Arvonlisäveroton liiketoiminta

Yrityksen liiketoiminta ei ole arvonlisäverollista seuraavissa tapauksissa:

 • Yrityksen toiminta on vähäistä eli liikevaihto on alle 10 000 euroa tilikauden (12 kk) aikana. Yritys voi kuitenkin hakeutua alv-rekisteriin vapaaehtoisesti.
 • Yritys myy vain sellaisia tavaroita ja palveluita, jotka on erikseen määritelty arvonlisäverottomiksi arvonlisäverolaissa. Jos yrityksellä on vain tällaista arvonlisäverotonta myyntiä, yritys ei voi myöskään vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi.

Huom! Yritys voi myydä myös sellaisia tavaroita ja palveluita, joiden myynti on arvonlisäverollista mutta joiden verokanta on nolla. Tällaisessa tapauksessa yritys voi rekisteröityä alv-rekisteriin.

Jos yritys ei ole arvonlisäverovelvollisten rekisterissä

Jos yritys ei ilmoittaudu tai hakeudu arvonlisäverovelvolliseksi

 • yritys ei voi vähentää tekemiensä hankintojen arvonlisäveroa
 • yritys ei anna arvonlisäveroilmoituksia eikä maksa arvonlisäveroa
 • yritys ei lisää arvonlisäveroa myymiensä tavaroiden ja palveluiden ihintoihin.

Millainen toiminta on arvonlisäverotonta?

Arvonlisäverolaissa on erikseen määritelty, millainen toiminta on arvonlisäverotonta eli jää arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Tällaista toimintaa ovat muun muassa:

 • terveyden- ja sairaanhoito
 • sosiaalihuolto
 • yleissivistävän koulutuksen ja ammattikoulutuksen palvelut
 • rahoitus- ja vakuutuspalvelut
 • arpajais- ja rahapelipalvelut
 • tietyt esiintymispalkkiot
 • tekijänoikeudet
 • kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus
 • postin yleispalvelut.

Kiinteistön omistaja tai haltija voi kuitenkin hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön vuokraamisesta eli kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta, jos vuokralainen käyttää kiinteistöä tai sen osaa jatkuvasti omassa arvonlisäverollisessa toiminnassaan. Lue lisää ohjeesta Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen.