Dokumentaatio

Tälle sivulle on koottu tulorekisterin voimassa olevat tekniset ohjeet ja skeemakuvaukset ohjelmistokehittäjille. Ohjeen otsikossa mainittu vuosiluku kertoo, mistä vuodesta alkaen ohje on ollut voimassa.

 Tarkemmat ilmoittamisen ohjeet ovat​ tulorekisterin yksityiskohtaisissa ohjeissa.

Palkkojen tietosisällön soveltamisohjeet

Tulolajien ohjeessa kuvataan palkkojen tulolajit ja niiden käyttötarkoitukset. Soveltamisohjeissa kuvataan kohta kohdalta, mitä tietoja palkkatietoilmoituksella ja työnantajan erillisilmoituksella annetaan.

Palkkojen tietosisällön soveltamisohjeet
Palkat – uusimmat soveltamisohjeet Viimeisimmät muutokset

Palkat – Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2022 (pdf)

 • Julkaistu 21.8.2023
 • Dokumentissa kuvataan
  • tulorekisterissä käytössä olevat palkkatietoilmoituksen tulolajit, tulolajien koodiarvot ja selitteet
  • ennakonpidätyksen toimittaminen ja sosiaalivakuutusmaksujen maksaminen jokaisesta tulolajista
  • tilanteet, joissa palkkatietoilmoituksen tulolajeja käytetään.

Palkat – Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2024 (pdf)

 • Julkaistu 21.8.2023

Vuoden 2022 dokumentti:

 • Tarkennettu tulolajin 319 selitettä.

Vuoden 2024 dokumentti:

 • 22.5.2023:
  • Julkaistu dokumentista vuoden 2024 tietosisältömuutokset ja muut Tulorekisteriyksikön päivitykset sisältävä versio. Muutoksia sovelletaan, kun tulon maksupäivä on 1.1.2024 tai sen jälkeen.
  • Seuraavat uudet tulolajit on lisätty:
   • 366 Tekijänoikeuskorvaus ansiotuloa
   • 367 Rahana maksettu osakepalkkio
   • 368 Rahana maksettu työsuhdeoptio
   • 369 JuEL-työnantajan maksama työansio, jonka työn suorittaja on laskuttanut laskutuspalveluyrityksen kautta
  • Seuraavien tulolajien selitteitä on tarkennettu:
   • 313 Käyttökorvaus ansiotuloa
   • 320 Osakepalkkio
   • 343 Työsuhdeoptio
 • 21.8.2023:
  • Seuraavien tulolajien selitteitä on tarkennettu:
   • 234 Vuosilomakorvaus
   • 319 Omaishoitajan palkkio
   • 366 Tekijänoikeuskorvaus ansiotuloa
   • 408 Nettopalkasta vähennettävä muu erä
   • 417 Ulosmittaus

Palkkatietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje 2023 (pdf)

 • Julkaistu 27.12.2022
 • Dokumentissa kuvataan palkkatietoilmoituksen tietosisältö ja mitä tietosisällön kussakin yksittäisessä kohdassa ilmoitetaan.

Palkkatietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje 2024 (pdf)

 • Julkaistu 22.5.2023

Vuoden 2023 dokumentti:

 • Lisätty Johdanto ja Lukuohje.
 • Poistettu käsittelysääntöjen kuvauksia kappaleista Työtapaturmavakuutus (AccidentInsurance) ja Tulonsaajan lisätiedot (IncomeEarner-Types).
 • Lisätty sivulle 49 sieltä puuttuneet tulolajit: perhehoitajan palkkio ja työsuhdematkalipun verovapaa osuus.

Vuoden 2024 dokumentti:

 • Julkaistu dokumentista vuoden 2024 tietosisältömuutokset ja muut Tulorekisteriyksikön päivitykset sisältävä versio. Muutoksia sovelletaan, kun tulon maksupäivä on 1.1.2024 tai sen jälkeen.
 • Lisätty kohtaan Tulonsaajan lisätiedot (IncomeEarnerTypes) uusi tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Laskutuspalvelua käyttävä henkilö, jolla ei ole Y-tunnusta.

Työnantajan erillisilmoituksen soveltamisohje 2022 (pdf)

 • Julkaistu 27.12.2022
 • Dokumentissa kuvataan työnantajan erillisilmoituksen tietosisältö ja mitä tietosisällön kussakin yksittäisessä kohdassa ilmoitetaan.
 • Lisätty Johdanto ja Lukuohje.
Palkat – aiemmat soveltamisohjeet

Etuuksien tietosisällön soveltamisohjeet

Tulolajien ohjeessa  kuvataan etuuksien tulolajit ja niiden käyttötarkoitus. Soveltamisohjeessa kuvataan kohta kohdalta, mitä tietoja etuustietoilmoituksella annetaan.

