Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

På vilka inkomster ska man betala förskottsskatt?

Privatperson

Förskottsskatt tas ut på inkomster på vilka förskottsinnehållning inte verkställs. Sådana är exempelvis

 • hyresinkomster
 • vinst från överlåtelse av egendom
 • inkomster från utlandet som till exempel pensioner.
Rörelseidkare och yrkesutövare
Jordbruksföretagare
 • det beskattningsbara resultatet av näringsverksamheten och jordbruket
 • företagarens alla övriga inkomster och avdrag under skatteåret
 • FöPL-/LFöPL-arbetsinkomsten utgör grunden för beräkning av sjukförsäkringsavgiften och dagpenningspremien.

Bolagsman i öppet bolag och kommanditbolag
 • inkomstandelen från sammanslutningen
 • bolagsmannens alla övriga inkomster och avdrag under skatteåret
Aktiebolag och andelslag 
 • 20 % av den beskattningsbara inkomsten
Allmännyttig förening eller stiftelse
 • 20 % av näringsinkomsten
 • 4,78 % av den skattepliktiga inkomsten från fastighet eller jordbruk
Annan än allmännyttig förening eller stiftelse
 • 20 % på hela verksamheten

FöPL- och LFöPL-inkomst som grund för förskottsskatten

Om du är rörelseidkare, yrkesutövare eller lantbruksföretagare får Skatteförvaltningen årligen uppgifterna från pensionsförsäkringsbolagen om företagarens uppskattade arbetsinkomster som ligger som grund för försäkringsavgifterna och den kommande pensionen för företagarens pensionsförsäkring (FöPL-arbetsinkomst) och lantbruksföretagarens pensionsförsäkring (LFöPL-arbetsinkomst).

För personer som är försäkrade enligt lagen om pension för företagare (FöPL) och lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) ersätter FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten dock förvärvsinkomsten av företagsverksamhet då sjukförsäkringspremien beräknas. Den beräknas på basis av arbetsinkomsten och andra förvärvsinkomster som inte har ersatts med arbetsinkomst.

Sjukförsäkringens dagpenningspremie tas också ut av företagare. Dagpenningspremien beräknas på basis av löneinkomsten och FöPL-/LFöPL-arbetsinkomsten. Av FöPL-försäkrade företagare tas förhöjd dagpenningspremie ut på FöPL-arbetsinkomsten. Förhöjd dagpenningspremie tas inte ut på LFöPL-arbetsinkomsten.

Mer information om sjukförsäkringens sjukvårdspremie och dagpenningspremie

Sidan har senast uppdaterats 3.1.2023