Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Tilläggsförskottsräknare för samfund

Med tilläggsförskottsräknaren kan du beräkna hur mycket tilläggsförskott samfundet ska ansöka om och betala tilläggsförskottet efter utgången av skatteåret. Tilläggsförskottsräknaren är avsedd för alla samfund.

Gå till tilläggsförskottsräknaren

Vad kan räknaren användas till?

Om samfundet betalat för lite förskottsskatt för skatteåret kan du med räknaren uppskatta beloppet på tilläggsförskott och nedsatt dröjsmålsränta till och med den förfallodag du väljer.

Observera att räknaren endast ger riktgivande resultat. Uppgifterna som du angett i räknaren förmedlas inte vidare.

Du ska ansöka om tilläggsförskott före du kan betala det. Du kan ansöka om tilläggsförskott ända tills beskattningen slutförs. Läs mer om tilläggsförskott

Personkunder (privatpersoner och exempelvis firmaföretagare) kan uppskatta sina tilläggsförskottsbelopp med skatteprocenträknaren.

Vanliga frågor om tilläggsförskottsräknaren

Inkomstskattesatserna för samfund

Tabell över inkomstskattesatserna för samfund
Samfundets juridiska form (och vid behov den skattepliktiga inkomstens källa) Skattesats, 2022 Skattesats, 2023
Aktiebolag samt situationer då inga andra skattesatsregler kan tillämpas 20 % 20 %
Allmännyttiga samfund och skattepliktiga inkomster inom näringsverksamhetens förvärvskälla (NärSkL) 20 % 20 %
Allmännyttiga samfund och skattepliktiga inkomster inom den personliga förvärvskällan eller jordbrukets förvärvskälla (ISkL eller GårdsSkL) 6,75 % 4,78 %
Offentliga samfund vilkas juridiska form är
kommun,
samkommun,
landskapet Åland och dess förvaltning,
staten och dess inrättningar,
offentligt affärsverk,
kommunalt affärsverk,
trafikbolag som drivs av samkommuner eller
offentligt affärsverk på Åland
6,75 % 4,78 %
Offentliga samfund vilkas juridiska form är
registrerat religiöst samfund,
evangelisk-lutherska kyrkan eller
ortodoxa kyrkan
6,75 % 4,78 %
Offentliga samfund vilkas juridiska form är
statligt affärsverk med separat administration,
övrig juridisk person enligt offentlig rätt,
övrig beskattningsenhet,
övriga juridiska personer,
pensionsfond för arbetstagare eller
försäkringskassa
konkursbo
Skattesatsen i beskattningsbeslutet för föregående skatteår. Skattesatsen i beskattningsbeslutet för föregående skatteår.
Universitet eller yrkeshögskolor och skattepliktiga inkomster inom näringsverksamhetens förvärvskälla (NärSkL) 20 % 20 %
Universitet eller yrkeshögskolor och skattepliktiga inkomster inom den personliga förvärvskällan eller jordbrukets förvärvskälla (ISkL eller GårdsSkL) 6,75 % 4,78 %
Samfällda skogar och gemensamma intressegrupper 26,5 % 26,5 %
Väglag 6,75 % 4,78 %
Sidan har senast uppdaterats 20.11.2022