Etuuksien tietosisällön soveltamisohjeet
Etuudet – uusimmat soveltamisohjeet Viimeisimmät muutokset

Etuudet – Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2023 (pdf)

 • Julkaistu 21.8.2023
 • Dokumentissa kuvataan
  • tulorekisteriin ilmoitettavat etuudet ja eläkkeet selitteineen ja koodiarvoineen
  • tilanteet, joissa etuustietoilmoituksen tulolajeja käytetään.
 • Muutettu dokumentin ulkoasua.

Etuustietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje 2023 (pdf)

 • Julkaistu 27.12.2022
 • Dokumentissa kuvataan etuustietoilmoituksen tietosisältö ja mitä tietosisällön kussakin yksittäisessä kohdassa ilmoitetaan.

Etuustietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje 2024 (pdf)

 • Julkaistu 22.5.2023

Vuoden 2023 dokumentti:

 • Lisätty Johdanto ja Lukuohje.

Vuoden 2024 dokumentti:

 • Julkaistu dokumentista vuoden 2024 tietosisältömuutokset sisältävä versio. Muutoksia sovelletaan, kun tulon maksupäivä on 1.1.2024 tai sen jälkeen.
 • Muutettu tietoryhmässä Takaisinmaksun lisätiedot (RecoveryData) tiedon Alkuperäinen ansaintakausi (OrigEarningPeriod) nimeksi Alkuperäinen maksukausi.
Etuudet – aiemmat soveltamisohjeet

Koodistot

Koodistoissa listataan palkkojen ja etuuksien tulolajit, teknisen rajapinnat koodistot, virhekoodit sekä tulorekisterin TK10-ammattiluokitus. Näihin koodistojen arvoihin viitataan muun muassa teknisen rajapinnan yleiskuvauksissa sekä skeemadokumenteissa.

Koodistot
Koodistot - uusimmat koodistot Viimeisimmät muutokset

Palkat - Koodistot - Tulolajit 2022 (xls)

Palkat - Koodistot – Tulolajit 2022 (pdf)

 • Julkaistu 27.12.2022
 • Koodisto sisältää
  • palkkatietoilmoituksen tulolajien ja tuloista vähennettävien erien koodit, ilmoitustavat ja tulolajeissa oletuksena olevat sosiaalivakuutusmaksut
  • työnantajan erillisilmoituksen tulolajien koodit.

Palkat - Koodistot - Tulolajit 2024 (xls)

Palkat - Koodistot – Tulolajit 2024 (pdf)

 • Julkaistu 21.8.2023

Vuoden 2022 dokumentti:

 •  Excel-dokumentti:
  • Sarakeotsikko Selite on vaihdettu muotoon Tulolajin nimi.
  • Fontin kooksi on muutettu 12 pistettä.
  • Siirretty Dokumentissa käytettävät merkinnät -osio uudelle välilehdelle Lukuohje.
 • Pdf-dokumentti:
  • Lisätty luku 1 Johdanto.
  • Koodi-otsikko muutettu Tulolajin koodi -otsikoksi.
  • Selite-otsikko muutettu Tulolajin nimi -otsikoksi.

Vuoden 2024 dokumentti:

 • 22.5.2023:
  • Julkaistu dokumentista vuoden 2024 tietosisältömuutokset sisältävä versio. Muutoksia sovelletaan, kun tulon maksupäivä on 1.1.2024 tai sen jälkeen.
  • Lisätty uudet tulolajit:
   • 366 Tekijänoikeuskorvaus ansiotuloa
   • 367 Rahana maksettu osakepalkkio
   • 368 Rahana maksettu työsuhdeoptio
   • 369 JuEL-työnantajan maksama työansio, jonka työn suorittaja on laskuttanut laskutuspalveluyrityksen kautta
 • 21.8.2023:
  • Muutettu dokumentin ulkoasua.

Etuudet – Koodistot – Tulolajit 2023 (xls)

Etuudet – Koodistot – Tulolajit 2023 (pdf)

 • Julkaistu 21.8.2023
 • Koodisto sisältää etuustietoilmoituksen tulolajien ja tuloista vähennettävien erien koodit, ilmoitustavat ja lisätietojen pakollisuudet.
 • Muutettu dokumentin ulkoasua.

Koodistot 2023 (xls)

Koodistot 2023 (pdf)

 • Julkaistu 7.11.2023
 • Koodisto sisältää tulorekisterin teknisessä rajapinnassa käytettävät koodistot.

