Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Inkomstbeskattning av annan än allmännyttig förening eller stiftelse

Om en förening eller stiftelse inte är allmännyttig ska den betala skatt på alla sina inkomster. Som inkomster för ett sådant annat än allmännyttigt samfund betraktas inkomster i pengar eller pengars värde.

Från de skattepliktiga inkomsterna kan utgifterna för inkomstens förvärvande eller bibehållande dras av. På skillnaden mellan inkomsterna och utgifterna betalas 20 procent inkomstskatt. Om föreningen eller stiftelsen har betalat till exempel medlemmarnas privata kostnader eller levnadskostnader kan dessa inte dras av i beskattningen. 

Förvärvskällor

En förenings eller stiftelses inkomster och utgifter delas i beskattningen in i förvärvskällor utifrån verksamhetens natur. Andra än allmännyttiga föreningar eller stiftelser har två förvärvskällor, förvärvskälla för näringsverksamhet och förvärvskälla för jordbruk. I förvärvskälla för näringsverksamhet beskattas all verksamhet med undantag av jordbruk.

Förskottsskatt

Förskottsskattebeloppet baserar sig på en uppskattning av den beskattningsbara inkomsten. Om inkomsterna eller kostnaderna inte motsvarar uppskattningen är det bäst att ändra förskottsskatten. Du kan söka ändring i förskottsskatten i MinSkatt.

Oregistrerad förening

Om en förening är oregistrerad betraktas den i beskattningen som en sammanslutning vars inkomst beskattas som dess medlemmars inkomst. Om avsikten dock är att föreningen ska registreras och registreringen har inletts före skatteårets utgång kan den betraktas som en förening i beskattningen. Läs mer om beskattning av sammanslutningar.

Sidan har senast uppdaterats 15.12.2022