Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattedeklaration – öppna bolag och kommanditbolag

Öppna bolag och kommanditbolag anger uppgifterna för inkomstbeskattningen av näringsverksamheten med skattedeklaration 6A. Skattedeklarationen ska alltid lämnas, även om det inte funnits någon egentlig verksamhet under skatteåret.

Deklarera i MinSkatt

Se anvisningarna för MinSkatt.

Skattedeklarationen för näringsverksamhet kan lämnas in elektroniskt även

Skattedeklarationen kan också lämnas på en pappersblankett. Observera att pappersblanketten ska vara framme hos Skatteförvaltningen på den utsatta dagen för skattedeklarationen.

Lämna skattedeklaration 6A senast 2.4.2024

Samtliga delägare i en näringssammanslutning har ansvar för skattedeklarationen. I ett kommanditbolag är det endast de ansvariga bolagsmännen som är ansvariga för skattedeklarationen.

Märk att skattedeklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen. Försenad skattedeklaration medför en förseningsavgift. Om ingen skattedeklaration lämnas in eller den lämnas in som bristfällig kan detta medföra en skatteförhöjning. Förseningsavgiften för öppna bolag delas mellan bolagsmännen och förseningsavgiften för kommanditbolag mellan de ansvariga bolagsmännen enligt inkomstandel. På samma sätt delas även en eventuell skatteförhöjning.

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid om du har särskilda skäl till det, exempelvis om du blir sjuk. Lämna in en ansökan till Skatteförvaltningen före den sista inlämningsdagen för din skattedeklaration. Du kan ansöka om förlängd deklarationstid i MinSkatt eller på en pappersblankett.

Om Skatteförvaltningen godkänner din ansökan får du en ny sista inlämningsdag för din deklaration.

Utländska sammanslutningar ska alltid lämna en skattedeklaration

En utländsk sammanslutning är inte särskild skattskyldig utan dess resultat från förvärvskällan fördelas för beskattningen mellan bolagsmännen enligt inkomstandelar. Om det inte för sammanslutningen bildas ett fast driftställe i Finland har Finland i allmänhet inte beskattningsrätt till sammanslutningsinkomsten enligt skatteavtalet. Även då ska sammanslutningen lämna in en skattedeklaration för sin verksamhet i Finland samt en fritt formulerad redogörelse för varför den inte anser sig vara skyldig att betala inkomstskatt.

Sidan har senast uppdaterats 3.1.2024