Yritysasiakkaiden autoverotus

Autoveroa kannetaan Suomessa pääsääntöisesti kaikista täällä ensimmäistä kertaa rekisteröitävistä tai käyttöönotettavista henkilö- ja pakettiautoista, linja-autoista (oma massa alle 1875 kg), moottoripyöristä ja muista L-luokan ajoneuvoista (mm. mönkijät). 

  • Autovero on suoritettava ennen rekisteröintiä ja käyttöönottoa Suomessa. Poikkeuksena ovat tietyt väliaikaisen verottoman käytön tilanteet
  • Veroprosentti on porrastettu ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. 
  • Autovero kannetaan samojen periaatteiden mukaan ajoneuvon tuontialueesta riippumatta.
  • EU:n ulkopuolelta tuotavista ajoneuvoista kannetaan lisäksi tulli ja maahantuonnin arvonlisävero. 

Tulli vastaa autoverosta kannetun arvonlisäveron (elv) vahingonkorvausasioiden käsittelystä ja vahingonkorvauskanteisiin vastaamisesta. Lisätietoja Tullin verkkosivuilla: www.tulli.fi

Yritys, joka maahantuo ajoneuvoja myyntiä varten voi toimia autoverotuksessa joko rekisteröitynä asiamiehenä tai käteisasiakkaana.

Yritysasiakkaiden menettely veroilmoittamisessa ja veron maksamisessa eroavat sen mukaan, onko yritys autoverotuksen rekisteröity asiamies vai ei.

Huom! Tilinumerot ovat muuttuneet. Uudet tilinumerot ovat:

Nordea          FI82 1660 3000 3008 25
Danske          FI50 8129 9710 0109 27
OP                 FI97 5000 0120 3431 80 

1. Rekisteröity asiamies 

Toimiminen edellyttää Verohallinnon myöntämää lupaa.
Rekisteröityminen antaa yritykselle esimerkiksi seuraavia etuja:

  • Maahantuodut ajoneuvot voi rekisteröidä Suomessa ennen verojen maksamista
  • Veroilmoitukset annetaan konekielisinä veroilmoitussanomina jaksoittain kolme kertaa kuukaudessa
  • Jaksolaskuun sisältyvät verotuspäätökset voi maksaa yhdellä laskulla
  • Rekisteröity asiamies voi hakeutua Trafin ennakkoilmoittajaksi www.trafi.fi

Lue lisää rekisteröidyksi asiamieheksi hakeutumisesta

2. Muut yritysasiakkaat

Yritysasiakasta, joka ei ole rekisteröity asiamies, koskee sama ohjeistus ja menettely veroilmoittamisessa ja maksamisessa kuin henkilöasiakkaita. 

Käytetyn ajoneuvon maahantuonti Suomeen Eta-alueelta

Uusien ajoneuvojen tietojen ilmoittamisvelvollisuus

Jos ajoneuvojen maahantuoja tai valmistaja myy uusia ajoneuvoja, tulee sen ennen kaupankäynnin aloittamista ilmoittaa Verohallinnolle hinta, jolla ajoneuvomallia yleisesti ilmoitetaan myytäväksi sekä muut tiedot, jotka Verohallinto määrää. 

Tietojen ilmoittamisvelvollisuus koskee sekä rekisteröityjä asiamiehiä että muita kaupallisia toimijoita, jotka maahantuovat tai markkinoivat uusia ajoneuvoja.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017