Samfundskundernas offentliga uppgifter

Inkomstbeskattningsuppgifterna för skatteåret 2018 blir offentliga på måndag 4.11.2019.

Från och med skatteåret 2018 slutförs samfundskundernas inkomstbeskattning vid olika tidpunkter för olika skattskyldiga, på den dag som anges i beskattningsbeslutet. De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna publiceras också i fortsättningen i början av november året efter skatteåret. Uppgifterna är offentliga enligt läget då kundens beskattning slutfördes. Eventuella senare ändringar i beskattningen till följd av ändringssökande eller rättelse eller uppgifterna som gäller det kompletterande beskattningsbeslutet är inte offentliga.

Samfundens uppgifter kan sökas med FO-numret. Man kan söka ett enskilt företags FO-nummer i företags- och organisationsdatasystemets informationstjänst:

Skatteförvaltningen publicerar samfundskundernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter även på webbplatsen av skatt.fi.

Uppgifterna kan hämtas till påseende på nästan alla Skatteförvaltningens kontor. Kundterminalerna är tillgängliga under öppettiderna.

Uppgifterna kan inte skrivas ut eller kopieras på ett datamedium men kunden kan göra anteckningar. Skatteförvaltningen lämnar ut uppgifter per telefon eller som enskilda utdrag. Ett utdrag kostar 15 euro.

De offentliga uppgifterna om inkomstbeskattningen väcker mest intresse de närmaste veckorna efter offentliggörandet. Under denna tid kan det bildas köer till kundterminalerna.

Kunder kan även fråga efter offentliga inkomstbeskattningsuppgifter per telefon:

  • Samfundskundernas offentliga uppgifter: tfn 029 497 007

Mera information: