Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Yleishyödyllisen yhteisön veronhuojennus

Yleishyödyllinen yhteisö maksaa tuloveroa elinkeinotulosta sekä tietyltä osin kiinteistötulosta. Yleishyödyllinen yhteisö voi saada näistä veroista vapautuksen osittain tai kokonaan. Tätä vapautusta eli huojennusta pitää hakea erikseen.

Huojennus ei koske arvonlisäveroa eikä kiinteistöveroa.

Huojennuspäätöksellä ei ratkaista yhteisön yleishyödyllisyyttä tai tulon veronalaisuutta, vaan ne ratkaistaan tuloverotuksen toimittamisen yhteydessä. Yhteisön yleishyödyllisyyden voit tarkastaa esimerkiksi viimeksi päättyneen verovuoden verotuspäätökseltä.

Millä edellytyksillä huojennuksen voi saada?

Veronhuojennuksen voi saada yleishyödyllinen yhteisö, jonka toiminta on yhteiskunnallisesti merkittävää – esimerkiksi urheiluseurojen kuntoliikunta- tai junioritoiminta, avustustyö ja ammattiosastojen toiminta. 

Toiminnan pitää kattaa koko maa tai sen pitää olla muuten laajaa ja vakiintunutta. Yksittäisen paikallisyhdistyksen ei kuitenkaan välttämättä tarvitse toimia valtakunnallisesti, jos se kuuluu valtakunnalliseen järjestöön.

Yhdistyksen tai säätiön on käytettävä sen tuloja ja varoja pääasiassa yleishyödylliseen toimintaan.

Elinkeinotulon huojennuksen edellytyksenä on, että toiminta ei aiheuta kilpailuhaittaa eli vaikeuta muiden vastaavaa elinkeinotoimintaa harjoittavien toimintaa. Kilpailuhaittaa voi tulla esimerkiksi siitä, jos yhteisö toimii samoilla markkinoilla muiden elinkeinonharjoittajien kanssa. Huojennuksesta ei myöskään saa olla yhteisölle etua kilpailutuksessa. 

Kiinteistötulon huojennukseen vaaditaan, että kiinteistöstä yli puolet on yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Käytön osuus arvioidaan yleensä pinta-alan tai ajankäytön perusteella. Kiinteistö on yleisessä käytössä, jos se on esimerkiksi kouluna, kirjastona, valtion virastona tai sairaalana. Yleishyödyllistä käyttöä on yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön oma käyttö ja se, että yhdistys tai säätiö vuokraa kiinteistön yleishyödylliseen käyttöön toiselle yleishyödylliselle yhdistykselle tai säätiölle. 

Miten huojennusta haetaan?

Hakemus kannattaa jättää tilikauden päättymisen jälkeen, mutta viimeistään neljä kuukautta tilikauden päättymisestä. Hakemuksia ei käsitellä ennen sen tilikauden päättymistä, jolle huojennusta haetaan. Riittää, että ensimmäinen tilikausista, joille huojennusta haetaan, on päättynyt.

Esimerkki: Jos tilikausi päättyy 30.6.2024, hakemuksen on oltava perillä viimeistään 31.10.2024. 

Hae veronhuojennusta OmaVerossa

Jos et voi tehdä hakemusta sähköisesti, voit hakea huojennusta paperilomakkeella.

Huojennuspäätös on maksullinen. Veronhuojennus on voimassa enintään 5 vuotta kerrallaan.

Hakemuksessa tarvittavat tiedot

Kerro hakemuksessa yhteisön yleishyödyllisen toiminnan tarkoituksesta ja sen toteuttamistavoista sekä toiminnan laajuudesta valtakunnallisesti – esimerkiksi kuuluuko hakija johonkin valtakunnalliseen järjestöön. Kerro lisäksi hakemuksen kohteesta: erittele yhteisön elinkeinotoiminta toiminnoittain ja ilmoita kunkin toiminnon liikevaihto. Liitä mukaan myös selvitys kilpailutilanteesta.

Liitä hakemukseen yhdistyksen tai säätiön

  • säännöt 
  • voimassa oleva talousarvio 
  • toimintasuunnitelma.

Jos haet huojennusta kiinteistöstä saadulle tulolle:

  • Merkitse hakemukseen kiinteistötunnus tai kiinteistön nimi ja osoite. 
  • Ilmoita, kuinka suuri osa kiinteistöstä on ollut yleishyödyllisessä käytössä 
  • Liitä hakemukseen lisäksi selvitys kiinteistön käyttäjistä ja käyttötarkoituksista. Erittele eri käyttäjien mukaan, kuinka suurta osaa kiinteistön pinta-alasta he ovat käyttäneet, milloin ja mihin tarkoituksiin.

Lue lisää veronhuojennuksesta.

Julkinen lista eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024