Jos vakuuttamisvelvollisuutta ei ole

Jos sinun ei tarvitse vakuuttaa työntekijöitäsi, mutta maksat suorituksia, jotka ovat sosiaalivakuutusmaksujen alaisia, ilmoita tulorekisteriin palkkatietoilmoituksessa, että maksuja ei peritä.

Voit ilmoittaa tiedon

  • koko ilmoituksesta (vakuuttamisen poikkeustilanne)
  • yksittäisestä tulosta (tulolajin vakuuttamistieto)

Tarkista, missä tilanteissa sinulla on työnantajana velvollisuus ottaa työntekijöille vakuutus

Vakuuttamisen poikkeustilanne: ei vakuuttamisvelvollisuutta ja ei kuulu Suomen sosiaaliturvaan

Käytä vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppiä, jos vakuuttamisvelvollisuutta ei ole mistään työntekijälle maksetusta tulosta.

Tieto koskee aina koko ilmoitusta ja kaikkia ilmoitettuja tulolajeja.

Vakuuttamisen poikkeustilanteesta on kyse, kun

  • työntekijä ei kuulu Suomen sosiaaliturvaan
  • sinulla ei ole velvollisuutta vakuuttaa työntekijää, esimerkiksi työntekijän iän vuoksi tai jos maksettu tulo jää alle vakuuttamisen alarajan
  • ilmoitat palkkaa, joka on maksettu YEL- tai MYEL-vakuutetulle yrittäjälle.

Ilmoita tieto vakuuttamisen poikkeustilanteesta tulonsaajan tiedoissa.

Voit ilmoittaa tiedon kerralla kaikista vakuutuksista tai erikseen yhdestä tai useammasta vakuutuksesta. Huomaa, että nämä vakuuttajat eivät silloin saa lainkaan ilmoituksella annettuja tietoja.

Esimerkiksi jos tulonsaaja ei ikänsä vuoksi kuulu työeläkevakuuttamisen piiriin, hänelle maksetuista suorituksista ei peritä työeläkevakuutusmaksua. Ilmoita tämä lisäämällä ilmoitukseen vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi "Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)".

Tulolajin vakuuttamistieto: oletusarvon muuttaminen

Käytä tulolajin yhteydessä annettavaa vakuuttamistiedon tyyppiä, jos haluat ilmoittaa tiedon yksittäisestä tulosta.

Jokaiselle palkan tulolajille on määritelty, mitä eri sosiaalivakuutusmaksuja siitä maksetaan. Oletusarvot kuvataan Palkkojen tulolajit -sivulla. Ne vastaavat tulon tyypillistä maksutilannetta.

Jos maksat suorituksen oletuksen mukaisena, sosiaalivakuutusmaksuihin ei tarvitse ottaa kantaa.

Jos tulolajin oletusarvoa pitää muuttaa:

  • Ilmoita tulolajin yhteydessä vakuuttamistiedon tyyppi.
  • Vain tiettyjen tulolajien oletusarvoa voi muuttaa: näissä tulot ovat sellaisia, joissa maksutilanteet voivat vaihdella.
  • Voit ilmoittaa vakuuttamistiedon kerralla kaikista sosiaalivakuutusmaksuista tai erikseen yhdestä tai useammasta maksusta.
  • Vakuuttamistiedon tyyppi voi olla Kyllä tai Ei, eli oletusarvoja voi muuttaa molempiin suuntiin.

Esimerkiksi luentopalkkiossa on oletuksena, että siitä ei tyypillisessä tilanteessa makseta sosiaalivakuutusmaksuja. Jos luentopalkkio poikkeuksellisesti perustuu palvelussuhteessa tehtyyn työhön, siitä maksetaan sosiaalivakuutusmaksut. Ilmoita oletuksesta poikkeaminen lisäämällä tulolajiin vakuuttamistiedon tyyppi ”Sosiaalivakuutusmaksujen alainen: Kyllä”.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja esimerkit

Tutustu esimerkkeihin ja lue lisää ilmoittamisesta vakuuttamisen poikkeustilanteissa:

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: kansainväliset tilanteet

Sivu on viimeksi päivitetty 27.1.2023