Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förenklad redovisning för föreningar och beskattningen

I februari 2023 ändrades föreningslagen så att om villkoren uppfylls kan föreningar i fortsättningen göra sin bokföring i form av förenklad redovisning. Bestämmelserna om förenklad redovisning tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 juli 2023 eller senare.

De föreningar kan tillämpa förenklad redovisning vars totala belopp av de understöd och andra inkomster som den fått är högst 30 000 euro för både den avslutade räkenskapsperioden och den räkenskapsperiod som omedelbart föregår det. Förenklad redovisning kan visserligen inte tillämpas om föreningen bedriver rörelseverksamhet.

Om föreningen exempelvis har tillämpat förenklad redovisning, det vill säga bokföring enligt kassaprincipen, och den under räkenskapsperioden har börjat bedriva näringsverksamhet ska föreningen lämna en skattedeklaration. Då ska föreningen dock deklarera inkomsterna av och utgifterna för näringsverksamheten enligt prestationsprincipen.

Läs mer i föreningslagen (37 a §) (finlex.fi).

Sidan har senast uppdaterats 27.6.2023