Sänt material

Du kan söka och bläddra bland material som har sänts till inkomstregistret via gränssnittet och laddningstjänsten. Du kan söka med sökvillkor eller referens. Efter sökningen kan du också makulera det material som du har valt.

Du kan söka och granska material som du har fått fullmakt för. Om din organisation till exempel har en identifierare för betalarens underorganisation, ser du i sökresultaten endast den underorganisations anmälningar som du har fullmakt för.

Sökvillkor

Du kan söka material enligt mottagningsdatum i inkomstregistret. Välj tidsintervallets start- och slutdatum i kalendermenyn. Klicka därefter på Sök.

Referens

Du kan också söka sänt material med materialreferens. Välj inkomstregistrets materialreferens eller ägarens materialreferens som typ av referens. Ange referens och klicka därefter på Sök.

Sökresultat

Bland sökresultaten ser du material som skickats till inkomstregistret och dess antal. Materialet sorteras enligt mottagningstidpunkt från det nyaste till det äldsta.

I förteckningen visas följande uppgifter om materialet:

Mottaget: datum och klockslag då materialet mottagits i inkomstregistret.

Typ: materialtyp, dvs. anmälan, materialbeställning eller makulering.

Innehåll: antal anmälningar, makuleringar eller beställningar i materialet.

Materialreferens: ägarens materialreferens som specificerar allt material som lämnats in till inkomstregistret.

Kanal: kanal via vilken materialet sänts till inkomstregistret.

Status: materialets status kan vara:

  • Okänd – materialets status kan inte fastställas
  • Processeras – materialet processeras i inkomstregistret
  • Giltigt – materialet har mottagits i inkomstregistret och är giltigt
  • Inte godkänd vid mottagning – materialet har förkastats i samband med mottagningen
  • Inte godkänd vid processering – materialet har förkastats i samband med processeringen
  • Makulerad – materialet har makulerats, och är inte längre giltigt

Du kan redigera sökresultaten genom att klicka på kolumnrubriken.

Du kan granska uppgifterna i ett enskilt material genom att välja önskad rad.

Uppgifterna i materialet

I uppgifterna om materialet ser du detaljerade uppgifter om det.

Materialets innehåll: Här ser du alla objekt som materialet innehåller även om de senare ersatts eller makulerats. Om du vill granska anmälans aktuella status kan du gå till sidan Inlämnade anmälningar.

Mottaget: Här ser du datum och klockslag då materialet har mottagits i inkomstregistret.

Materialet skapat: Här ser du datum och klockslag då materialet har skapats i inlämnarens system.

Kontroll av processeringen av felaktiga uppgifter: Här ser du behandlingssättet för de anmälningar som utbetalaren valt. Alternativen är:

  • Endast felaktiga objekt (anmälan, uppgifter om makulering) förkastas: Felfria anmälningar i materialet sparas i inkomstregistret och endast felaktiga förkastas.
  • Hela materialet förkastas: Om det finns felaktiga anmälningar i materialet, förkastas hela materialet.

Du kommer tillbaka till sökresultaten genom att klicka på Tillbaka.

Makulering av material

Du kan endast makulera sådant anmälnings- eller beställningsmaterial i inkomstregistret som har status Giltigt.

Välj material som du vill makulera. Kontrollera att materialreferensen motsvarar det material som makuleras.

Klicka uppe till höger på sidan på Makulera materialet och bekräfta åtgärden. Observera att du inte kan ångra makulering.

Sidan har senast uppdaterats 5.5.2023