Koodistot 2024 (xls)

Koodistot 2024 (pdf)

 • Julkaistu 7.11.2023

Vuoden 2023 dokumentti:

 • Lisätty koodistoon Aineistotilauksen poimintaehdon tyyppi (ParameterType) seuraava arvo: 27 Ilmoittajan tyypin tarkenne

Vuoden 2024 dokumentti:

 • 22.5.2023:
  • Julkaistu dokumentista vuoden 2024 tietosisältömuutokset sisältävä versio. Muutoksia sovelletaan, kun tulon maksupäivä on 1.1.2024 tai sen jälkeen.
  • Lisätty koodistoon Tulonsaajan lisätiedon tyyppi (IncomeEarnerType) seuraava arvo: Laskutuspalvelua käyttävä henkilö, jolla ei ole Y-tunnusta
 • 21.8.2023:
  • Lisätty koodistoon Lokitapahtuman tyyppi (LogActivityType) seuraavat arvot:
   • Tiedon lisääminen, keskeytetty
   • Tiedon ylläpito, keskeytetty
   • Tiedon mitätöiminen, keskeytetty
 • 10.10.2023:
  • Lisätty koodistoon Aineistotilauksen poimintaehdon tyyppi (ParameterType) seuraava arvo: 26 Raportin kieli
  • Koodistossa Sovellettava työehtosopimus (CBACode) seuraavien arvojen
   voimassaolo on päättynyt 1.10.2023 ja ne on poistettu:
   • 97 Metsäalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
   • 161 Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva työehtosopimus
  • Lisätty koodistoon Sovellettava työehtosopimus (CBACode) seuraava arvo:
   • 219 Metsäkonealan toimihenkilöiden työehtosopimus
 • 7.11.2023:
  • Lisätty koodistoon Aineistotilauksen poimintaehdon tyyppi (ParameterType) seuraava arvo: 27 Ilmoittajan tyypin tarkenne

Koodistot - Virhekoodit 2023 (xls)

 • Julkaistu 7.11.2023
 • Koodisto sisältää teknisen rajapinnan virhekoodien selitteet

Koodistot - Virhekoodit 2024 (xls)

 • Julkaistu 7.11.2023
 • Koodisto sisältää teknisen rajapinnan virhekoodien selitteet

Vuoden 2023 dokumentti:

 • Lisätty virhekoodit PARV0100 ja PARV0110.

Vuoden 2024 dokumentti:

 • 22.5.2023:
  • Julkaistu vuoden 2024 dokumentti.
  • Lisätty virhekoodit TBVA0230 ja IEOV0030.
  • Lisätty virhekoodeihin TBVA0140 ja TBVA0180 selitteisiin uudet tulolajit 366, 367 ja 368.
  • Korjattu virhekoodin BEV0440 selite.
 • 21.8.2023:
  • Korjattu virhekoodien TBVA0140 ja TBVA0180 selitteet. Poistettu tulolaji 366.
 • 11.9.2023:
  • Korjattu seuraavien virhekoodien selitettä: RDV0070.
 • 25.9.2023:
  • Korjattu seuraavien virhekoodien selitettä: IOPV0030 ja WIS0420.
 • 7.11.2023: 
  • Lisätty virhekoodit PARV0100 ja PARV0110.

Tulorekisterin TK10-ammattiluokitus (stat.fi)

 • Tulorekisterissä on käytössä Tulorekisterin TK10-ammattiluokitus, joka on julkaistu Tilastokeskuksen sivuilla.
 • Tulorekisterijärjestelmässä koodiston nimi on Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10).
 • Ammattiluokituksen nimi on muuttunut:
  • uusi nimi Tulorekisterin TK10-ammattiluokitus
  • aiemmin Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10)
Koodistot - aiemmat koodistot

Raportit

Tulorekisteristä voi tilata erilaisia raportteja. Raporttien sisältökuvauksissa kuvataan tilattavat raportit ja niihin liittyvät laskentasäännöt.

Raporttien sisältökuvaukset
Raportit – uusimmat sisältökuvaukset Viimeisimmät muutokset

Raportit tulorekisteristä 2023 (pdf)

 • Julkaistu 7.11.2023
 • Dokumentissa kuvataan tulorekisteristä tuotettavat raportit tiedon tuottajille, tiedon käyttäjille ja tulonsaajille.
 • Lisätty uudet raportit 634 ja 635 Maksajan poissaolotietojen yhteenveto (pdf) sekä 636 ja 637 Maksajan poissaolotietojen yhteenveto (csv).
 • Lisätty raportteihin 600, 618 ja 630 uusi poimintaehto Ilmoittajan tyypin tarkenne.
  • Poimintaehtoihin on lisätty tiedot:
   • ValueParameter V (Ilmoittajan tyypin tarkenne)
   • ParameterType 27 (Ilmoittajan tyypin tarkenne)
   • Value (Koodisto ReporterSubType, arvot 1 ja 2).
  • Lisäksi samoissa raporteissa on tarkennettu ohjeita Ilmoittajan tyyppi -poimintaehdon käytöstä, koska uusi poimintaehto liittyy siihen.
 • Lisätty kappaleeseen 1.1 Raporttien tilaus- ja jakelukanavat seuraava tarkennus:
  • Kun tilaus tehdään sähköisessä asiointipalvelussa, tilauksen poiminta-aika ei voi olla yli 3 kuukautta kuluvan päivän jälkeen.

