Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Andra offentliga uppgifter

Andra offentliga beskattningsuppgifter är:

Man kan fråga om dessa uppgifter på skattebyrån.

Även uppgifterna i företags- och organisationsregistret är offentliga:

Företags- och organisationsdatasystemet (FODS)

Dessutom upprätthåller Skatteförvaltningen en förteckning över de föreningar som Skatteförvaltningen namngivit och till vilka gjorda donationer är avdragbara enligt 57 § i inkomstskattelagen.

Föreningar som Skatteförvaltningen namngivit (donationsavdrag, 57 § i inkomstskattelagen)

Sidan har senast uppdaterats 8.11.2023