Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Taksien tavallista alempi autovero ja vapautus autoverosta

Autoverolaki muuttui 1.7.2018:

 • Tavallisten taksien autoveron alennus poistui kokonaan 1.7.2022.
 • Esteettömistä tilatakseista ei tarvitse maksaa lainkaan autoveroa.
 • Tilataksista ei tarvitse maksaa autoveroa, jos taksia käytetään koulu- ja päivähoitokuljetuksiin.

Mitä taksiliikenteen harjoittamiseen vaaditaan?

Taksiliikenteen harjoittaminen edellyttää, että

 • taksiliikenteen harjoittajalla (eli taksiyrityksellä) on taksiliikenteeseen oikeuttava liikennelupa
 • kuljettajalla on taksinkuljettajan ajolupa
 • taksiliikenteeseen käytettävä ajoneuvo on ajoneuvorekisterissä merkitty luvanvaraiseen käyttöön.

Lisätietoa verotuksesta ja taksiliikenteen harjoittamisesta:

Milloin taksin autovero on tavallista alempi?

Verohallinto alentaa ajoneuvon autoveroa, jos nämä edellytykset täyttyvät:

 • kun ajoneuvo rekisteröidään Suomessa ensi kertaa, se rekisteröidään taksiliikenteeseen
 • ajoneuvoa käytetään pääasiassa taksina.

Autoveroa alennetaan enintään

 • 3 000 eurolla, jos ajoneuvo on rekisteröity viimeistään 30.6.2019
 • 2 400 eurolla, jos ajoneuvo on rekisteröity viimeistään 30.6.2020
 • 1 200 eurolla, jos ajoneuvo on rekisteröity viimeistään 30.6.2022.

Autoveroon ei tule alennusta, jos ajoneuvo on rekisteröity 1.7.2022 jälkeen.

Veron alennusta pienennetään jokaista alkavaa kalenterikuukautta kohden, jonka ajoneuvo on ollut käytössä muualla kuin Suomessa, ennen kuin se on rekisteröity taksiliikenteeseen Suomessa. Alennuksesta vähennetään yksi kolmaskymmeneskuudesosa (1/36) jokaista tällaista kuukautta kohti.

Esimerkki:

Ajoneuvo on ensirekisteröity ulkomailla 1.8.2018. Ajoneuvo rekisteröidään Suomessa taksiliikenteeseen 15.9.2018. Autoveroa alennetaan enintään 2833,33 euroa (3000 euroa - 2/36*3000 euroa).

Milloin taksista ei tarvitse maksaa lainkaan autoveroa?

Taksina käytettävä ajoneuvo vapautetaan autoverosta kokonaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • kun ajoneuvo rekisteröidään Suomessa ensi kertaa, se merkitään käytettäväksi taksiliikenteeseen (rekisterimerkintä "luvanvarainen käyttö")
 • ajoneuvoa käytetään pääasiassa taksiliikenteeseen
 • ajoneuvo on esteetön tai hyväksytty koulu- ja päivähoitokuljetuksiin
 • ajoneuvo on hyväksytty kuljettajan lisäksi vähintään 6 matkustajan kuljetukseen, joista 1 tai useampi voi olla pyörätuolissa matkustava henkilö.

Muista pitää ajopäiväkirjaa  

Yrityksen on pidettävä taksin käytöstä ajovuoroittain tai jos ajovuoroja ei ole vahvistettu, vuorokausittain, paperista tai sähköistä ajopäiväkirjaa. Jos ajoneuvossa on käytössä kuitinantolaitteella varustettu taksamittari, ajopäiväkirja voi muodostua kuitinantolaitteen raporteista.

Merkitse ajopäiväkirjaan

 • kalenterikuukauden yhteenlaskettu ajokilometrimäärä, joka on jaettava ammattiajoihin ja muihin ajoihin
 • päiväkohtaisesti ja ajokilometreittäin eritelty tieto ajoneuvon käyttämisestä koulu- ja päivähoitokuljetuksiin.

Säilytä ajopäiväkirjaa vähintään kuusi vuotta verovuoden päättymisestä ja esitä se pyynnöstä Verohallinnolle.

