Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista voi saada ylimääräisen lisävähennyksen verovuonna 2024

Elinkeinotoiminnan tai maatalouden harjoittavat voivat tehdä tutkimus- ja kehittämistoiminnan ylimääräisen lisävähennyksen. Tämä uusi vähennys perustuu tutkimus- ja kehittämismenojen kasvuun. Ylimääräinen lisävähennys on mahdollista tehdä ensimmäisen kerran verovuonna 2024.  

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan vähennykset 

Tutkimus- ja kehittämistoiminnasta voi saada erilaisia vähennyksiä. 

Yleinen lisävähennys (verovuodesta 2023 eteenpäin) 

Yleinen lisävähennys on 50 % yrityksen tai maataloudenharjoittajan omaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä palkka- ja ostopalvelumenoista. Yleisen lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna on 500 000 euroa ja alaraja 5 000 euroa. Yleisen lisävähennyksen on voinut tehdä ensimmäisen kerran verovuonna 2023.  

Ylimääräinen lisävähennys (verovuodesta 2024 eteenpäin) 

Ylimääräinen lisävähennys tehdään tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen lisääntymisen perusteella. Verovelvollinen voi saada 45 prosentin suuruisen ylimääräisen lisävähennyksen, jos verovuoden tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen määrä on lisääntynyt verrattuna edelliseen verovuoteen. Ylimääräisen lisävähennyksen verovuosikohtainen enimmäismäärä on 500 000 euroa. Alarajaa ei ole. Ylimääräisen lisävähennyksen voi tehdä ensimmäisen kerran verovuonna 2024.  

Yhdessä yleisestä ja ylimääräisestä lisävähennyksestä käytetään myös nimeä yhdistelmävähennys

Väliaikainen lisävähennys (verovuosina 2021–2027) 

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan alihankintalaskuihin perustuva väliaikainen lisävähennys on voimassa verovuosina 2021–2027. Väliaikaiseen lisävähennykseen ovat oikeutettuja kaikki elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat yritykset ja yhteisöt, jotka tekevät tutkimusyhteistyötä tutkimusorganisaation kanssa. Väliaikaisen lisävähennyksen perusteena on tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvä alihankintalasku, jonka yritys tai yhteisö maksaa tutkimus- tai tiedonlevittämisorganisaatiolle. Verovuodesta 2022 alkaen väliaikainen lisävähennys on 150 % yrityksen tällaisista alihankintalaskuista. Vähennyksen enimmäismäärä on 500 000 euroa.  

Huomioitavaa 

Yleistä lisävähennystä ja väliaikaista lisävähennystä ei voi tehdä samojen menojen perusteella. Ylimääräisen lisävähennyksen tekemisen kannalta ei ole merkitystä sillä, onko tehty yleinen lisävähennys tai väliaikainen lisävähennys tai ei kumpaakaan. 

Huomaa myös, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan vähennyksiä ei myönnetä niistä menoista, joihin yritys on saanut suoraa valtiontukea tai muuta julkista tukea. 

Esimerkki yleisestä lisävähennyksestä ja ylimääräisestä lisävähennyksestä: 

Vuonna 2023 tutkimus- ja kehittämistoiminnan vähennykseen oikeuttavia menoja on 10 000 euroa. Verovelvollinen saa tehdä yleisen lisävähennyksen, joka on 5 000 euroa (= 50 % 10 000 eurosta).  

Vuonna 2024 tutkimus- ja kehittämistoiminnan vähennykseen oikeuttavia menoja on 18 000 euroa. Verovelvollinen saa tehdä yleisen lisävähennyksen koko summasta (18 000 eurosta). Sen lisäksi hän saa tehdä ylimääräisen lisävähennyksen edellisestä vuodesta kasvaneista kuluista, eli 8 000 eurosta (= 18 000 – 10 000). Ylimääräisen lisävähennyksen määrä on 3 600 euroa (= 45 % 8 000 eurosta). 

Lue lisää

Sivu on viimeksi päivitetty 30.11.2023