Tulotiedot - Laskentasääntöjä 2023 (pdf)

 • Julkaistu 11.9.2023
 • Dokumentissa kuvataan, miten tulorekisterin raporttien tiedot lasketaan.
 • Lisätty uusi laskentasääntö:
  • Sääntö 4.2.17 Perusteettomat viivästyskorotukset yhteensä (BenefitUnjustDelayIncreaseTotal).
 • Tarkennettu kahta laskentasääntöä:
  • Sääntöön 4.2.11 Perusteettomat edut yhteensä (BenefitUnjustEnrichmentTotal) on lisätty tieto siitä, että summaan ei lasketa viivästyskorotusta, joka on perusteetonta etua.
  • Sääntöön 4.2.16 Viivästyskorotukset yhteensä (BenefitDelayIncreaseTotal) on lisätty tieto siitä, että summaan ei lasketa viivästyskorotusta, joka on perusteetonta etua.
 • Tarkennettu kolmea laskentasääntöä:
  • Sääntö 4.2.2 Etuussuoritukset yhteensä (BenefitIncomeTotal) on lisätty tieto siitä, että Tulolajille ilmoitettua määrää ei lasketa mukaan summaan, jos tulolaji ei vaikuta verotukseen.
  • Sääntö 4.2.3 Nettosuorituksista tehdyt vähennykset yhteensä (BenefitNetDeductionTotal) on lisätty tieto siitä, että Tulolajiin liittyviä vähennyksiä ei huomioida, jos tulolaji ei vaikuta verotukseen.
  • Sääntö 4.2.4 Bruttosuorituksista tehdyt vähennykset yhteensä (BenefitGrossDeductionTotal) on lisätty tieto siitä, että Tulolajiin liittyviä vähennyksiä ei huomioida, jos tulolaji ei vaikuta verotukseen.
Raportit – aiemmat sisältökuvaukset

Tietojen toimittaminen

Tulorekisteriin voi ilmoittaa tietoja teknisen rajapinnan kautta. Silloin puhutaan tietojen toimittamisesta. Ilmoitusten lisäksi rajapinnassa voi lähettää aineistotilauksia ja mitätöidä tietoja.

Tietojen toimittamisen yleiskuvauksessa kuvataan rajapintailmoittamisen toimintaperiaatteet. Skeemadokumenteissa kuvataan sanomien tekninen rakenne ja käsittelysäännöt eli automaattiset tarkistukset, jotka tulorekisteri tekee vastaanotettaville tiedoille.

Myös sähköisen asiointipalvelun latauspalvelun kautta toimitettavan aineiston pitää vastata näitä skeemakuvauksia.

Tietojen toimittamisen sisältökuvaukset
Tietojen toimittaminen – uusimmat sisältökuvaukset Viimeisimmät muutokset

Tekninen rajapinta - Tietojen toimittaminen tulorekisteriin 2021 (pdf)

 • Julkaistu 6.6.2022 
 • Dokumentissa kuvataan 
  • tietojen toimittamista teknisen rajapinnan ja latauspalvelun kautta yleisellä tasolla
  • tulorekisterissä tietoa vastaanottavat palvelut ja lähetettävien aineistojen rakenne
  • tietojen toimittamiseen liittyvät suositukset.
 • Tarkennettu luvussa 9.3.2 kuvausta aineistotilauksen mitätöinnistä ja lopettamisesta.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2023 (pdf)

 • Julkaistu 11.9.2023
 • Dokumentissa kuvataan skeema WageReportsToIR, jolla palkkatietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2024 (pdf)

 • Julkaistu 11.9.2023

Vuoden 2023 dokumentti:

 • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmän Maksajan tunnisteet (PayerIds) elementtiin Maksajan tunniste (Id): Maksajan tunnisteita voi ilmoittaa enimmillään kolme tunnistetta.

Vuoden 2024 dokumentti:

