Arvonlisäveron alarajahuojennus

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus niille yrittäjille, joiden liiketoiminta on pientä. Huojennuksen voivat saada sellaiset yrittäjät ja yritykset, jotka kuuluvat arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa.

Miten huojennus lasketaan?

Miten huojennusta haetaan?

Milloin huojennusta ei saa?

Alarajahuojennuksen hakemiseen liittyy muutamia poikkeuksia. Esimerkiksi seuraavissa tilanteissa alarajahuojennusta ei voi saada:

  • Jos tilikauden arvonlisävero on negatiivinen eli tilikauden ostoihin sisältyvää veroa on enemmän kuin myynneistä suoritettavaa veroa.
  • Yrityksen koko liikevaihto muodostuu liiketoiminnasta, johon ei sovelleta alarajahuojennusta. Tällaisia liiketoimintoja ovat esimerkiksi palvelujen myynti muualla kuin Suomessa ja käyttöomaisuuden myynti.
  • Ulkomaalaisella elinkeinonharjoittajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa.