Bekräftelse av anmälan om förmånsuppgifter

Förmånsuppgifter kan anmälas till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2021.

Bekräfta anmälan om förmånsuppgifter endast om din organisation betalar eller anmäler sådana pensioner eller förmåner som ska anmälas till inkomstregistret med anmälan om förmånsuppgifter. Bekräfta inte anmälan för säkerhets skull.

Naturaförmåner så som bilförmån och telefonförmån betraktas inte som förmånsinkomst. Naturaförmåner anmäls med anmälan om löneuppgifter.

Endast organisationens representant kan göra bekräftelsen i inkomstregistrets e-tjänst. Välj Bekräfta att din organisation inför funktionerna för anmälan om förmånsuppgifter. Välj därefter Ta i bruk.

Efter bekräftelsen kan du göra ansökan om att ta i bruk det tekniska gränssnittet och välja anmälan om förmånsuppgifter för egen eller en annans räkning som syfte för att aktivera gränssnittet. Dessutom får din organisation tillgång till funktionerna i e-tjänsten för anmälan om förmånsuppgifter.

Observera att användning av e-tjänsten för en organisations räkning kräver fullmakt. Befullmäktiga vid behov anställda i din organisation eller i en organisation som anmäler förmånsuppgifter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Vem bekräftar anmälan om förmånsuppgifter?

Förmånsbetalaren bekräftar anmälan om förmånsuppgifter. Om betalaren och anmälaren är olika organisationer ska även den anmälande organisationen bekräfta anmälan om förmånsuppgifter. Förmånsbetalare är till exempel pensionsanstalter, försäkringsbolag, FPA, Statskontoret och kommuner som anmäler uppgifter om betalda förmåner till inkomstregistret med anmälan om förmånsuppgifter. Läs mer om anmälan om förmånsuppgifter.

Om du inte är säker på om din organisation betalar eller anmäler förmåner ska du inte bekräfta anmälan om förmånsuppgifter.

Borttagning av valet Bekräftelse av anmälan om förmånsuppgifter

Om en organisation vill sluta anmäla förmånsuppgifter till inkomstregistret ska en person med firmateckningsrätt radera funktionerna för anmälan om förmånsuppgifter. Dessutom ska användarrättigheten till gränssnittet och beviljade fullmakter återkallas separat.

Välj Avsluta anmälan av förmånsuppgifter. Välj därefter Ta i bruk.

Därefter kan organisationen inte längre anmäla förmånsuppgifter. Användarrättigheten till gränssnittet upphör först efter att organisationen kontaktat Inkomstregisterenheten. Sökfunktionerna för förmånsuppgifter förblir kvar i e-tjänstens sökfunktioner även om organisationen upphör med att anmäla förmånsuppgifter.

Sidan har senast uppdaterats 30.12.2020