Dokumentissa kuvataan
  • tietojen jakelua tulorekisteristä teknisen rajapinnan kautta yleisellä tasolla
  • tulorekisteristä tietoa jakavat palvelut ja jaettavien aineistojen rakenne
  • aineistotilauksen perusteella jaettavien aineistojen poimintaehdot
  • jakeluun liittyvät suositukset
  • suorituksen maksajille tarkoitettu aineisto Maksajan palkkatietojen yhteenveto (312/313).
 • Julkaistu dokumentista vuoden 2024 tietosisältömuutokset sisältävä versio.
 • Korjattu luvun 1 taulukkoa 1.
  • Korjattu tilattavien aineistojen 402–406 kuvauksia. Poistettu palvelu 405.
  • Korjattu palvelun 950 tilaajaksi tiedon käyttäjä maksajan sijaan.
 • Lisätty lukuun 2.2 aineistotilauksen 950 mukaan jaettavan aineiston skeema Hylätyt paperilomakkeella annetut ilmoitukset – RejectedPaperReportsFromIR. Lisätty skeema myös luvun 2.4 kuvaan 3.
 • Lukuun 2.4 ja 4.1 on lisätty tiedot aineistojen 312 ja 313 jakelusta.
 • Lukuun 6.12 on lisätty aineistotilauksen tietoihin jakelukanavan arvo 7: Tekninen rajapinta SFTP (palveluntuottaja asioi maksajan puolesta).

Tietojen jakelu - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2024 (pdf)

 • Julkaistu 23.1.2024
 • Dokumentissa kuvataan skeema WageReportsFromIR, jolla palkkatietoilmoitukset jaetaan tulorekisteristä.
 • Korjattu termi Suomalainen työnteettäjä (FinServiceRecipient) muotoon Suomalainen työn teettäjä.

Tietojen jakelu - Skeemat - Työnantajan erillisilmoitukset 2024 (pdf)

 • Julkaistu 11.9.2023
 • Dokumentissa kuvataan skeema PayerSummaryReportsFromIR, jolla työnantajan erillisilmoitukset jaetaan tulorekisteristä.
 • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmän Maksajan tunnisteet (PayerIds) elementtiin Maksajan tunniste (Id): Maksajan tunnisteita voi ilmoittaa enimmillään kolme tunnistetta.

Tietojen jakelu - Skeemat - Etuustietoilmoitukset 2024 (pdf)

 • Julkaistu 11.9.2023
 • Dokumentissa kuvataan skeema BenefitReportsFromIR, jolla etuustietoilmoitukset jaetaan tulorekisteristä.
 • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmän Maksajan tunnisteet (PayerIds) elementtiin Maksajan tunniste (Id): Maksajan tunnisteita voi ilmoittaa enimmillään kolme tunnistetta.

Tietojen jakelu - Skeemat - Palvelupyyntö 2021 (pdf)

 • Julkaistu 1.6.2020
 • Dokumentissa kuvataan skeema DataRequestToIR, jolla tulorekisterin tiedon käyttäjä tekee palvelupyynnön eli kyselee tietoja tulorekisteristä.
 • Skeemaa käytetään reaaliaikaisessa Web Service -rajapinnassa.
 • Dokumentin sisältö vastaa vuoden 2020 dokumenttia.

Tietojen jakelu - Skeemat - Lokitiedot 2021 (pdf)

 • Julkaistu 6.6.2022
 • Dokumentissa kuvataan skeema LogDataFromIR, jolla lokitiedot jaetaan tulorekisteristä.
 • Korjattu elementin nimi tietoryhmässä Poiminnan yhteenvetotiedot (Summary): elementin Poimittujen kohteiden lukumäärä (NrOfEvents) nimi (NrOfReports) on muutettu oikeaan muotoon (NrOfEvents). Korjaus ei vaikuta toteutukseen.
 • Korjattu Tyyppi-tieto tietoryhmässä Lokitapahtuman kohteet (TargetItems): Tyyppi "mfirt:QueryTargetItem" on muutettu tiedoksi "ldt:QueryTargetItem". Korjaus ei vaikuta toteutukseen.

