Brexitin vaikutukset verotukseen

Britannian EU-ero tuo muutoksia muun muassa rajat ylittävään kaupankäyntiin. Ota selvää, vaikuttaako ero yrityksesi verotukseen ja mitä toimenpiteitä tai muutoksia se mahdollisesti edellyttää. Tutustu menettelyihin ja sääntöihin, jotka koskevat EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävää kauppaa. 

Alla olevissa ohjeissa kerrotaan Brexitin vaikutuksista veroasioihin. Seuraukset ovat erilaiset riippuen siitä, eroaako Britannia EU:sta ilman sopimusta vai syntyykö erosta sopimus.

Ajankohtaista tietoa Brexitin etenemisestä esimerkiksi Valtioneuvoston kanslian sivuilla.

Ero ilman sopimusta – seuraukset eron jälkeen

Vaikutukset kansalaisille

Britannian ero EU:sta ei vaikuta suoraan yksityishenkilöiden tuloverotukseen. Poikkeuksena on tietyt erityistilanteet, kuten Britanniassa teetetty kotitalousvähennykseen oikeuttava työ tai Britanniasta otettu vapaaehtoinen eläkevakuutus. 

Jos ostat tavaroita Britanniasta tai tuot sieltä muuttotavaroita Suomeen, sinun on tehtävä tulliselvitys. Lisätietoa Tullin sivuilta 

Brexit ei vaikuta Britanniasta Suomeen tuotavien ajoneuvojen autoverotukseen.  

Vaikutukset yrityksille

Huomaa, että videossa ja esitysmateriaalissa olevat päivämäärät ovat muuttuneet. Tarkista ajantasaiset tiedot tältä sivulta.

Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen valtio. Kaikki Britannian ja EU:n välillä liikkuvat tavarat on tulliselvitettävä.

Jos yritys tuo tavaroita Britanniasta Suomeen, kyse on maahantuonnista.

Kun maahantuoja

Jos yritys myy tavaroita Suomesta Britanniaan, kyseessä ei ole enää veroton yhteisömyynti. Sen sijaan tavaran myyntiä käsitellään verottomana vientimyyntinä.

Lisätietoa

Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen valtio. Palvelun myyntiä Suomen ja Britannian välillä ei enää käsitellä EU:n sisäisenä palvelumyyntinä tai -ostona. Palvelumyynti EU:n ulkopuolisiin eli kolmansiin maihin verotetaan arvonlisäverolain myyntimaasäännösten mukaan. Jos palvelu on myyntimaasäännösten mukaan myyty EU:n ulkopuolella, myynnin arvonlisäverokohtelu täytyy aina selvittää siitä maasta, jossa palvelu on myyty.

Huomioi, että kyseisiä palvelun myyntejä tai ostoja ei ilmoiteta arvonlisäveroilmoituksen kohdissa "Palvelujen myynnit muihin EU-maihin" ja "Palveluostot muista EU-maista". Ilmoita palvelujen myynti EU:n ulkopuolelle arvonlisäveroilmoituksella kohdassa "0-verokannan alainen liikevaihto". Myynnistä EU:n ulkopuolisiin maihin ei anneta yhteenvetoilmoitusta.

Lue lisää palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotuksesta

Britannialaisten kauppakumppanien VAT-numeroiden voimassaolon tarkistamista ei voi enää tehdä, kun Britannia on eronnut EU:sta.

Eroon asti VAT-numeroita voi tarkistaa

Yrityksen pitää pystyä tarvittaessa esittämään näyttöä kirjanpidossaan siitä, että sillä on ollut oikeus verottomaan yhteisömyyntiin Britanniaan tai että se on tehnyt yhteisöhankinnan Britanniasta ennen eroa. Tämä koskee myös kaikkia muita luovutuksia, jotka yritys on tehnyt Britanniaan tai Britanniasta ennen eropäivää. 

Jos suomalainen yritys hankkii Britanniassa eron jälkeen sellaisia tavaroita tai palveluita, joista hakee arvonlisäveron ulkomaalaispalautusta, palautushakemusta ei voi tehdä ALVEU-palvelussa. Ota yhteyttä Britannian veroviranomaiseen (Gov.uk), jotta saat ohjeet arvonlisäveron palauttamista varten.

Jos arvonlisävero on maksettu viimeistään 31.12.2018, voit hakea arvonlisäveron palautusta ALVEU-palvelussa normaalisti eroon saakka. 

Jos ostot koskevat vuotta 2019 mutta aikaa ennen eroa, voit saada arvonlisäveron takaisin. Et kuitenkaan voi tehdä sähköistä palautushakemusta ALVEU-palvelussa enää eron jälkeen. Eron jälkeen palautushakemus on tehtävä suoraan Britanniaan. Ota yhteyttä Britannian veroviranomaiseen (Gov.uk), jotta saat ohjeet arvonlisäveron palauttamista varten.

