Alv-raportoinnin tulevaisuus

Arvonlisäverotuksen raportointia kehitetään lähivuosina. Uudistuksilla pyritään varmistamaan oikea verokertymä sekä reilu pelikenttä yrityksille harmaan talouden torjunnan tehostuessa uudistusten myötä. Samalla halutaan myös helpottaa asiakkaan toimintaa toteuttamalla uudistukset siten, ettei asiakkaiden hallinnollinen taakka kasva.

Alv-ilmoituksen uudistaminen

Verohallinto on suunnitellut alv-ilmoituksen uudistamista yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Uusi alv-ilmoitus oli tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2022, mutta vallitsevasta korona- ja taloustilanteesta johtuen käyttöönottoa on päätetty lykätä. Uudesta aikataulusta ei ole vielä päätöstä.

Alv-ilmoituksen tietosisällön uudistus on tarpeen, jotta Verohallinto saisi nykyistä tarkemman kokonaiskuvan asiakkaan arvonlisäverollisesta liiketoiminnasta. Merkittävä osa arvonlisäveroriskeistä liittyy erityis- ja poikkeustilanteisiin, joista nykyilmoituksella ei saada tietoa. Lisäksi yksi nykyisen ilmoituksen ongelmista on, että tietoja ei osata aina ilmoittaa oikein. Uuden ilmoituksen myötä Verohallinto voisi kohdentaa tarkemmin ja reaaliaikaisemmin paitsi valvontaa, myös ohjausta niille asiakkaille jotka sitä tarvitsevat.

Siirtyminen lasku- ja kuittikohtaiseen raportointiin

Osana alv-raportoinnin kehittämistä on selvitetty, voitaisiinko tulevaisuudessa ottaa käyttöön lasku- ja kuittikohtainen raportointi. Kattavan lasku- ja kuittidatan avulla Verohallinto pystyisi tuottamaan asiakkaille esitäytetyn alv-ilmoituksen, josta hyötyisivät etenkin pienet toimijat. Selvitys ehdotuksineen on luovutettu valtiovarainministeriölle, ja mahdollinen eteneminen on VM:n päätettävä asia.

Uutiset

Asiakastilaisuuksien materiaalit

Alv-raportoinnin tulevaisuus: pienet ja keskisuuret yritykset sekä tilitoimistot (24.10.2019)

Alv-raportoinnin tulevaisuus: Konserniverokeskuksen asiakasyhtiöt (24.10.2019)

Uutiskirjeet 

Uutiskirjeissä saat tietoa ajankohtaisista asioista ja tulevista muutoksista.