Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Muutoksia Verohallinnon rajapintoihin 2024

Verohallinnon reaaliaikaisten rajapintojen eli apien avulla verotusta koskeva tieto siirtyy automaattisesti Verohallinnon ja asiakkaiden järjestelmien välillä.

Uusia rajapintoja ja laajennuksia vanhoihin

Vuokratulojen ilmoittaminen

Uusi rajapinta on tarkoitettu yrityksille, jotka huolehtivat asiakkaidensa vuokratulojen hallinnoinnista. Rajapinnan kautta yritys tai alusta voi ilmoittaa vuokratulot ja niihin kohdistuvat vähennykset henkilöasiakkaan puolesta Verohallinnolle. Rajapinta aukeaa vuoden 2024 alussa.

Voitonjakotietojen ilmoittaminen

Uuden rajapinnan kautta osakeyhtiöt ja osuuskunnat voivat ilmoittaa voitonjakotietoja, kuten jakamiaan osinkoja ja lisäosinkoja, veroilmoituksen antamisen jälkeen. Rajapintaa voivat käyttää myös tilitoimistot, jotka ilmoittavat voitonjakotietoja yritysasiakkaidensa puolesta. Rajapinta aukeaa vuoden 2024 alussa.

Osakkeen arvotietojen kysely

Uusi rajapinta on tarkoitettu osakeyhtiöille ja osuuskunnille. Rajapinnan kautta yhtiöt voivat kysyä oman osakkeensa vertailuarvoa ja matemaattista arvoa. Rajapinta aukeaa vuoden 2024 alussa.

EMCS-järjestelmän (Excise Movement and Control System) rajapinnat

EMCS-järjestelmällä ilmoitetaan ja valvotaan alkoholin, alkoholijuomien, tupakan ja nestemäisten energiatuotteiden siirtoja. EMCS-järjestelmään avataan uusia rajapintoja, joiden avulla käyttäjä voi hakea viennin virhesanomiin ja mitätöintiin liittyviä tietoja. Lisäksi nykyisiin rajapintoihin tulee muutoksia: lue lisää. Muutokset tulevat voimaan helmikuussa 2024.

Uusia palveluita

Notifikaatiopalvelu

Notifikaatiopalvelun avulla rajapinnan käyttäjä saa tiedon, kun kohdeasiakkaan tietoihin tulee muutoksia Verohallinnon järjestelmissä. Tällä hetkellä käyttäjä voi käydä hakemassa palvelusta listan muuttuneista tapauksista. Helmikuussa 2024 tarjolle tulee myös uusi versio, jossa käyttäjät saavat herätteen muuttuneista tapauksista reaaliaikaisesti.

Palvelun myötä rajapinnan käyttäjän ei tarvitse käydä jatkuvasti tarkistamassa kaikkien asiakkaiden tietoja muutosten varalta, vaan hän voi hakea vain muuttuneet tiedot. Tämä vähentää turhaa resurssien käyttöä ja tietoliikennettä.

Notifikaatiopalvelu on saatavilla valmisteverotuksen EMCS-järjestelmän rajapintoihin. Palvelua laajennetaan jatkossa muihinkin rajapintoihin, kuten verokorttien kyselyyn.

Suomi.fi-valtuus -token

Osassa rajapinnoista toisen asiakkaan puolesta asiointi edellyttää, että käyttäjällä on Suomi.fi-asiointivaltuudet. Tähän asti Verohallinnon rajapinnat ovat tarkistaneet käyttäjän Suomi.fi-valtuudet erikseen jokaisen rajapintakutsun yhteydessä. Jatkossa rajapintoja käyttävä ohjelmisto hakee jo etukäteen ns. valtuus-tokenin kaikille asiointitapahtumassa tarvittaville asiakkaille, eikä valtuuksia tarvitse enää tarkistaa jokaisen rajapintakutsun yhteydessä. Tämä nopeuttaa rajapintojen käyttöä ja vähentää turhaa tietoliikennettä.

Valtuus-token-rajapinta on julkaistu 31.8.2023. Sen käyttö tulee pakolliseksi 1.5.2024.

Lisää uusia rajapintoja tulossa

Vuoden 2024 kuluessa on tarkoitus avata lisää uusia rajapintoja juomapakkaus-, virvoitusjuoma-, alkoholi- ja sähköveroon liittyen.

Ohjeet ohjelmistokehittäjille: Vero API - vero.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 11.12.2023