Tietojen jakelu - Skeemat - Maksajan palkkatietojen yhteenveto 2021 (pdf)

 • Julkaistu 6.6.2022
 • Dokumentissa kuvataan skeema WageReportSummaryFromIR, jolla aineisto Maksajan palkkatietojen yhteenveto (312/313) jaetaan tulorekisteristä.
 • Aineisto on tarkoitettu suorituksen maksajille.
 • Kappaleessa 2 Maksajan palkkatietojen yhteenveto (WageReportSummaryFromIR) kuvattuun aineiston yleisrakenteeseen on lisätty puuttuneet tietoryhmien Tyyppi-tiedot. Korjaus ei vaikuta toteutukseen.

Tietojen jakelu - Skeemat - Hylätyt paperilomakkeella annetut ilmoitukset 2024 (pdf)

 • Julkaistu 11.9.2023
 • Dokumentissa kuvataan skeema RejectedPaperReportsFromIR, jolla aineisto Hylätyt paperilomakkeella annetut ilmoitukset (950) jaetaan tulorekisteristä.
 • Aineisto sisältää hylätyt paperilomakkeella annetut palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset.
 • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmän Maksajan tunnisteet (PayerIds) elementtiin Maksajan tunniste (Id): Maksajalla voi olla enimmillään kolme tunnistetta.
Tietojen jakelu – aiemmat sisältökuvaukset

Sovelluskehittäjän ohjeet

Sovelluskehittäjän ohjeet ovat teknisiä ohjeita rajapintojen toteuttajille.

Sovelluskehittäjän ohjeet
Sovelluskehittäjän ohjeet – uusimmat ohjeet Viimeisimmät muutokset

Tekninen rajapinta – Soveltamisohje 2024 (pdf)

 • Julkaistu 12.12.2023
 • Dokumentissa kuvataan tulorekisterin teknisen rajapinnan toteutukseen liittyvät periaatteet järjestelmäintegraation toteuttajan näkökulmasta.
 • Julkaistu dokumentista vuoden 2024 tietosisältömuutokset sisältävä versio.
 • Lisätty lukuun 4.1.1 tiedot aineistojen 312 ja 313 jakelusta aineiston muodostajan SFTP-kansioon.

Tekninen rajapinta – ZIP – Sovelluskehittäjälle 2024 (zip)

Tekninen rajapinta – ZIP – Sovelluskehittäjälle 2024 (pdf)

 • Julkaistu 8.1.2024
 • Zip-tiedosto sisältää skeemojen xsd-kuvaukset ja palvelujen WSDL-kuvaukset.
 • Pdf-dokumentissa kuvataan zip-tiedoston sisältö.
 • Julkaistu dokumentista vuoden 2024 tietosisältömuutokset sisältävä versio.
 • Muutokset skeemassa RejectedPaperReportsFromIRTypes:
  • Poistettu tietoryhmästä Aineistotilauksen tiedot (Subscription) seuraava tieto: Tiedonsaantiprofiili (QueryProfile)
  • Poistettu tietoryhmästä Ilmoitusten tiedot (Reports) seuraava tieto: Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä (PaymentDate)
  • Lisätty PaymentPeriod-tietoryhmän puuttuva maxOccurs-indikaattori (maxOccurs="1")

Tekninen rajapinta – Sanoman allekirjoitus, esimerkkitoteutus (zip)

Tekninen rajapinta – Sanoman allekirjoitus, esimerkkitoteutus (pdf)

 • Julkaistu 23.3.2018
 • Zip-tiedosto sisältää .Net/C#-kielellä laaditun asiakasrajapinnan (client) toteutuksen Echo-palvelun (EchoService) kutsusta ja lähetettävän pyyntösanoman allekirjoittamisesta.
 • Pdf-dokumentissa kuvataan zip-tiedoston sisältö.
 
Sovelluskehittäjän ohjeet – aiemmat ohjeet
Sivu on viimeksi päivitetty 3.6.2024