Vad baserar sig förskottsskattebeloppet på?

Du kan kontrollera din förskottsskatt i MinSkatt eller i beslutet som du fick per post. Förskottsskattebeloppet baserar sig på en uppskattning av den beskattningsbara inkomsten. Till den beskattningsbara inkomsten räknas inte tillfälliga inkomster.

Skatteförvaltningen beräknar förskottsskatten (förskottet) på basis av den senast slutförda beskattningen. Om du har ansökt om ändring av förskottsskatten under 2020 baserar sig förskottsskatten för 2021 på uppgifterna i ändringsberäkningen. 

Om du är en ny företagare, baserar sig förskottsskattebeloppet på din egen uppskattning som du anger i MinSkatt eller med etableringsanmälan.

Kom ihåg att följa upp situationen. Om inkomsterna ser ut att bli lägre eller högre än din uppskattning eller det föregående skatteårets resultat, ska du ansöka om ändring av förskottsskatten.

Ansök om ändring av förskottsskatten i MinSkatt

Se anvisningen för MinSkatt

På vilka inkomster ska man betala förskottsskatt?

På vilka inkomster ska man betala förskottsskatt?

Privatperson

Förskottsskatt tas ut på inkomster på vilka förskottsinnehållning inte verkställs. Sådana är exempelvis

 • hyresinkomster
 • vinst från överlåtelse av egendom
 • inkomster från utlandet som till exempel pensioner.
Rörelseidkare och yrkesutövare
Jordbruksföretagare
 • det beskattningsbara resultatet av näringsverksamheten och jordbruket
 • företagarens alla övriga inkomster och avdrag under skatteåret
 • FöPL-/LFöPL-arbetsinkomsten utgör grunden för beräkning av sjukförsäkringsavgiften och dagpenningspremien.

Bolagsman i öppet bolag och kommanditbolag
 • inkomstandelen från sammanslutningen
 • bolagsmannens alla övriga inkomster och avdrag under skatteåret
Aktiebolag och andelslag 
 • 20 % av den beskattningsbara inkomsten
Allmännyttig förening eller stiftelse
 • 20 % av näringsinkomsten
 • 6,27 % av den skattepliktiga inkomsten från fastighet eller jordbruk
Annan än allmännyttig förening eller stiftelse
 • 20 % på hela verksamheten

FöPL- och LFöPL-inkomst som grund för förskottsskatten

Om du är rörelseidkare eller yrkesutövare eller lantbruksföretagare får Skatteförvaltningen årligen uppgifter från pensionsförsäkringsbolagen om företagarens uppskattade arbetsinkomster som ligger som grund för försäkringsavgifterna och den kommande pensionen för företagarpensionsförsäkringen (FöPL-arbetsinkomst) och lantbruksföretagarpensionsförsäkringen (LFöPL-arbetsinkomst). För personer som är försäkrade enligt lagen om pension för företagare (FöPL) och lantbruksföretagare (LFöPL) ersätter den fastställda FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten dock förvärvsinkomsten av företagsverksamhet då sjukförsäkringsavgiften beräknas. Sjukförsäkringsavgiften beräknas på basis av arbetsinkomsten och andra förvärvsinkomster som inte har ersatts med arbetsinkomst. Sjukförsäkringens dagpenningspremie tas också ut av företagare. Dagpenningspremien beräknas på basis av löneinkomsten och FöPL-/LFöPL-arbetsinkomsten. Av FöPL-försäkrade företagare tas premien ut på FöPL-arbetsinkomsten. Då är premien förhöjd. Förhöjd dagpenningspremie tas inte ut på LFöPL-arbetsinkomst.

Mer information om sjukförsäkringens sjukvårdspremie och dagpenningspremie