Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Julkinen lista eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista

Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta ja muuhun kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta. 

Yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen vapauttamisesta tuloverosta on säädetty laissa eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista (680/76).

Itä-Suomen verotoimisto ylläpitää listaa niistä yleishyödyllisistä yhteisöistä, joilla on voimassa oleva lain (680/76) mukainen veronhuojennus. Ohessa on lista niistä yhteisöistä ja verovuosista, joita veronhuojennus koskee. Listasta ei ilmene, miltä osin yhteisön toiminta on huojennuslain (680/76) perusteella vapautettu tuloverosta.

Tiedon julkisuus perustuu lakiin verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999) 6 § 3 kohta.

Lista on päivitetty 26.6.2024.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.6.2024