6A Skattedeklaration för näringsverksamhet – Näringssammanslutning (3055r)

Den här blanketten är avsedd för näringssammanslutningar. Den sista returdagen och returadressen har tryckts på blanketten.

Bifoga alltid till huvudblanketten blankett 62, Specifikation av reserveringar, upp- och nedskrivningar samt avskrivningar av förslitning underkastade anläggningstillgångar. Fyll i vid behov även andra bilageblanketter.

Använd e-tjänster

Logga in i tjänsten med en Katso-kod.

Om du deklarerar på papper, returnera bilageblanketterna med skattedeklarationen. Blanketterna returneras till adressen som finns i skattedeklarationen eller om den saknas till vilken skattebyrå som helst. 

Obs. Anmäl alla ändringar i bolagsavtalet till handelsregistret för registrering. Du kan anmäla ändringarna på nätet (www.ytj.fi) eller med ändrings- och nedläggningsanmälan Y5.

Nyckelord: