Brexitin vaikutukset verotukseen

Britannia erosi EU:sta tammikuun 2020 lopussa. Helmikuun alussa alkoi siirtymäkausi, joka jatkuu vuoden 2020 loppuun.

Siirtymäkauden aikana jatketaan nykysäännöillä ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta. Tiukan neuvotteluaikataulun vuoksi joillakin aloilla saatetaan pudota vuoden 2021 alussa sopimuksettomaan suhteeseen. Erityisesti yritysten on syytä varautua tähän.

Lisätietoa erosopimuksesta, siirtymäajasta ja tulevasta suhteesta Valtioneuvoston kanslian sivuilla.

Erosopimus ja siirtymäkausi

EU:n ja Britannian erosopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 2020. Erosopimuksella puretaan hallitusti kaikki Britannian EU-jäsenyyteen perustuva yhteistyö. Sopimus ei sisällä määräyksiä EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta.

Erosopimuksella määrätään vuoden 2020 loppuun asti kestävästä siirtymäkaudesta, jonka aikana EU:n ja Britannian suhde jatkuu EU:n nykysäännöillä, ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. Ainoa merkittävä poikkeus on, että Britannia ei enää siirtymäkauden aikana osallistu EU:n päätöksentekoon eikä EU:n elinten toimintaan.

Vaikutukset kansalaisille

Erosopimuksella turvataan Britanniassa asuvien EU-kansalaisten ja EU-maissa asuvien Britannian kansalaisten oleskelu-, työnteko- ja sosiaaliturvaoikeudet elinikäisesti, jos he ovat asettuneet asumaan Britanniaan tai EU-maahan ennen vuotta 2021. Heidän asemansa ja oikeutensa turvataan sellaisina kuin ne ovat vuoden 2020 lopussa keskeisen EU-lainsäädännön mukaan. Jos kansalaiset muuttavat vuoden 2020 jälkeen, vapaa liikkuvuus ei enää koske heitä ja oikeuksiin tulee rajoitteita.

Britannian ero EU:sta ei siirtymäkauden aikana vaikuta yksityishenkilöiden tuloverotukseen. Myös tavaroiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä jatkuu siirtymäkauden ajan.

Vaikutukset yrityksille

Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen valtio, mutta tavaroiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä jatkuu siirtymäkauden ajan. Siirtymäaikana kaupankäynnissä sovelletaan nykyisiä arvonlisäverotuksen ja valmisteverotuksen EU:n sisäkaupan säännöksiä ja ohjeistuksia.

Britannian EU:sta eroamisella ei ole välittömiä vaikutuksia yritysten tuloverotukseen.

Lisätietoa erosopimuksen sisällöstä (Valtioneuvoston kanslia)

EU:n ja Britannian tuleva suhde

EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta. EU:n ja Britannian on tarkoitus sopia muun muassa yhteistyöjärjestelyistä esimerkiksi verotukseen liittyen. Tavoitteena on, että tuleva suhde olisi voimassa siirtymäkauden päätyttyä vuoden 2021 alussa. Tarkempaa tietoa tulevasta suhteesta annetaan myöhemmin neuvottelujen edetessä.

Britannian EU-ero tuo muutoksia muun muassa rajat ylittävään kaupankäynnin arvonlisäverotukseen ja valmisteverotukseen siirtymäkauden jälkeen. Tutustu menettelyihin ja sääntöihin, jotka koskevat EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävää kauppaa:

Lisää aiheesta

Lisätietoa Euroopan komission verkkosivuilla:

Tietoa EU-neuvoston sivuilla:

Tietoa muiden viranomaisten verkkosivuilla:

Asiakaspalvelu

Puhelinpalvelumme on avoinna ma−pe 9−16.15

Palvelunumerot