Maatalouden veroilmoitus

Maatalouden veroilmoitus (lomake 2 tai 2Y) täytyy palauttaa aina – myös silloin kun toimintaa ei ole ollut. Veroilmoituslomakkeelle on merkitty sen viimeinen palautuspäivä. 

Muutoksia veroilmoituksessa 
Maataloudenharjoittajien veroilmoituksen (lomake 2) palautuspäivä on muuttunut myöhäisemmäksi. Maatalousyhtymät antavat veroilmoituksen uudella lomakkeella 2Y. 

Veroilmoitusten määräpäivät 2019

  • Palauta maatalouden veroilmoitus (lomake 2) viimeistään 2.4.2019.
    Anna viimeistään 2.4. myös muut tuloveroilmoitukset, esimerkiksi metsätalouden veroilmoitus ja täydennykset esitäytettyyn veroilmoitukseen.
  • Maatalousyhtymät antavat veroilmoituksen 2Y viimeistään 28.2.2019
  • Jos verokautesi on kalenterivuosi, ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 28.2.2019
  • Energiatuotteen valmisteveron palautusta on haettava viimeistään 28.2.2019
  • Korjaa kiinteistöverotuksen tietoja viimeistään 25.4.2019.

Huomaa, että veroilmoituksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. Veroilmoituksen myöhästymisestä seuraa myöhästymismaksu. Jos veroilmoitusta ei anneta lainkaan tai se annetaan puutteellisena, seurauksena voi olla veronkorotus. Myös energiatuotteen valmisteveron palautushakemuksen on oltava perillä viimeistään 28.2.2019.

Veroilmoituksen tiedot näkyvät Omaverossa myöhemmin
(jos olet antanut tiedot muussa asiointikanavassa)

Anna maatalouden veroilmoitus OmaVerossa

Veroilmoituksen voi tehdä OmaVero-palvelussa. OmaVerossa voit antaa kaikki veroilmoitukset lukuun ottamatta kiinteistötietoja. Myöskään energiatuotteen valmisteveron palautusta ei voi vielä hakea OmaVerossa.

Tee veroilmoitus OmaVerossa

Katso OmaVeron ohjeet.

Maatalouden veroilmoituksen voit antaa myös

Veroilmoituksen mukana ei lähetetä enää painettua täyttöopasta tai palautuskuorta. Veroilmoituksen täyttöohjeet ovat vero.fi:ssä.

Veroilmoituksen tiedot näkyvät OmaVerossa

Jos olet antanut veroilmoituksen jossain muussa kanavassa kuin OmaVerossa, esimerkiksi Lomake.fi-palvelussa tai paperilla, tiedot näkyvät OmaVerossa myöhemmin.

Jos OmaVerossa näkyy muistutus puuttuvasta ilmoituksesta, mutta olet antanut ilmoituksen toisessa kanavassa tai paperilla, muistutus on tarpeeton ja poistuu, kun ilmoituksesi on käsittelyssä.

Tarkista verovelvollisen tiedot

Tarkista myös veroilmoituksen 2 tai 2Y etusivulla olevat verovelvollisen yksilöintitiedot. Jos tiedot ovat muuttuneet tai niissä on puutteita, ilmoita tiedot muutos- ja lopettamisilmoituksella. Maataloudenharjoittajien lomake on Y6 ja maatalousyhtymien Y5.

Muista antaa arvonlisäveroilmoitus

Maataloudenharjoittajan on aina annettava arvonlisäveroilmoitus, jos hänet on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, vaikka kalenterivuoden aikana ei olisikaan ollut arvonlisäverollisia ostoja tai myyntejä. Jos omistat metsää, ilmoita maa- ja metsätalouden arvonlisäverot samalla arvonlisäveroilmoituksella.

Jos verokautesi on kalenterivuosi, anna arvonlisäveroilmoitus viimeistään 28.2.2019. Arvonlisävero pitää myös maksaa oma-aloitteisesti viimeistään 28.2.2019.

Anna arvonlisäveroilmoitus

Tiedot on annettava sähköisesti. Arvonlisäveroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä (esim. sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta). Käytä silloin lomaketta Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista.

Tarkista ja korjaa esitäytetty veroilmoitus viimeistään 2.4.2019

Saat esitäytetyn veroilmoituksen henkilökohtaisista tuloistasi maaliskuussa 2019. Tarkista tiedot ja täydennä niitä tarvittaessa joko OmaVerossa tai veroilmoitukseen merkityillä lomakkeilla. Jos korjaat veroilmoitusta, määräpäivä on 2.4.2019. Päivän näet omasta veroilmoituksestasi ja OmaVerosta.

Esitäytetyn veroilmoituksen ulkoasu ja tietojen korjaaminen on muuttunut. Myös veronpalautuksen maksupäivä ja jäännösveron eräpäivät muuttuvat. Lue lisää esitäytetystä veroilmoituksesta.

Muut annettavat tiedot

Hae energiaveron palautusta (lomake.fi)

Yhtymän tai kuolinpesän veroilmoitus

Anna verotusyhtymän maatalouden veroilmoitus 2Y viimeistään 28.2.2019. Myös arvonlisäveroilmoitus on annettava viimeistään 28.2.2019, jos yhtymän verokausi on vuosi. Yhtymä voi antaa maatalouden veroilmoituksen OmaVerossa tai muistiinpano-ohjelman muodostamana veroilmoitustiedostona. Veroilmoituksen voi antaa myös paperilomakkeella.

