Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tulokulma-podcast

Avaamme keskustellen ovea Verohallinnon uudenlaiseen työkulttuuriin ja sen taustalla olevaan johtamiseen sekä positiivisen työntekijä- ja asiakaskokemuksen rakentamiseen.

Verohallinto on jo vuosikymmenten ajan uurastanut sujuvan verotuksen puolesta. Kynän ja kuittipinojen ajoista on siirrytty digitaalisen OmaVeron aikakauteen samalla kun teknologia on yhä tiiviimmin valjastettu verovajeen tilkitsemiseen yhteiseksi hyväksi.

Ei ole sattumaa, että suomalaiset ovat veromyönteisyydessään maailman kärkeä. Eikä sattumaa ole sekään, että suomalainen vero-osaaminen herättää kiinnostusta ulkomaita myöten. Verohallinto on kiistatta digiajan malliviranomainen.

Tulokulma-podcastin toisella kaudella keskustelu muutoksesta jatkuu

Nyt tarkastelemme johtamista, toimintatapaa ja työkulttuuria vieläkin laajemmalta näkökulmalta. Tekemistään avaavat yhä enemmän Verohallinnon asiantuntijat. Pohdimme muun muassa mitä moderni asiantuntijuus Verohallinnossa on ja mitä sen johtaminen vaatii? Millaisia haasteita työkulttuurin muutoksessa kohdataan? Mikä meitä motivoi ja millaiset tekijät vaikuttavat työntekijäkokemukseen?

Podcast-jaksot ovat kuunneltavissa SoundCloudissa, Spotifyssa, iTunesissa sekä Google podcasts ja Apple podcasts -palveluissa.

2.8 jakso: Ovatko valeuutiset tilastoilla harhauttamista? Vieraana Aki Savolainen

Jaksossa kysytään, miten tilastot rakentavat läpinäkyvyyttä? Miten tiedon visualisointi edistää tiedon ymmärrettävyyttä? Mitä julkisista verotiedoista olisi hyvä tietää? Tässä podcast-keskustelussa avataan Verohallinnon maailmanlaajuisestikin poikkeuksellisen laajaa ja avointa tilastointia.

Vieraana tuoteomistaja Aki Savolainen Verohallinnon Tuotehallintayksiköstä.

Juontajina Hannele Lotsari-Coffeng ja Jussi Miettinen.

Kuudestoista jakso on kuunneltavissa täällä (Soundcloud)

Kuudennentoista jakson sisältö tekstimuodossa

2.7 jakso: Olemmeko riittävän kypsiä kehittämään palveluita ihmiskeskeisesti? Vieraana Mikael af Hällström

Jaksossa kysytään, mitä vaatii että palveluita kehitetään asiakkaiden näkökulmasta.

Keskustelemme, millaisia pullonkauloja palveluiden kehittämisessä on ja miten viranomaisyhteistyötä kokeilu- ja kehittämishankkeissa johdetaan. Ravistelemme myös ajatusta, onko yhden viraston oman yhden luukun palvelun aika ohi. Strategiavision merkitys kokeilukulttuurin edistämisessä nousee keskustelussa esille.

Pääset sukeltamaan elämäntapahtumalähtöisen palvelukehityksen syvään päätyyn, kun keskustelussa avataan taustoja myös "kuoleman ekosysteemiin".

Vieraana kehittämisen asiantuntija Mikael af Hällström.

Juontajina Hannele Lotsari-Coffeng ja Jussi Miettinen.

Viidestoista jakso on kuunneltavissa täällä (Soundcloud)

Viidennentoista jakson sisältö tekstimuodossa

2.6 jakso: Voiko asiakaskokemus olla liian hyvä? Vieraana Marja Koskimäki

Jaksossa keskustellaan, miten asiakkaan tarpeet huomioidaan, kun palveluita uudelleen muotoillaan ja miten hankitaan parempaa asiakasymmärrystä. Keskustelun lomassa pohditaan, voiko virkamies olla todella ketterä ja pantterin maineessa. Millainen on johtaja, joka rakastaa läpinäkyvyyden rakentamista ja miten yhdenvertaisuus otetaan huomioon toiminnassa. Avaamme jaettua johtajuutta ja millainen merkitys sillä on työntekijäkokemukseen, joka näkyy lopulta asiakkaalle asti.