 • Julkaistu dokumentista vuoden 2024 tietosisältömuutokset sisältävä versio. Muutoksia sovelletaan, kun tulon maksupäivä on 1.1.2024 tai sen jälkeen.
 •  22.5.2023:
  • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmään Ammatti (Professions). Käsittelysäännön mukaan (uusi d-kohta) tietoryhmää ”Ammattiluokka tai -nimike” ei tarvitse antaa, jos ilmoituksella on annettu vain tulolajeja, joissa "Takaisinperintä" on "true".
  • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmään Työeläkevakuutus (PensionInsurance). Käsittelysäännön mukaan (uusi d-kohta) tietoryhmää ”Työeläkevakuutus” ei tarvitse antaa, jos ilmoituksella on annettu vain tulolajeja, joissa "Takaisinperintä" on "true".
  • Lisätty tietoryhmän Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic) elementin Tulolajin koodi (TransactionCode) käsittelysääntöön tulolajit:
   • 367 Rahana maksettu osakepalkkio
   • 368 Rahana maksettu työsuhdeoptio
   • 366 Tekijänoikeuskorvaus ansiotuloa
  • Lisätty tietoryhmän Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic) elementin Määrä (Amount) käsittelysääntöön tulolajit:
   • 367 Rahana maksettu osakepalkkio
   • 368 Rahana maksettu työsuhdeoptio
   • 366 Tekijänoikeuskorvaus ansiotuloa
  • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmään Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic) elementtiin Tulolajin koodi (TransactionCode): Jos ”Tulolajin koodi” on 369, tiedon Työeläkelaitoksen yhtiötunnus (PensionProvIdCode) on oltava 20, 24, 25, 27, 29, 30.
  • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmään Muut tiedot (IncomeEarnerOther) tiedolle Tulonsaajan lisätiedon tyyppi (IncomeEarnerType): Jos "Ammattiluokan tai nimikkeistön tyyppi" on "Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10)" ja tiedoksi "Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste" on annettu arvo "34210" (Urheilijat), tietona "Tulonsaajan lisätiedon tyyppi" on annettava "Urheilija".
 • 15.8.2023:
  • Poistettu tietoryhmän Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic) elementin Tulolajin koodi (TransactionCode) käsittelysäännöstä tulolaji: 366 Tekijänoikeuskorvaus ansiotuloa
  • Poistettu tietoryhmän Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic) elementin Määrä (Amount) käsittelysäännöstä tulolaji: 366 Tekijänoikeuskorvaus ansiotuloa
 • 11.9.2023:
  • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmän Maksajan tunnisteet (PayerIds) elementtiin Maksajan tunniste (Id): Maksajan tunnisteita voi ilmoittaa enimmillään kolme tunnistetta.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Työnantajan erillisilmoitukset 2023 (pdf)

 • Julkaistu 11.9.2023
 • Dokumentissa kuvataan skeema PayerSummaryReportsToIR, jolla työnantajan erillisilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin.
 • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmän Maksajan tunnisteet (PayerIds) elementtiin Maksajan tunniste (Id): Maksajan tunnisteita voi ilmoittaa enimmillään kolme tunnistetta.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Etuustietoilmoitukset 2023 (pdf)

 • Julkaistu 11.9.2023
 • Dokumentissa kuvataan skeema BenefitReportsToIR, jolla etuustietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Etuustietoilmoitukset 2024 (pdf)

 • Julkaistu 11.9.2023

Vuoden 2023 dokumentti:

 • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmän Maksajan tunnisteet (PayerIds) elementtiin Maksajan tunniste (Id): Maksajan tunnisteita voi ilmoittaa enimmillään kolme tunnistetta.

Vuoden 2024 dokumentti:

 • Julkaistu dokumentista vuoden 2024 tietosisältömuutokset sisältävä versio.
 • 22.5.2023:
  • Muutettu tietoryhmässä Takaisinmaksun lisätiedot (RecoveryData) tiedon Alkuperäinen ansaintakausi (OrigEarningPeriod) nimeksi Alkuperäinen maksukausi.
 • 11.9.2023:
  • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmän Maksajan tunnisteet (PayerIds) elementtiin Maksajan tunniste (Id): Maksajan tunnisteita voi ilmoittaa enimmillään kolme tunnistetta.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Aineistotilaukset 2021 (pdf)

 • Julkaistu 28.9.2023 
 • Dokumentissa kuvataan skeema SubscriptionsToIR, jolla aineistotilaukset toimitetaan tulorekisteriin.
 • Korjattu kirjoitusvirhe luvun 2.2 tiedossa Aineistotilauksen tyyppi (SubscriptionType). Muoto SubcriptionType on korjattu muotoon SubscriptionType.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Mitätöintitiedot 2023 (pdf)

 • Julkaistu 6.6.2022
 • Dokumentissa kuvataan skeema InvalidationsToIR, jolla tulorekisteristä mitätöidään tulotietoilmoituksia, aineistotilauksia ja aineistoja.
 • Julkaistu dokumentista vuoden 2023 tietosisältömuutokset sisältävä versio.
 • Muutoksia sovelletaan, kun tulon maksupäivä on 1.1.2023 tai sen jälkeen.
 • Täydennetty tietoryhmässä Aineiston tiedot (DeliveryData) tiedon Tietolähde (Source) käsittelysääntöä siten, että se kattaa myös aineistot 107 Etuustietoilmoitusten mitätöiminen ja 111 Etuustietoilmoituksia sisältävän aineiston mitätöiminen.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Vastaanottokuittaus 2021 (pdf)

 • Julkaistu 1.6.2020
 • Dokumentissa kuvataan skeema AckFromIR, jolla tulorekisteri lähettää vastaanottokuittauksen tulorekisteriin toimitetusta aineistosta.
 • Skeemaa käytetään viivästetyssä Web Service -rajapinnassa.
 • Dokumentin sisältö vastaa vuoden 2020 dokumenttia.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Käsittelypalautteen kysely 2021 (pdf)

 • Julkaistu 6.6.2022
 • Dokumentissa kuvataan skeema StatusRequestToIR, jolla aineiston lähettäjä voi kysyä käsittelypalautetta tulorekisteriin lähettämästään aineistosta.
 • Skeemaa käytetään viivästetyssä Web Service -rajapinnassa.
 • Korjattu Tyyppi-tieto tietoryhmissä Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner), Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator) ja Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender): Tyyppi "mtirt:Id" on muutettu tiedoksi "smt:Id". Korjaus ei vaikuta toteutukseen.

