Företagets inkomstuppgifter

Du kan granska på anmälningar som lämnats in av prestationsbetalare, i vilka den organisation som du företräder angetts som inkomsttagare. Sådana inkomster är till exempel arbets- och bruksersättningar.

Arbetsersättningar som betalats till företag ska anmälas till inkomstregistret, om företaget inte är infört i förskottsuppbördsregistret. Av arbetsersättningar anmäls den andel av arbetet som inkluderats i fakturan utan moms. Kostnadsersättningar relaterade till arbetsersättningar ingår i inkomstslaget Arbetsersättningar.

Prestationsbetalaren ska anmäla uppgifterna till inkomstregistret i regel inom fem kalenderdagar efter betalningsdagen.

Exempel: Uppdragsgivaren har betalat fakturan 1.1. Uppgifterna syns i inkomstregistret senast 6.1.

Om uppgifterna inte syns i inkomstregistret

 • Försäkra dig om att det företag som du företräder är infört i förskottsuppbördsregistret. Om företaget är infört i förskottsuppbördsregistret, behöver uppgifterna inte anmälas till inkomstregistret.
 • Fråga prestationsbetalaren om uppgifterna har anmälts till inkomstregistret.
 • Är prestationsbetalaren ett hushåll? Hushåll kan anmäla uppgifterna senast på den femte dagen i följande kalendermånad.

Inkomstregisterenheten kan inte lägga till uppgifter i inkomstregistret, utan prestationsbetalaren är alltid skyldig att anmäla uppgifterna.

Fel i uppgifterna

Om du upptäcker fel i uppgifterna, ska du begära att prestationsbetalaren korrigerar uppgifterna. Inkomstregisterenheten får inte enligt lagen korrigera uppgifterna, utan uppgifterna ska korrigeras av prestationsbetalaren. Det är viktigt att uppgifterna i inkomstregistret är korrekta, eftersom uppgifterna används t.ex. av Skatteförvaltningen, arbetspensionsbolagen och FPA vid handläggningen av beslut.

Företagets inkomstuppgifter

På sidan Företagets inkomstuppgifter ser du ett sammandrag över de prestationer som under det innevarande året betalats till företaget. Du kan byta kalenderåret genom att klicka på årsknappen.

 • På sidan visas följande anmälningar eller uppgifter:

  • Anmälningar: antalet anmälningar som de olika prestationsbetalarna har lämnat in
  • uppgifter som prestationsbetalarna har lämnat in om inkomster som betalats till ditt företag och avdrag på dem per inkomstslag.

På sidan ser du även de uppgifter som prestationsbetalarna har lämnat in för varje inkomstslag om löner som betalats till ditt företag och avdrag på dem. Du kan granska uppgifterna genom att välja rad.

Granska på uppgifter

 1. Granska på uppgifterna i anmälningarna eller de olika inkomstslagen genom att välja den rad som du vill granska på närmare.
 2. I förteckningen över anmälningar som öppnas ser du anmälningarna i denna grupp. Du kan klassificera anmälningar enligt betalningsdag eller granska på uppgifter som lämnats in av en enskild betalare eller uppgifter som avser ett visst inkomstslag.
 3. Välj anmälan som du vill granska på närmare.

Inkomstregistret gäller endast prestationsbetalarnas anmälningsskyldighet

Observera att de inkomster som betalats till ditt företag ska registreras i bokföringen och anmälas med skattedeklarationen för näringsverksamhet även i det fall att prestationsbetalaren har anmält uppgifterna till inkomstregistret.

Sidan har senast uppdaterats 24.3.2020