Suomeen töihin tulevalle suomalainen henkilötunnus

Saat suomalaisen henkilötunnuksen, kun sinut rekisteröidään väestötietojärjestelmään. Sitä ylläpitävät Väestörekisterikeskus ja maistraatit. Ulkomaan kansalaisena voit saada suomalaisen henkilötunnuksen, kun pyydät sitä maistraatista tai henkilötunnuksia myöntävän viranomaisen toimipisteestä. Sinun täytyy käydä paikalla henkilökohtaisesti.

Maistraattien lisäksi henkilötunnuksia myöntää Verohallinto. Lisäksi Maahanmuuttovirasto voi myöntää henkilötunnuksen tehdessään myönteisen päätöksen oleskelulupahakemukseen tai rekisteröidessään EU-kansalaisen oleskeluoikeuden.

Henkilötunnus Verohallinnosta

Verohallinnosta voit pyytää henkilötunnusta silloin, kun tarvitset henkilötunnuksen verotuksellisista syistä – esimerkiksi kun työskentelet Suomessa. Henkilötunnuksen saaminen edellyttää sitä, että asioit henkilökohtaisesti Verohallinnon toimipisteessä. Kaikki toimipisteet eivät anna henkilötunnuksia. Katso, mitkä toimipisteet antavat henkilötunnuksia

Täytä rekisteröintilomake, jotta voit saada henkilötunnuksen: 6150, Suomessa tilapäisesti oleskelevan ulkomaalaisen rekisteröinti-ilmoitus.

Kun saat henkilötunnuksen Verohallinnon kautta, sinusta kirjataan väestötietojärjestelmään muun muassa seuraavat tiedot:

 • täydellinen nimi
 • syntymäaika
 • sukupuoli
 • osoite Suomessa
 • kansalaisuus
 • äidinkieli
 • ammatti.

Ota mukaan verotoimistoon:

 • voimassa oleva passi tai virallinen henkilötodistus, jonka kuvasta sinut voi vaikeuksitta tunnistaa
 • Maahanmuuttoviraston antama todistus oleskeluoikeuden rekisteröinnistä, jos Suomeen tulosta on jo kulunut 3 kuukautta – lisätietoa oleskeluoikeuden rekisteröinnistä (Maahanmuuttovirasto)
 • työsopimus
 • jos työsopimuksesta ei käy ilmi Suomessa tehtävä työ, on lisäksi annettava työnantajan laatima kirjallinen selvitys, josta selviää vähintään seuraavat asiat:
  • työntekijän ja työnantajan nimi
  • mitä työtä teet Suomessa
  • minkä ajanjakson työskentelet Suomessa
  • mikä on työntekopaikka
  • kuka on suomalainen työn tilaaja eli kenelle työtä tehdään.

Ota mukaan verotoimistoon:

 • voimassa oleva passi, jonka kuvasta sinut voi vaikeuksitta tunnistaa
 • voimassa oleva oleskelulupa tai viisumi silloin, kun sellainen vaaditaan (oleskelun kestosta ja kansalaisuudesta riippuen)
 • työsopimus
 • jos työsopimuksesta ei käy ilmi Suomessa tehtävä työ, on lisäksi annettava työnantajan laatima kirjallinen selvitys, josta selviää vähintään seuraavat asiat:
  • työntekijän ja työnantajan nimi
  • mitä työtä teet Suomessa
  • minkä ajanjakson työskentelet Suomessa
  • mikä on työntekopaikka 
  • kuka on suomalainen työn tilaaja eli kenelle työtä tehdään.

Jos olet muun kuin EU- tai ETA-valtion kansalainen, tarvitset yleensä työluvan, kun työskentelet Suomessa. Työteko-oikeus on yleensä merkitty oleskelulupapäätökseen.

Lisätietoa työnteko-oikeudesta ja oleskeluluvista (Maahanmuuttovirasto)

Tiedot verotusta varten

Samassa yhteydessä Verohallinto kerää verotusta varten tarpeellisia tietoja. Tämän vuoksi sinun kannattaa täyttää jo valmiiksi jompikumpi seuraavista hakemuksista:

Jäätkö Suomeen vakituisesti?

Jos jäät Suomeen 1 vuotta pidemmäksi ajaksi, sinulla voi olla oikeus kotikuntaan Suomessa. Maistraatti selvittää kotikunnan saamisen edellytykset ja ratkaisee, merkitäänkö sinulle kotikunta väestötietojärjestelmään. Lisätietoa kotikunnan merkityksestä saat maistraateista

Lisätietoa verotuksesta sekä muun muassa verokortin hankinnasta

Jos työskentelet rakennustyömaalla, tarvitset myös veronumeron. Lisätietoa veronumerosta