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Käsittelypalaute 2021 (pdf)

 • Julkaistu 1.6.2020
 • Dokumentissa kuvataan skeema StatusResponseFromIR, jolla tulorekisteri lähettää käsittelypalautteen tulorekisteriin toimitetusta aineistosta.
 • Dokumentin sisältö vastaa vuoden 2020 dokumenttia.
Tietojen toimittaminen – aiemmat sisältökuvaukset

Tietojen jakelu

Tietojen jakelun dokumentit on suunnattu pääosin tulorekisterin tiedon käyttäjille. Tulorekisteriin tallennettuja tietoja saavat käyttää vain ne viranomaiset ja muut tahot, joilla on siihen lakisääteinen oikeus.

Tietoja jaetaan sähköisen asiointipalvelun ja teknisen rajapinnan kautta. Tietojen jakelun yleiskuvauksessa kuvataan tietojen rajapintakäyttöön liittyvät toimintaperiaatteet. Skeemadokumenteissa kuvataan sanomien tekninen rakenne ja käsittelysäännöt, joissa määritellään, mitä tietoja kussakin elementissä jaetaan.

Tietojen jakelun sisältökuvaukset
Tietojen jakelu – uusimmat sisältökuvaukset Viimeisimmät muutokset

Tekninen rajapinta – Tietojen jakelu tulorekisteristä 2022 (pdf)

 • Julkaistu 28.9.2023
 • Dokumentissa kuvataan
  • tietojen jakelua tulorekisteristä teknisen rajapinnan kautta yleisellä tasolla
  • tulorekisteristä tietoa jakavat palvelut ja jaettavien aineistojen rakenne
  • aineistotilauksen perusteella jaettavien aineistojen poimintaehdot
  • jakeluun liittyvät suositukset
  • suorituksen maksajille tarkoitettu aineisto Maksajan palkkatietojen yhteenveto (312/313).
 • Korjattu kirjoitusvirhe luvun 6 aineistotyyppien tiedossa Aineistotilauksen tyyppi (SubscriptionType). Muoto SubcriptionType on korjattu muotoon SubscriptionType.

Tietojen jakelu - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2023 (pdf)

 • Julkaistu 11.9.2023
 • Dokumentissa kuvataan skeema WageReportsFromIR, jolla palkkatietoilmoitukset jaetaan tulorekisteristä.

Tietojen jakelu - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2024 (pdf)

 • Julkaistu 11.9.2023

Vuoden 2023 dokumentti:

 • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmän Maksajan tunnisteet (PayerIds) elementtiin Maksajan tunniste (Id): Maksajan tunnisteita voi ilmoittaa enimmillään kolme tunnistetta.

Vuoden 2024 dokumentti:

 • Julkaistu dokumentista vuoden 2024 tietosisältömuutokset sisältävä versio. Muutoksia sovelletaan, kun tulon maksupäivä on 1.1.2024 tai sen jälkeen.
 • 22.5.2023:
  • Poistettu elementti Maksajan tietoihin voi sisältyä turvakiellon alaisia tietoja (SensitiveInfoIncluded) tietoryhmästä Maksajan muut tiedot (PayerOther).
  • Poistettu elementti Tulonsaajan tietoihin voi sisältyä turvakiellon alaisia tietoja (SensitiveInfoIncluded) tietoryhmästä Muut tiedot (IncomeEarnerOther).
  • Poistettu elementti Edustajan tietoihin voi sisältyä turvakiellon alaisia tietoja (SensitiveInfoIncluded) tietoryhmästä Edustaja (Representative).
  • Poistettu elementti Toimeksiantajan tietoihin voi sisältyä turvakiellon alaisia tietoja (SensitiveInfoIncluded) tietoryhmästä Toimeksiantaja (ServiceRecipient).
  • Lisätty uusi käsittelysääntö: ”Turvakiellon alaisia osoitetietoja ei jaeta”. Sääntö on lisätty seuraaviin tietoryhmiin:
   • Maksajan osoite (Address)
   • Tulonsaajan osoitteet (Addresses)
   • Edustaja (Representative)
   • Toimeksiantaja (ServiceRecipient).
 • 11.9.2023:
  • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmän Maksajan tunnisteet (PayerIds) elementtiin Maksajan tunniste (Id): Maksajan tunnisteita voi ilmoittaa enimmillään kolme tunnistetta.