Vieraana asiakaskokemusjohtaja Marja Koskimäki Verohallinnon Asiakkuusyksiköstä.

Juontajina Hannele Lotsari-Coffeng ja Jussi Miettinen.

Neljästoista jakso on kuunneltavissa täällä (Soundcloud)

Neljännentoista jakson sisältö tekstimuodossa

2.5. jakso: Miten uteliaisuus näkyy OmaVeron kehitystyössä? Vieraana Joonas Jarva

Jaksossa Omavero-palvelun tuoteomistaja ja kehittäjä Joonas Jarva avaa konepeltiä, millaista on työskentely yhden Suomen käytetyimmän sähköisen palvelun taustalla. Keskustellaan laaja-alaisesta yli organisaatiorajojen ylittävästä yhteistyöstä ja työskentelyn taustalla olevasta johtajuudesta. Pohditaan, mitä tarkoittaa asiakaslähtöisyys ja onko jokaisen menestyksen taustalla joukko epäonnistumisia ja peräänantamattomuutta.

Vieraana Omavero -palvelun tuoteomistaja ja kehittäjä Joonas Jarva.

Juontajina Hannele Lotsari-Coffeng ja Jussi Miettinen.

Kolmastoista jakso on kuunneltavissa täällä (Soundcloud)

Kolmannentoista jakson sisältö tekstimuodossa

2.4. jakso: Miten turvallisuus ja vastuullisuus liittyvät toisiinsa? Vieraana Samuli Bergström

Jaksossa keskustellaan turvallisuusympäristön jatkuvasta muutoksesta ja siitä, mitä turvallisuustyö vaatii digitaalisessa organisaatiossa. Pohdintaa, miten arvot ja asenteet vaikuttavat riskienhallintaan ja kuinka kiperissä tilanteissa pidetään toimintakyky yllä. Todetaan, että henkilöstö on riskienhallinnan ja turvallisuuden kannalta yksi merkittavimmistä voimavaroista ja jatkuva koulutus tuottaa hyvää satoa.

Vieraana johtaja Samuli Bergström, joka työskentelee Turvallisuus- ja riskienhallintyksikössä Verohallinnossa.

Juontajina Hannele Lotsari-Coffeng ja Antti Kettunen.

Kahdestoista jakso on kuunneltavissa täältä (Soundcloud)

Kahdennentoista jakson sisältö tekstimuodossa

2.3. jakso: Miksi on parempi kokeilla kuin olla kokeilematta? Vieraana Johanna Kotipelto

Jaksossa keskustellaan siitä, millaista johtamista ja työkulttuuria tarvitaan kokeilujen mahdollistamiseen. Mietimme, millainen rooli kokeiluilla on ketterässä työkulttuurissa ja onko kokeilussa lupa myös epäonnistua. Käydään läpi myös kokeilukulttuurin periaatteita ja pohditaan millanen koneisto mahdollistaa loistavien ideoitten kehittämisen.

Vieraana kehittämisen asiantuntija Johanna Kotipelto, joka työskentelee Tuotehallintayksikössä Verohallinnossa.

Juontajina Hannele Lotsari-Coffeng ja Jussi Miettinen.

Yhdestoista jakso on kuunneltavissa täällä (Soundcloud)

Yhdennentoista jakson sisältö tekstimuodossa

2.2. jakso: Miksi muutos vaatii malttia? Vieraana Ari Mäkelä

Jaksossa keskustellaan ajatusmallien muutoksesta, kun rakennetaan uudenlaista työkulttuuria. Piirretään kuvaa myös siitä, millaista työtä tehdään paremman asiakasymmärryksen eteen ja miten tiedolla johtamista rakennetaan pala kerrallaan. Käydään läpi myös ketterän työskentelyn periaatteita.

Vieraana ylijohtaja Ari Mäkelä, joka johtaa Asiakkuusyksikköä Verohallinnossa.

Juontajina Hannele Lotsari-Coffeng ja Jussi Miettinen.

