Alv-raportoinnin tulevaisuus

Arvonlisäverotuksen raportointia kehitetään lähivuosina. Uudistuksilla pyritään varmistamaan oikea verokertymä sekä reilu pelikenttä yrityksille harmaan talouden torjunnan tehostuessa uudistusten myötä. Samalla halutaan myös helpottaa asiakkaan toimintaa toteuttamalla uudistukset siten, ettei asiakkaiden hallinnollinen taakka kasva.

Alv-ilmoituksen uudistaminen

Verohallinto valmistelee tällä hetkellä uutta arvonlisäveron ilmoitusta yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Uudella alv-ilmoituksella saadaan kerättyä yksityiskohtaisempaa tietoa, jonka avulla voidaan kohdentaa ohjausta ja valvontaa nykyistä tehokkaammin. Uuden ilmoituksen tiedoilla saadaan myös parempi arvonlisäverotukseen liittyvä kokonaiskuva asiakkaiden toiminnasta. Tämän ansiosta asiakkaille lähetettävät selvityspyynnöt saataisiin jatkossa kohdennettua paremmin ja alv-palautusten käsittelyajat lyhenisivät.

Siirtyminen lasku- ja kuittikohtaiseen raportointiin

Selvityksessä on samanaikaisesti myös siirtyminen lasku- ja kuittikohtaiseen raportointiin. Saadessaan kattavasti lasku- ja kuittidataa, Verohallinto pystyy tuottamaan asiakkaille esitäytetyn alv-ilmoituksen, josta hyötyvät etenkin pienet toimijat.

Laajempi alv-ilmoitus sekä laskukohtainen raportointi liittyvät vahvasti toisiinsa ja niitä valmistellaan ja selvitetään yhdessä. Tavoitteena on, että muutoksen koko laajuus olisi kuvattuna riittävällä tarkkuudella kesällä 2020, eli puolitoista vuotta ennen muutoksen ensimmäisen vaiheen eli uudistuneen alv-ilmoituksen suunniteltua käyttöönottoa vuonna 2022.

Uutiset

Asiakastilaisuuksien materiaalit

Alv-raportoinnin tulevaisuus: pienet ja keskisuuret yritykset sekä tilitoimistot (24.10.2019)

Alv-raportoinnin tulevaisuus: Konserniverokeskuksen asiakasyhtiöt (24.10.2019)

Uutiskirjeet 

Uutiskirjeissä saat tietoa ajankohtaisista asioista ja tulevista muutoksista.