Tietojen jakelu - Skeemat - Työnantajan erillisilmoitukset 2023 (pdf)

 • Julkaistu 11.9.2023
 • Dokumentissa kuvataan skeema PayerSummaryReportsFromIR, jolla työnantajan erillisilmoitukset jaetaan tulorekisteristä.

Tietojen jakelu - Skeemat - Työnantajan erillisilmoitukset 2024 (pdf)

 • Julkaistu 11.9.2023

Vuoden 2023 dokumentti:

 • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmän Maksajan tunnisteet (PayerIds) elementtiin Maksajan tunniste (Id): Maksajan tunnisteita voi ilmoittaa enimmillään kolme tunnistetta.

Vuoden 2024 dokumentti:

 • Julkaistu dokumentista vuoden 2024 tietosisältömuutokset sisältävä versio. Muutoksia sovelletaan, kun tulon maksupäivä on 1.1.2024 tai sen jälkeen.
 • 22.5.2023:
  • Poistettu elementti Maksajan tietoihin voi sisältyä turvakiellon alaisia tietoja (SensitiveInfoIncluded) tietoryhmästä Maksajan muut tiedot (PayerOther).
  • Lisätty käsittelysääntö ”Turvakiellon alaisia osoitetietoja ei jaeta” tietoryhmään Maksajan osoite (Address).
 • 11.9.2023:
  • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmän Maksajan tunnisteet (PayerIds) elementtiin Maksajan tunniste (Id): Maksajan tunnisteita voi ilmoittaa enimmillään kolme tunnistetta.

Tietojen jakelu - Skeemat - Etuustietoilmoitukset 2023 (pdf)

 • Julkaistu 11.9.2023
 • Dokumentissa kuvataan skeema BenefitReportsFromIR, jolla etuustietoilmoitukset jaetaan tulorekisteristä.

Tietojen jakelu - Skeemat - Etuustietoilmoitukset 2024 (pdf)

 • Julkaistu 11.9.2023

Vuoden 2023 dokumentti:

 • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmän Maksajan tunnisteet (PayerIds) elementtiin Maksajan tunniste (Id): Maksajan tunnisteita voi ilmoittaa enimmillään kolme tunnistetta.

Vuoden 2024 dokumentti:

 • Julkaistu dokumentista vuoden 2024 tietosisältömuutokset sisältävä versio. Muutoksia sovelletaan, kun tulon maksupäivä on 1.1.2024 tai sen jälkeen.
 • 22.5.2023:
  • Muutettu tietoryhmässä Takaisinmaksun lisätiedot (RecoveryData) tiedon Alkuperäinen ansaintakausi (OrigEarningPeriod) nimeksi Alkuperäinen maksukausi.
  • Poistettu elementti Tulonsaajan tietoihin voi sisältyä turvakiellon alaisia tietoja (SensitiveInfoIncluded) tietoryhmästä Tulonsaajan tiedot (IncomeEarner).
  • Poistettu elementti Vakuutuksenottajan tietoihin voi sisältyä turvakiellon alaisia tietoja (SensitiveInfoIncluded) tietoryhmästä Vakuutuksen tiedot (Insurance).
  • Poistettu elementti Sijaissaajan tietoihin voi sisältyä turvakiellon alaisia tietoja (SensitiveInfoIncluded) tietoryhmästä Sijaissaajan tiedot (IncomeBeneficiary).
  • Lisätty uusi käsittelysääntö: ”Turvakiellon alaisia osoitetietoja ei jaeta”. Sääntö on lisätty seuraaviin tietoryhmiin:
   • Tulonsaajan osoite (Address)
   • Vakuutuksenottajan osoite (Address)
   • Sijaissaajan osoite (Address).
 • 11.9.2023:
  • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmän Maksajan tunnisteet (PayerIds) elementtiin Maksajan tunniste (Id): Maksajan tunnisteita voi ilmoittaa enimmillään kolme tunnistetta.

Tietojen jakelu - Skeemat - Palvelupyyntö 2021 (pdf)

 • Julkaistu 1.6.2020
 • Dokumentissa kuvataan skeema DataRequestToIR, jolla tulorekisterin tiedon käyttäjä tekee palvelupyynnön eli kyselee tietoja tulorekisteristä.
 • Skeemaa käytetään reaaliaikaisessa Web Service -rajapinnassa.
 • Dokumentin sisältö vastaa vuoden 2020 dokumenttia.

