Ohje yleishyödyllisen yhteisön veronhuojennusta varten

Veronhuojennusta voi hakea verkossa tai paperilomakkeella. Hakemus on tehtävä 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Hae veronhuojennusta OmaVerossa

Yleishyödyllisen yhteisön täytyy tunnistautua OmaVeroon Katso-tunnisteella. Lue lisää Katso-tunnistuksesta.

Voit tehdä hakemuksen myös paperilomakkeella (Yleishyödyllisen yhteisön veronhuojennushakemus, 3776). Tulosta lomake ja lähetä se lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

Tee hakemus ajoissa

Hakemuksen on oltava perillä Verohallinnossa 4 kuukauden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jolle huojennusta haetaan.

Jos teet hakemuksen paperilomakkeella, postita asiakirjat ajoissa, jotta ne ovat Verohallinnossa viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä.

Veronhuojennushakemusta ei voi liittää veroilmoitukseen.

Esimerkki: Jos tilikausi päättyy 30.6.2018, hakemuksen on oltava perillä viimeistään 31.10.2018. Veronhuojennus voidaan myöntää enintään 5 verovuodeksi kerrallaan. Päätös on maksullinen.

Yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuspäätökset ovat maksullisia. Hinnat voit tarkistaa Verohallinnon maksullisten suoritteiden hinnastosta.

Liitä ja merkitse hakemukseen tarvittavat tiedot

Liitä hakemukseen

  • säännöt 
  • voimassa oleva talousarvio 
  • toimintasuunnitelma.

Jos yhteisö hakee huojennusta kiinteistöstä saadulle tulolle

  • merkitse hakemukseen yksilöintitiedoksi kiinteistötunnus tai kiinteistön nimi ja osoite 
  • ilmoita prosenttiosuutena, kuinka suuri osa kiinteistöstä on ollut yleishyödyllisessä käytössä 
  • liitä hakemukseen lisäksi selvitys kiinteistön käytöstä käyttäjäkohtaisesti. Selvityksestä on käytävä ilmi kiinteistön käyttötarkoitus, käyttöajat ja pinta-alat.