Verotusyhtymä on kahden tai useamman henkilön yhdessä muodostama yhteenliittymä. Täytä yhtymän puolesta yksi yhteinen maatalouden veroilmoitus 2Y ja arvonlisäveroilmoitus. Verotusyhtymässä tulot ja menot lasketaan yhtymäkohtaisesti, minkä jälkeen tulot jaetaan verotettavaksi osakkaiden tuloina.

Huomaa, että lomake 36 Yhtymäselvitys on poistettu käytöstä. Yhtymä saa veroilmoituksen mukana osakasselvityksen, jossa ovat yhtymän verovuoden maataloustoimintaa koskevat osakastiedot. Ilmoita osakkaita koskevat verovuoden muutokset jatkossa veroilmoituksella 2Y. Osakkaiden tulo- ja varallisuusosuuksien pysyvistä muutoksista ilmoitetaan kuitenkin muutosilmoituksella Y5 (ytj.fi). Tarkemmat ohjeet ovat veroilmoituksen 2Y täyttöohjeessa.

Anna kuolinpesän maatalouden veroilmoitus viimeistään 2.4.2019. Arvonlisäveroilmoitus on kuitenkin annettava viimeistään 28.2.2019, jos kuolinpesän verokausi on vuosi. Myös kuolinpesä voi antaa veroilmoituksen OmaVerossa tai muistiinpano-ohjelman muodostamana veroilmoitustiedostona.

Kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena. Kuolinpesä antaa vain yhden yhteisen maatalouden veroilmoituksen (lomake 2) ja arvonlisäveroilmoituksen. Kuolinpesän osakkaat vastaavat veroilmoituksen antamisesta.

Näin kirjaudut verkkopalveluihin

Maataloudenharjoittaja

Verkkopalveluihin voit kirjautua omilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.

Jos haluat valtuuttaa asianhoitajan (esim. tilitoimiston) hoitamaan veroasioita puolestasi, sinun on annettava asianhoitajalle tarvittavat valtuudet osoitteessa suomi.fi/valtuudet. OmaVerossa asianhoitaja tarvitsee valtuuden "veroasioiden hoito".

Katso-valtuuksia voi käyttää vielä vuoden 2019 loppuun saakka. Jos käytät Katso-valtuuksia, sinun on annettava asianhoitajalle OmaVeroa varten rooli "henkilön ja yrittäjän OmaVero".

Kuolinpesä ja verotusyhtymä

Kuolinpesä ja verotusyhtymä tunnistautuvat verkkopalveluihin Katso-tunnisteella. Osakas ei voi antaa veroilmoitusta omilla tunnuksillaan.

Lue lisää valtuuksien laajuudesta ja niiden käytöstä eri verkkopalveluissa.

Ohjeita paperi-ilmoittajalle

Jos annat veroilmoituksen ja sen liitteet paperilomakkeilla, merkitse veroilmoituksen ja sen liitteiden kaikille sivuille nimi ja henkilö- tai Y-tunnus. Älä niittaa lomakkeita yhteen. 

Veroilmoitus on aina päivättävä ja allekirjoitettava. Veroilmoituksen allekirjoittaa joko maataloudenharjoittaja itse tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Lisäaikaa veroilmoituksen palauttamiseen

Voit hakea lisäaikaa veroilmoituksesi palauttamiseen, jos sinulla on siihen erityisiä syitä. Toimita hakemus Verohallintoon ennen veroilmoituksesi viimeistä palautuspäivää.

Lisäaikaa voit hakea OmaVerossa tai paperilomakkeella. Jos Verohallinto hyväksyy hakemuksesi, saat uuden palautuspäivän ilmoituksellesi.

Usein kysyttyä

Sinun ei tarvitse tehdä mitään. Verohallinto lähettää sinulle uuden päätöksen, jossa nettovarallisuus on huomioitu ja maatalouden tulos jaettu ansio- ja pääomatuloksi. Uusi verotuspäätös lähetetään lokakuun loppuun mennessä.

OmaVerosta näet ajantasaisen tilanteen ja ottamalla käyttöön Suomi.fi-viestit, saat sähköpostiisi ilmoituksen, kun OmaVerossa on uutta tietoa.

 

Lähetetty kirje koskee verotusyhtymän tuloverotusta, jonka osalta vuoden 2018  verotus on päättynyt.

Verotus päättyy eri aikaan eri asiakkailla.  Verotusyhtymän verotus ja yhtymän osakkaan ja muiden henkilöasiakkaiden verotus päättyvät myös eri aikaan.

Tarkista, että yhtymän verotuspäätöksellä olevat tiedot ovat oikein. Jos tiedot ovat oikein, sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä Verohallintoon. Verotuksen päättyminen on verovuosikohtaista.

Yhtymä on yhä edelleen olemassa, ja kuuluu kaikkiin niihin rekistereihin, joihin se on merkitty.

Mikä verotusyhtymä on?

Verotusyhtymällä tarkoitetaan kahden tai useamman henkilön muodostamaa yhteenliittymää, jonka tarkoituksena on kiinteistön käyttö, viljely tai vuokraus. Verotusyhtymiä kutsutaan niiden toiminnan luonteen mukaan maatalous-, kiinteistö- tai metsäyhtymiksi.

Jos yhtymän toiminta muuttuu tai se loppuu, ilmoitetaan muutokset tai lopettaminen lomakkeella Y5 (ytj.fi).

Jos olet saanut lomakkeen 5 etkä harjoita elinkeinotoimintaa, toimi näin:

Ilmoita Omaverossa elinkeinotoiminnan veroilmoituksella:

  • "Ei ilmoitettavia tuloja ja Ei ilmoitettavia menoja"

Ilmoita paperilla:

  • Palauta lomake 5 tyhjänä ja allekirjoitettuna Verohallintoon.