Tietojen jakelu - Skeemat - Lokitiedot 2021 (pdf)

 • Julkaistu 6.6.2022
 • Dokumentissa kuvataan skeema LogDataFromIR, jolla lokitiedot jaetaan tulorekisteristä.
 • Korjattu elementin nimi tietoryhmässä Poiminnan yhteenvetotiedot (Summary): elementin Poimittujen kohteiden lukumäärä (NrOfEvents) nimi (NrOfReports) on muutettu oikeaan muotoon (NrOfEvents). Korjaus ei vaikuta toteutukseen.
 • Korjattu Tyyppi-tieto tietoryhmässä Lokitapahtuman kohteet (TargetItems): Tyyppi "mfirt:QueryTargetItem" on muutettu tiedoksi "ldt:QueryTargetItem". Korjaus ei vaikuta toteutukseen.

Tietojen jakelu - Skeemat - Maksajan palkkatietojen yhteenveto 2021 (pdf)

 • Julkaistu 6.6.2022
 • Dokumentissa kuvataan skeema WageReportSummaryFromIR, jolla aineisto Maksajan palkkatietojen yhteenveto (312/313) jaetaan tulorekisteristä.
 • Aineisto on tarkoitettu suorituksen maksajille.
 • Kappaleessa 2 Maksajan palkkatietojen yhteenveto (WageReportSummaryFromIR) kuvattuun aineiston yleisrakenteeseen on lisätty puuttuneet tietoryhmien Tyyppi-tiedot. Korjaus ei vaikuta toteutukseen.

Tietojen jakelu - Skeemat - Hylätyt paperilomakkeella annetut ilmoitukset 2023 (pdf)

 • Julkaistu 11.9.2023
 • Dokumentissa kuvataan skeema RejectedPaperReportsFromIR, jolla aineisto Hylätyt paperilomakkeella annetut ilmoitukset (950) jaetaan tulorekisteristä.
 • Aineisto sisältää hylätyt paperilomakkeella annetut palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset.

Tietojen jakelu - Skeemat - Hylätyt paperilomakkeella annetut ilmoitukset 2024 (pdf)

 • Julkaistu 11.9.2023

Vuoden 2023 dokumentti:

 • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmän Maksajan tunnisteet (PayerIds) elementtiin Maksajan tunniste (Id): Maksajalla voi olla enimmillään kolme tunnistetta.

Vuoden 2024 dokumentti:

 • Julkaistu vuoden 2024 tietosisältömuutokset sisältävä versio.
 • 22.5.2023:
  • Poistettu tietoryhmästä Aineistotilauksen tiedot (Subscription) seuraava tieto: Tiedonsaantiprofiili (QueryProfile)
  • Poistettu tietoryhmästä Ilmoitusten tiedot (Reports) seuraava tieto: Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä (PaymentDate)
 • 11.9.2023:
  • Lisätty uusi käsittelysääntö tietoryhmän Maksajan tunnisteet (PayerIds) elementtiin Maksajan tunniste (Id): Maksajalla voi olla enimmillään kolme tunnistetta.
Tietojen jakelu – aiemmat sisältökuvaukset

Sovelluskehittäjän ohjeet

Sovelluskehittäjän ohjeet ovat teknisiä ohjeita rajapintojen toteuttajille.

Sovelluskehittäjän ohjeet
Sovelluskehittäjän ohjeet – uusimmat ohjeet Viimeisimmät muutokset

Tekninen rajapinta – Soveltamisohje 2021 (pdf)

 • Julkaistu 24.5.2022
 • Dokumentissa kuvataan tulorekisterin teknisen rajapinnan toteutukseen liittyvät periaatteet järjestelmäintegraation toteuttajan näkökulmasta.
 • Kohtaan 7.1.2 tarkennettu SOAP virheen rakenne.

Tekninen rajapinta – ZIP – Sovelluskehittäjälle 2023 (zip)

Tekninen rajapinta – ZIP – Sovelluskehittäjälle 2023 (pdf)

 • Julkaistu 11.9.2023
 • Zip-tiedosto sisältää skeemojen xsd-kuvaukset ja palvelujen WSDL-kuvaukset.
 • Pdf-dokumentissa kuvataan zip-tiedoston sisältö.
 • Julkaistu dokumentista vuoden 2023 tietosisältömuutokset sisältävä versio.
 • Lisätty kuvaus muuttuneesta sisällöstä kohtaan 2.2 XSD-skeematiedostoihin:
  • RejectedPaperReportsFromIR.xsd
  • RejectedPaperReportsFromIRTypes.xsd

Tekninen rajapinta – Sanoman allekirjoitus, esimerkkitoteutus (zip)

Tekninen rajapinta – Sanoman allekirjoitus, esimerkkitoteutus (pdf)

 • Julkaistu 23.3.2018
 • Zip-tiedosto sisältää .Net/C#-kielellä laaditun asiakasrajapinnan (client) toteutuksen Echo-palvelun (EchoService) kutsusta ja lähetettävän pyyntösanoman allekirjoittamisesta.
 • Pdf-dokumentissa kuvataan zip-tiedoston sisältö.
 
Sovelluskehittäjän ohjeet – aiemmat ohjeet
Sivu on viimeksi päivitetty 7.11.2023