Tuloverotus - yritykset ja yhteisöt

Yrityksen tai yhteisön tuloverotukseen vaikuttaa yrityksen tai yhteisön oikeudellinen muoto.

Esimerkiksi osakeyhtiö ja osuuskunta ovat itsenäisiä verovelvollisia, joiden saama tulo verotetaan osakeyhtiön ja osuuskunnan tulona. Yhteisöjen tuloveroprosentti on 20 prosenttia. Osakeyhtiön osakkailleen jakamia osinkoja verotetaan osakkaan verotuksessa erillisten säännösten mukaan.

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö on verovelvollinen saamastaan elinkeino- ja kiinteistötulosta. Jos yhdistys tai säätiö ei ole yleishyödyllinen, sen on maksettava kaikesta tulosta veroa 20 prosenttia.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan sekä avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tulos verotetaan kokonaan omistajayrittäjän tulona. Yritystulo jaetaan omistajayrittäjällä pääoma- ja ansiotuloon. Pääomatuloveroprosentti on 30 % (verovuodesta 2016 alkaen > 30 000 e / 34%). Ansiotuloja verotetaan progressiivisesti. Myös maatalousyrittäjän maatalouden tulos jaetaan vastaavasti pääoma- ja ansiotuloon.