Grundläggande uppgifter

I de grundläggande uppgifterna ser du den adress som används av inkomstregistret. När du lämnar in nya anmälningar om löneuppgifter, arbetsgivarens separata anmälningar eller anmälningar om förmånsuppgifter i e-tjänsten, ska adressen förifyllas i betalarens uppgifter. Den förhandsifyllda adressen i anmälan kan ändras innan anmälan lämnas in.

Även brev från inkomstregistret skickas till denna adress. Om du har aktiverat Suomi.fi-meddelanden får du meddelandena från inkomstregistret i elektronisk form. Observera dock att om du lämnar in en anmälan på en pappersblankett och det finns brister i anmälan, skickas en specifikation av felen i anmälan alltid per post.

Adress till privatpersoner och organisationer

När du uträttar ärenden i inkomstregistrets e-tjänst för en organisation, ser du organisationens adress som inkomstregistret vanligen har fått från företags- och organisationsdatasystemet. När du uträttar ärenden som privatperson, har adressen vanligen hämtats från befolkningsdatasystemet.

Om inkomstregistret inte har fått uppgifter från dessa register, till exempel om du eller det företag som du företräder inte har en finländsk identifierare, kan inkomstregistret också använda en adress som du tidigare har uppgett till exempel på en pappersblankett. Adressen kan också ha sparats av en tjänsteman.

Lägg till adress

Du kan lägga till en ny adress i uppgifterna i inkomstregistret genom att klicka på Lägg till adress. Efter att adressen har sparats använder inkomstregistret endast den adress som du själv har uppgett för att förhandsifylla anmälningar och sända brev. Den tidigare adressen visas på sidan för grundläggande uppgifter, men inkomstregistret använder den inte till någonting. Vid behov kan du börja använda denna adress senare.

Om du lägger till en adress i organisationens uppgifter, visas adressen för alla som uträttar ärenden för organisationen. Adressen förifylls i alla anmälningar som har lämnats på organisationens vägnar.
Du kan ange en c/o-identifierare för adressen genom att fylla i den i det fält där gatuadressen eller postboxen anges. Det maximala antalet tecken i fältet är 100.

Om du uträttar ärenden i inkomstregistret med en fullmakt som bara ger dig rätt att granska uppgifter, kan du inte lägga till en adress.

Redigera adress

I e-tjänsten kan du när som helst redigera den adress som du sparat själv genom att klicka på Redigera adress. Du kan också radera hela adressen. Ändringarna träder i kraft omedelbart. Adressuppgifterna uppdateras dock inte i tidigare anmälningar.

Du kan varken redigera eller radera en adress som hämtats från uppgifterna i inkomstregistret. Om den innehåller fel ska uppgifterna korrigeras i det system som är källan. Om källan är företags- och organisationsdatasystemet, kontakta Patent- och registerstyrelsen. Om källan är befolkningsdatasystemet, ta kontakt med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I andra situationer ska du kontakta inkomstregistret.

Om du uträttar ärenden i inkomstregistret med en fullmakt som bara ger dig rätt att granska uppgifter, kan du inte ändra adresser.

Sidan har senast uppdaterats 16.2.2023