Kymmenes jakso on kuunneltavissa täällä (Soundcloud)

Kymmenennen jakson sisältö tekstimuodossa

2.1. jakso: Saako johtajalla olla tunteita? Vieraana Tommi Kämpe ja Sanni Luoto

Jaksossa keskustellaan jatkuvan muutoksen lisäksi myös tunnetaidoista ja psykologisesta turvallisuudesta. Pohdintaa pitääkö johtajan olla tehokas ja samalla sydämellä toimiva tunnetaituri. Todetaan, että työtehtävistä ja tavoitteista riippuen voi organisaatiossa olla myös erilaista johtamista ja toimintamalleja.

Vieraana Verohallinnon hallintojohtaja Tommi Kämpe ja ketterän toimintamallin eli heimokonseptin omistaja Sanni Luoto.

Juontajina Hannele Lotsari-Coffeng ja Jussi Miettinen.

Yhdeksäs jakso on kuunneltavissa täällä (Soundcloud)

Yhdeksännen jakson sisältö tekstimuodossa

Kuuntele Tulokulma -podcastin ensimmäinen kausi

Miten ja millaista johtamista on taustalla, jotta toiminta kehittyy ja on ajassa kiinni olevaa? Miten modernia johtajuutta toteutetaan Verohallinnossa? Millainen merkitys työntekijäkokemuksella on asiakkaiden palvelukokemukselle? Näistä ja monista muista kysymyksistä käydään dialogia juontajien ja johtamisen asiantuntijoiden kanssa.

1.8. jakso: Miten datajohtaminen liittyy talousrikollisuuden torjuntaan? Vieraana Janne Marttinen

Jaksossa keskustellaan harmaan talouden torjunnasta ja siitä, miten hyviä tuloksia harmaan talouden torjunnassa saavutetaan yhteistyöllä. Avataan näkymää datajohtamiseen ja mietitään, miten muuttuva toimintaympäristö vaikuttaa taustalla tehtävään työhön. Esille nousee myös Harmaan talouden selvitysyksikön juhlavuosi ja askelkuviot, joita talousrikollisuuden torjunnassa on kymmenessä vuodessa on otettu.

Vieraana johtaja Janne Marttinen, joka johtaa Harmaan talouden selvitysyksikköä.

Juontajina Hannele Lotsari-Coffeng ja Jussi Miettinen.

Kahdeksas jakso on kuunneltavissa täällä (Soundcloud)

Kahdeksannen jakson sisältö tekstimuodossa

1.7. jakso: Miten voi yhteensovittaa positiivisen ihmiskuvan ja suurten yritysten verotuksen? Vieraana Johanna Waal

Jaksossa keskustellaan suurten konsernien verotuksesta ja verotuksen huippuosaajien johtamisesta. Avataan näkymää muutosjohtamiseen ja mietitään, millaisessa turbulenssissa niin yritykset kuin verottajatkin ovat. Pohditaan myös positiivista ihmiskuvaa ja kommunikoinnin merkitystä johtamisessa.

Vieraana verojohtaja Johanna Waal, joka johtaa suurten konsernien verotuksesta vastaavaa yksikköä.

Juontajina Hannele Lotsari-Coffeng ja Jussi Miettinen.

Seitsemäs jakso on kuunneltavissa täällä (Soundcloud)

Seitsemännen jakson sisältö tekstimuodossa

1.6. jakso: Mitä tarkoittaa reaaliaikatalous? Vieraina Sanna Esterinen ja Sami Koskinen

Jaksossa keskustellaan reaaliaikataloudesta ja millaista ketterää tekemistä juuri aloitetussa hankkeessa vaaditaan. Konkretisoidaan, mitä tarkoitetaan rakenteisella laskulla ja talouden transaktioihin perustuvalla digitaalisella tiedolla. Pohditaan voisiko viranomaisten slogan tai kehittämisen ajatus kiteyteä lauseeseen "Me haluamme, että sinä menestyt".

Vieraina ohjelmajohtaja Sanna Esterinen ja sidosryhmäjohtaja Sami Koskinen.

Juontajina Hannele Lotsari-Coffeng ja Jussi Miettinen.