Lue lisää ohjeesta Arvonlisäveron palauttaminen suomalaiselle elinkeinonharjoittajalle muista EU-maista.

Jos britannialainen yritys hankkii tavaroita ja palveluita Suomesta, se voi hakea ostohintaan sisältyvän arvonlisäveron takaisin, jos yritys ei ole alv-velvollinen Suomessa harjoittamastaan myynnistä. Eron jälkeen palautushakemusta ei voi tehdä sähköisesti. Hae arvonlisäveron palautusta Suomesta lomakkeella 9550.

Lue lisää Arvonlisäveron palauttaminen EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelle elinkeinonharjoittajalle

Lisätietoa

Jos olet rekisteröitynyt arvonlisäveron erityisjärjestelmän käyttäjäksi Suomessa ja myyt palveluja Britanniaan kuluttajille, et voi enää ilmoittaa näitä myyntejä arvonlisäveron erityisjärjestelmässä eron jälkeiseltä ajalta. Myynnit täytyy ilmoittaa suoraan Britanniaan. Tarkempia ohjeita saat Britannian veroviranomaiselta.

Tee myös mahdolliset korjaukset aiemmille verokausille mahdollisimman pian ennen eroa. Eron jälkeen korjaukset sekä myynnit eron jälkeiseltä ajalta tulee ilmoittaa suoraan Britanniaan, ei enää Suomen kautta.

Jos yrityksen tunnistautumisjäsenvaltio on tällä hetkellä Britannia, yrityksen täytyy rekisteröityä johonkin toiseen EU-jäsenvaltioon, jotta se voi jatkaa erityisjärjestelmän käyttöä. Yritys voi myös rekisteröityä Suomeen arvonlisäverovelvolliseksi.

Mikä arvonlisäveron erityisjärjestelmä on?

Koska Britannia ei EU-eron jälkeen toimi EU:n sisämarkkinoilla, se ei kuulu enää verottomuusjärjestelmän piiriin.

Jos yrityksellä on valmisteveronalaisia EMCS-siirtoja Britanniasta Suomeen, menettelyyn tulee muutoksia. 

Jos yrityksellä on valtuutetun varastonpitäjän lupa, jatkossa Britanniaan menevät tuotteet ilmoitetaan EMCS-järjestelmässä vientiin. Sen jälkeen tehdään vientiä koskevat tulli-ilmoitukset Tullin ohjeistamalla tavalla.

Tullauksen yhteydessä yritys voi siirtää tuotteet verottomuusjärjestelmässä eteenpäin, mutta siihen tarvitaan rekisteröidyn lähettäjän lupa. Luvan myöntää Verohallinto. Yritys voi itse toimia rekisteröitynä lähettäjänä. Tuotteet voi siirtää eteenpäin myös muu yritys, jolla on rekisteröidyn lähettäjän lupa. Vastaanottajalla pitää olla valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröidyn vastaanottajan lupa.

Lisätietoja EMCS-järjestelmästä

SEED Europa -palvelu

Palvelussa voi tarkistaa valmisteverolupien voimassaolon ja luvan tuotetiedot. Britannialaisten kauppakumppaneiden tietoja voit tarkistaa eroon asti. 

Lisätietoa eroamispäivänä meneillään olevien siirtojen käsittelystä (komission ohje, pdf)

Britannian EU:sta eroamisella ei ole välittömiä vaikutuksia yritysten tuloverotukseen. Poikkeuksena on eräiden yhteisöjen Britanniasta saamien osinkojen veronalaisuus sellaisilta yhtiöiltä, joissa osingonsaajan omistusosuus on alle 10 %. 


Sopimus syntyy ja siirtymäaika alkaa – seuraukset

Vaikutukset kansalaisille

Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen valtio, mutta tavaroiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä jatkuu siirtymäkauden ajan. Sopimuksessa on myös optio yhden kerran tehtävästä siirtymäkauden pidennyksestä.

Vaikutukset yrityksille

Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen valtio, mutta tavaroiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä jatkuu siirtymäkauden ajan. Sopimuksessa on myös optio yhden kerran tehtävästä siirtymäkauden pidennyksestä.

Siirtymäaikana kaupankäynnissä sovelletaan nykyisiä arvonlisäverotuksen ja valmisteverotuksen säännöksiä ja ohjeistuksia.

Siirtymäkauden aikana Britannia

  • on mukana sisämarkkinoilla ja tulliunionissa
  • noudattaa EU:n lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia
  • ei osallistu enää EU:n päätöksentekoon.

Lisätietoa erosopimuksen sisällöstä (Valtioneuvoston kanslia)

Lisää aiheesta

Lisätietoa Euroopan komission verkkosivuilla:

Tietoa EU-neuvoston sivuilla:

Tietoa muiden viranomaisten verkkosivuilla:

Asiakaspalvelu

Puhelinpalvelumme on avoinna ma−pe 9−16.15

Palvelunumerot