Jos et pidä ajopäiväkirjaa, seurauksena voi olla laiminlyöntimaksu. Lue lisää seuraamusmaksuista.

Verohallinto valvoo veroetua ja sen edellytyksiä

Verohallinto voi autoverotuksen toimittamisen jälkeenkin pyytää selvitystä siitä, että veroedun edellytykset täyttyvät.

Jos ajoneuvoa ei ole käytetty pääasiassa taksiliikenteeseen tai jo myönnetyn veroedun muut edellytykset eivät ole täyttyneet, Verohallinto voi oikaista verotusta ja määrätä täyden autoveron. Vero määrätään verovelvolliselle, mutta jos verosta on vastuussa rekisteröity autoveroilmoittaja, autovero määrätään kuitenkin rekisteröidylle autoveroilmoittajalle.

Jos ajoneuvo tai sen käyttö ei enää täytä veroedun edellytyksiä ja auton rekisteröinnistä on kulunut alle 3 vuotta, ajoneuvon omistajan täytyy tehdä asiasta ilmoitus Traficomille. Ilmoitus pitää tehdä 1 kuukauden kuluessa siitä, kun tilanne on muuttunut. Osa veroedusta on tällaisessa tapauksessa maksettava takaisin. Traficom maksuunpanee tämän osuuden veroedusta, kun Traficom on saanut asiasta tiedon.

Usein kysyttyä taksien veroedusta

Ajoneuvon hankinnan yhteydessä autoliike voi hoitaa ensirekisteröinnin asiakkaan puolesta ja merkitä ajoneuvon luvanvaraiseen käyttöön. Merkintä onnistuu myös Traficomin tai vakuutusyhtiön sähköisessä palvelussa ennakkoilmoitetun ajoneuvon ensirekisteröinnin yhteydessä.

Ajoneuvoa käytetään pääasiassa taksiliikenteeseen, jos yli puolet ajoneuvon käytöstä on taksiliikennettä.

Verohallinto voi pyytää selvitystä ajoneuvon pääasiallisesta käytöstä. Selvityksen voi antaa esimerkiksi saman ajopäiväkirjan avulla, jota pidetään tuloverotusta ja arvonlisäverotusta varten.

Esimerkki:

Yhtiö harjoittaa tavarankuljetusta ja taksitoimintaa ja omistaa henkilöauton. Yhtiö käyttää henkilöautoa sekä tavarankuljetukseen että taksiajoihin. Yhtiön työntekijät käyttävät samaa henkilöautoa myös yksityisajoihin. Tavarankuljetusta on yli puolet käytöstä, taksitoimintaa neljäsosa ja yksityisajoja neljäsosa. Henkilöautoa ei käytetä pääasiassa taksiliikenteeseen, joten edellytyksiä autoveron alentamiseen tai autoverottomuuteen ei ole.

Ajoneuvo on esteetön, jos se on rakennettu ja varustettu erityisesti pyörätuolia käyttävien henkilöiden kuljetusta varten. Esteettömän ajoneuvon vaatimukset perustuvat Liikenteen turvallisuusviraston antamaan määräykseen. Lue lisää esteettömästä ajoneuvosta (Traficom).

Taksi voidaan vapauttaa autoverosta vain, jos taksissa on vähintään 6 hyväksyttyä paikkaa matkustajille kuljettajan lisäksi. Matkustajapaikkoja ovat tavallisten istuinten lisäksi myös pyörätuolipaikat. Löydät matkustajapaikkojen lukumäärän ajoneuvon rekisteritiedoista.

Ajoneuvon on täytettävä liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa säädetyt vaatimukset, ja niitä on noudatettava kuljetuksissa.

Vapautuksen autoverosta saa vain, jos kunta, kuntayhtymä, koulu tai laitos järjestää kuljetuksen tilausliikenteenä ja kuljetukseen saadaan kunnan tai valtion tukea ja ajoneuvolla kuljetetaan

 • päivähoidossa olevia lapsia
 • esiopetukseen, perusopetukseen tai lisäopetukseen osallistuvia oppilaita
 • toisen asteen koulutukseen osallistuvia oppilaita.
Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2021