Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Yritystoiminnan lopettaminen Suomessa – ulkomainen yritys

Kun ulkomaisen yrityksen toiminta Suomessa päättyy, yrityksen täytyy aina ilmoittaa lopettamisesta sekä antaa tarvittavat veroilmoitukset. 

Toimi näin, kun yritystoiminta päättyy Suomessa

1

Tee lopettamisilmoitus

Kun yritystoiminta loppuu, ilmoita siitä lopettamisilmoituksella Verohallinnolle sekä Patentti- ja rekisterihallitukselle. Hakeudu samalla ilmoituksella pois Verohallinnon rekistereistä, kuten ennakkoperintärekisteristä.

Valitse lomake yritysmuodon mukaan: 

 • Y4: ulkomainen yhteisö
 • Y5: suomalaista henkilöyhtiötä (ay tai ky) vastaava ulkomainen yritys
 • Y6: ulkomainen liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Hae Y-lomake YTJ-palvelusta

Postita lomake osoitteeseen:

PRH-Verohallinto
Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 Helsinki

2

Tarkista ennakkovero

Tarkista ennakkoveron määrä viimeiseltä toimintavuodelta. Ilmoita tilinumero Verohallinnolle mahdollisten veronpalautusten maksamista varten. Voit ilmoittaa tilinumeron

3

Anna viimeiset ilmoitukset

Anna viimeiset ilmoitukset ja maksa verot:

 • Anna arvonlisäveroilmoitus.
 • Ilmoita palkkatiedot tulorekisteriin. Jos palkkoja ei ole maksettu, anna työnantajan erillisilmoitus (Ei palkanmaksua -tieto). Näin ilmoitat palkat ja työnantajasuoritukset
 • Anna elinkeinotoiminnan veroilmoitus tai selvitys toiminnasta, jos yritykselle ei muodostu kiinteää toimipaikkaa Suomeen. Anna veroilmoitus tai selvitys toiminnasta 4 kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jolloin yritystoiminta loppui.

Esimerkki: Yrityksen tilikausi on 1.1.–31.12. Yritys ilmoittaa Y-lomakkeella, että toiminta loppuu 20.6. Samalla yritys hakeutuu pois Verohallinnon rekistereistä. Yrityksen pitää antaa veroilmoitus ajalta 1.1.–20.6. viimeistään 31.10.

Yrityksen täytyy antaa ilmoitukset siihen saakka, kunnes Verohallinto on poistanut yrityksen rekistereistä, vaikka toimintaa Suomessa ei enää olisikaan.

Yrityksen verotus Suomessa viimeisenä toimintavuotena

Kun yritys lopettaa kiinteän toimipaikan Suomessa, lopettamisvuoden verotukseen vaikuttavat:

 • miten toiminnan lopettaminen on tehty
 • minkälaista varallisuutta yrityksellä on Suomessa.

Lopettamisen yhteydessä yritys voi myydä toimipaikan varat tai siirtää ne takaisin yrityksen kotivaltioon. 

Kiinteän toimipaikan veronalaista tuloa on se määrä, joka vastaa omaisuuden todennäköistä myyntihintaa, jos yritys lopettaa toimintansa jollain seuraavista tavoista:

 • Yritys myy omaisuuden, joka kuuluu kiinteän toimipaikan toimintaan.
 • Yritys siirtää pois Suomesta omaisuuden, joka sisältyy kiinteän toimipaikan varallisuuteen.
 • Yrityksen toiminta ei liity enää kiinteään toimipaikkaan Suomessa.

Toiminnan lopettamisesta seuraa lisäksi, että mahdolliset varaukset purkautuvat. 

Jos ulkomaisen yrityksen kotivaltio on toinen Euroopan unionin jäsenvaltio, kiinteä toimipaikka voidaan muuttaa myös esimerkiksi itsenäiseksi yhtiöksi. Tällaiseen liiketoiminnan siirtoon sovelletaan niin sanottua jatkuvuusperiaatetta, eikä sivuliikkeen katsota purkautuvan.

Tämä sivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Anna komissiolle palautetta sivusta.

https://europa.eu/youreurope/index_fi.htm
Sivu on viimeksi päivitetty 17.2.2021