Korrigering av löneuppgifter

Korrigering av uppgifter i anmälan 

I e-tjänsten kan en anmälan vanligtvis korrigeras genom att endast korrigera de felaktiga uppgifterna i den och genom att lägga till de uppgifter som saknas. En del av felen i anmälan ska ändå korrigeras genom att makulera anmälan. Om den felaktiga punkten inte kan ändras, ska du makulera den tidigare anmälan och lämna in en ny anmälan med de korrekta uppgifterna. 

Observera att denna anvisning endast tar upp korrigering av anmälningar. Läs mer om hur man fyller i anmälan: 

Korrigera uppgifter i anmälan 

I anmälan finns färdigt alla de uppgifter som fanns med i den ursprungliga anmälan. Korrigera de felaktiga uppgifterna och lägg till de uppgifter som saknas.  

När du korrigerat och granskat alla uppgifter i anmälan kan du gå till förhandsgranskningen. Kontrollera ännu i förhandsgranskningen att uppgifterna är korrekta innan du skickar anmälan. Du kan fortsätta att redigera anmälan via navigationen uppe på sidan eller genom att klicka på Föregående. Om du i förhandsgranskningen klickar på Lämna, sparas de uppgifter som du angett inte i inkomstregistret utan den ursprungliga anmälan förblir i kraft. 

Största delen av uppgifterna kontrolleras medan du fyller i anmälan. Om det finns brister eller fel i anmälan ser du en lista över felmeddelanden under sammanfattningen i förhandsgranskningen. Du kan skicka anmälan först efter att felen rättats. Det finns också vissa kontroller som görs först efter att du klickat på Skicka. Om fel fortfarande upptäcks i dessa kontroller ser du meddelanden om dem i förhandsgranskningen.  

När du har kontrollerat uppgifterna, klicka på Sänd. Tjänsten meddelar att anmälan har mottagits och uppgifterna sparas i inkomstregistret. På sidan finns också en anmälningsreferens med vars hjälp du senare kan söka anmälan i inkomstregistret. 

Granskning av en anmälan som lämnats in 

Med hjälp av anmälningsreferensen hänför sig korrigeringen till den ursprungliga anmälan. När anmälan sparas i inkomstregistret ersätter anmälan den ursprungliga anmälan. En ny version av anmälan skapas efter att uppgifterna har sparats. 

Du kan granska inlämnade anmälningar i e-tjänsten på sidan Inlämnade anmälningar. Sök anmälningar med till exempel betalalarens anmälningsreferens eller tidsintervall. Du kan också använda andra sökkriterier. 

Makulera anmälan 

Om det inte går att korrigera uppgifterna med funktionen Korrigera i anmälan, ska anmälan först makuleras och därefter ska en ny anmälan inlämnas. Du kan makulera anmälan genom att gå tillbaka till sammanfattningssidan för anmälan och välj Makulera 

Om en anmälan måste korrigeras genom att makulera den, gör så här:  

 1. Makulera den felaktiga anmälan 
 2. Lämna in en ny anmälan med de korrekta uppgifterna och ge anmälan även en ny anmälningsreferens.  

I vilka situationer ska en anmälan makuleras för korrigering av uppgifterna?

En anmälan om löneuppgifter ska makuleras och en ny anmälan inlämnas, om följande uppgifter behöver korrigeras i en anmälan 

 • betalningsdag 
 • löneutbetalningsperiod 
 • prestationsbetalarens och inkomsttagarens kundnummer 
 • typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren Idrottare eller Samfund  
 • typ av betalare Tillfällig arbetsgivare 
 • den egentliga arbetsgivarens kundnummer  i datagruppen ställföreträdande betalare 
 • inkomsttagarens födelsedatum 
 • uppgiften Fungerar som ställföreträdande betalare 
 • pensionsarrangemangnummer 
 • arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare eller försäkringsnummer 
 • undantag från försäkring 
  • ändring av uppgifter i Ingen försäkringsskyldighet retroaktivt 
  • ändring av uppgifter i Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd retroaktivt 
  • ändring av uppgiften Frivillig försäkring i Finland (arbetspensionsförsäkring) retroaktivt 

Arbetsgivarens separata anmälan ska makuleras och en ny anmälan inlämnas, om följande uppgifter behöver korrigeras i en anmälan: 

 • rapporteringsperiod 
 • prestationsbetalarens kundnummer 
 • pensionsarrangemangnummer 
 • arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare och försäkringsnummer. 

Läs mer om korrigering av löneuppgifter  

Detaljerad anvisning för korrigering av uppgifter 

Sidan har senast uppdaterats 5.11.2021