Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Oma-aloitteisten verojen oikaisuvaatimus, kansilehti (4015)

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen OmaVerossa tai vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, jonka kansilehdeksi liität tämän lomakkeen.

Siirry OmaVeroon

Jos teet oikaisuvaatimuksen vapaamuotoisesti, siinä on aina ilmoitettava

  • muutoksenhakijan nimi ja Y-tunnus
  • mihin päätökseen haetaan muutosta
  • miten päätöstä vaaditaan muutettavaksi
  • millä perusteilla muutosta vaaditaan.

Liitä oikaisuvaatimukseen

  • valtakirja, jos vaatimuksen allekirjoittaa joku muu kuin hakija itse
  • ne asiakirjat, joihin vaatimuksessa vedotaan.

Lähetä lomake, oikaisuvaatimus ja sen liitteet osoitteeseen:

Verohallinto
PL 650
00052 VERO

Sivu on viimeksi päivitetty 4.1.2023