Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaiset voittoverot

Sähköalaa ja fossiilisten polttoaineiden alaa koskevat voittoverot ovat kaksi uutta ja itsenäistä veroa, jotka ovat säädetty väliaikaisiksi. Näitä koskeva laki (363/2023) tuli voimaan 24.3.2023 ja sitä sovelletaan pääsääntöisesti verovuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa. Jos yrityksellä ei pääty tilikautta kalenterivuoden 2023 aikana, sovelletaan lakia verovuodelta 2024 toimitettavassa verotuksessa. Tietyissä tilikauden muuttamiseen liittyvissä tilanteissa, lakia voidaan soveltaa sekä verovuonna 2023 että 2024.

Keitä voittoverot koskevat?

Sähköalan voittoveroa on velvollinen suorittamaan sähkömarkkinoilla toimiva sähköntuotantoa tai sähköntoimitusta harjoittava yritys, jonka sähköliiketoimintojen yhteinen liikevaihto on vähintään 500 000 euroa. Fossiilisten polttoaineiden alan voittoveroa on velvollinen suorittamaan yritys, jonka liikevaihdosta yli 75 prosenttia muodostuu raakaöljyn tai maakaasun tuotannosta, jalostettujen öljytuotteiden valmistuksesta raakaöljystä tai kivihiilituotteiden valmistuksesta.

Yrityksellä tarkoitetaan sekä sähköalan että fossiilisten polttoaineiden alan voittoverotuksessa yhteisöä, elinkeinoyhtymää tai sellaista luonnollista henkilöä, joka harjoittaa liike- ja ammattitoimintaa.

Lue lisää verovelvollisuudesta syventävän ohjeen Sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaiset voittoverot luvuista 2 Verovelvollisuus ja veron peruste sähköalan voittoverotuksessa ja 6 Fossiilisten polttoaineiden alan voittovero.

Voittoverojen määrä ja peruste

Sähköalan voittoveron määrä on 30 prosenttia sähköliiketoiminnan tuloksesta siltä osin kuin se ylittää 10 prosentin vuotuisen tuoton verovelvollisen sähköliiketoiminnan oikaistun oman pääoman määrälle (tuottorajan ylittävä voitto). Veron perusteena on siten tuottorajan ylittävä voitto. Lue lisää ja katso esimerkki sähköalan voittoveron määrän laskemisesta syventävän ohjeen Sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaiset voittoverot luvusta 2.3 Sähköalan voittoveron määrä ja peruste.

Fossiilisten polttoaineiden alan voittoveron perusteena on vertailurajan ylittävä voitto. Voittoveron määrä on 33 % vertailurajan ylittävästä voitosta. Vertailurajan ylittävällä voitolla tarkoitetaan sitä määrä, jolla verovuoden elinkeinotoiminnan tulos ylittää 120 prosenttia verovuosien 2018–2021 elinkeinotoiminnan tulosten keskiarvon. Lue lisää ja katso esimerkki fossiilisten polttoaineiden alan voittoveron määrän laskemisesta syventävän ohjeen Sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaiset voittoverot luvusta 6.2 Veron määrä.

Voittoverojen ilmoittaminen ja maksaminen

Sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan voittoverot ilmoitetaan omalla ilmoituksellaan. Vuonna 2023 päättyneiden tilikausien veroilmoitus tulee antaa 30.4. mennessä. Veroilmoituksen voi antaa OmaVerossa. 

Verotuksen toimittamisen jälkeen Verohallinto antaa verovelvolliselle verotuspäätöksen maksettavista voittoveroista. Voittoveroja ei voi maksaa ennakkoverona eikä niistä lähde verkkolaskua kuten esimerkiksi tuloveroista.

Ennakkoratkaisu

Tarvittaessa sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan voittoveroista voi hakea ennakkoratkaisua Verohallinnolta. Lue lisää ennakkoratkaisun hakemisesta.

Lue lisää

Sivu on viimeksi päivitetty 21.2.2024