Kuudes jakso on kuunneltavissa täällä (Soundcloud)

Kuudennen jakson sisältö tekstimuodossa

1.5. jakso: Miksi arvata, kun voi kysyä? Vieraana Jarkko Levasma

Jaksossa keskustellaan johtamisesta ICT-ympäristössä ja siihen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Avataan, miten sähköiset palvelut liittyvät strategiatyöhön. Pohditaan myös vastuullisuutta digimaailmassa ja viestinnän merkitystä johtamisessa. Automatiikasta ja robotiikasta puhuttaessa sivutaan myös scifi-leffoja ja niiden kautta piirtyvää tulevaisuuskuvaa.

Vieraana valtiovarainministeriön ICT-johtaja Jarkko Levasma, joka jaksoa tehtäessä toimi Verohallinnon ylijohtajana Tuotehallintayksikössä.

Juontajina Hannele Lotsari-Coffeng ja Jussi Miettinen.

Viides jakso on kuunneltavissa täällä (Soundcloud)

Viidennen jakson sisältö tekstimuodossa

1.4. jakso: Mitä tapahtuu, kun mottona on "miksi ei"? Vieraana Kati Kalliomäki

Jaksossa keskustellaan viestinnästä ja rohkeudesta. Puhetta strategisesta kumppanuudesta ja miten luovia ihmisiä johdetaan. Fiilistellään kukkaseppeleitä ja merimaisemaa, mutta mietitään myös selkeän ajatuksen ja kielen merkitystä viestinnässä.

Vieraana Verohallinnon viestintäjohtaja Kati Kalliomäki.

Juontajina Hannele Lotsari-Coffeng ja Jussi Miettinen.

Neljäs jakso on kuunneltavissa täällä (Soundcloud)

Neljännen jakson sisältö tekstimuodossa

1.3. jakso: Miten Manserock vaikuttaa urakehitykseen? Vieraana Marko Myllyniemi

Jaksossa keskustellaan mm. siitä, mitä verotuksen valvonta ja ohjaus tarkoittaa johtajan näkökulmasta katsottuna. Keskustelussa uudenlainen ketterä työskentely ja voiko verovalvonta olla asiakaslähtöistä. Pohditaan voiko Manserock ja jalkapallo vaikuttaa urakehitykseen ja mitä luottamus tarkoittaa.

Vieraana Verohallinnon ohjaus- ja valvontajohtaja Marko Myllyniemi.

Juontajina Hannele Lotsari-Coffeng ja Jussi Miettinen.

Kolmas jakso on kuunneltavissa täällä (Soundcloud)

Kolmannen jakson sisältö tekstimuodossa

1.2. jakso: Kuka teki Sibeliuksen veroilmoitukset? Vieraana Heli Lähteenmäki

Jaksossa keskustellaan muutosjohtamisesta ja siitä, miten organisaatiomuutoksella vaikutetaan positiiviseen asiakaskokemukseen. Keskustelussa uudenlainen johtoryhmätyöskentely ja löytyykö julkisesta organisaatiosta niin sanottua tekemisen meininkiä. Mestarisäveltäjän veroilmoitusta ja työstä innostumista pohditaan etätyöskentelyn lomassa keskisuomalaisessa mökkimaisemassa.

Vieraana Verohallinnon ylijohtaja Heli Lähteenmäki.

Juontajina Hannele Lotsari-Coffeng ja Jussi Miettinen.

Toinen jakso on kuunneltavissa täällä (Soundcloud)

Toisen jakson sisältö tekstimuodossa

1.1. jakso: Mitä perhokalastuksesta voi oppia? Vieraana Markku Heikura

Jaksossa keskustellaan valmentavasta johtamisesta ja siitä, miten visiosta päästään tekoihin. Keskustelussa ketterät menetelmät ja soveltuuko ketteryys julkiseen organisaatioon. Jatkuvaa oppimistakin pohditaan perhokalastuksen siiman kireydellä.

Vieraana Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura.

Juontajina Hannele Lotsari-Coffeng ja Jussi Miettinen.

Ensimmäinen jakso on kuunneltavissa täällä (Soundcloud)

Ensimmäisen jakson sisältö tekstimuodossa

Sivu on viimeksi päivitetty 5.10.2022