Hakemus oma-aloitteisten verojen verokauden muuttamiseksi (4071)

Tällä lomakkeella voi hakea muutosta oma-aloitteisten verojen verokauteen.

Jos yrityksen liikevaihto on enintään 100 000 euroa kalenterivuodessa, arvonlisäveron, ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksun ja lähdeverot voi ilmoittaa ja maksaa neljännesvuoden jaksoissa. Jos liikevaihto on enintään 30 000 euroa, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain ja muut verot neljännesvuosittain.

Satunnainen työnantaja ei voi hakeutua valinnaiseen pidennettyyn verokauteen, vaan heidän työnantajasuoritustensa verokausi on kalenterikuukausi.

Lue lisää: Hakeutuminen valinnaiseen verokauteen

Lomake palautetaan osoitteeseen:
Verohallinto

Asiakastietojen hallinta
PL 550
00052 VERO