Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Personkundernas offentliga uppgifter

Uppgifterna om inkomstbeskattningen för skatteåret 2022 offentliggörs den 8 november 2023.

 Personkundernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter är 

  • personens namn och födelseår samt landskap 
  • den beskattningsbara förvärvsinkomsten och kapitalinkomsten vid statsbeskattningen 
  • den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen 
  • inkomstskatten 
  • kommunalskatten 
  • det sammanlagda beloppet av debiterade skatter och avgifter 
  • det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar 
  • det belopp som ska betalas eller återbäras i skatteuppbörden, det vill säga kvarskatten eller skatteåterbäringen 

De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna berättar inte allt om personers faktiska inkomster. Till exempel skattefria förmåner och dividender samt avdrag från inkomsterna framkommer inte av uppgifterna. Läs mera:

Innehållet i offentliga inkomstbeskattningsuppgifter om privatpersoner

Uppgifterna är offentliga sådana de är när beskattningen slutförs 

De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna är offentliga sådana de är när beskattningen slutförs. Om beskattningen senare ändras exempelvis till följd av ändringssökande eller rättelse är ändringarna för tillfället inte offentliga.

Också sådana ändringar i inkomstbeskattningen av personer som gjorts efter att beskattningen slutförts kommer att bli offentliga från och med uppgifterna för skatteåret 2022. Uppgifterna om ändringsbeskattningen för skatteåret 2022 offentliggörs den 1 september 2024. I fortsättningen ska ändringsbeskattningsuppgifter bli offentliga efter den 20:e dagen i den månad som följer efter den då ändringen gjordes.

Offentliga uppgifter finns inte på vero.fi

Personkundernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter är personuppgifter. Lagen begränsar hur personuppgifter lämnas ut, varför uppgifterna inte kan publiceras på nätet där alla kan läsa dem. Uppgifterna kan läsas elektroniskt endast på Skatteförvaltningens kontor.

Offentliga uppgifter är tillgängliga på kundterminaler och per telefon

Det går att ställa frågor om privatpersoners offentliga inkomstbeskattningsuppgifter genom att ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 003 (Skattedeklaration för privatpersoner).

De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna är tillgängliga på nästan alla Skatteförvaltningens kontor där beskattningsuppgifterna från 2009 framåt kan läsas på kundterminaler.

Kundterminalerna kan användas under kontorens öppettider.

Skattebyråernas kontaktuppgifter och öppettider

De offentliga uppgifterna väcker mest intresse under några veckor efter att uppgifterna offentliggjorts. Under den tiden kan det alltså vara köer till kundterminalerna. Om det inte är absolut nödvändigt att göra sökningar i uppgifterna på kundterminalerna genast lönar det sig att flytta det till en senare tidpunkt.  

Personkundernas uppgifter kan sökas med landskapet, personens namn och födelseår. De obligatoriska sökvillkoren är skatteåret, landskapet och de tre första bokstäverna i efternamnet. 

Lista över Finlands kommuner och till vilka landskap de hör, skatteår 2022

Uppgifterna på kundterminalen kan inte skrivas ut eller kopieras på ett datamedium men kunden kan göra anteckningar. Skatteförvaltningen lämnar också ut uppgifter som ett pappersutdrag eller en utskrift. Utdraget kostar 15 euro. 

Eftersom uppgifterna är offentliga kan de läsas utan autentisering och det hur många gånger du läser uppgifterna registreras inte.

Egna uppgifter kan inte tas bort från de offentliga uppgifterna

De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna är offentliga enligt lagen. Detta innebär att Skatteförvaltningen har en lagstadgad förpliktelse att ställa fram alla i Finland skattskyldiga personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter och lämna uppgifter om dessa. Skatteförvaltningen kan alltså inte ta bort uppgifterna om en enskild kund från de offentliga uppgifterna. De som permanent bor utomlands finns för det mesta inte med i uppgifterna.

Skatteförvaltningen lämnar årligen ut offentliga inkomstbeskattningsuppgifter om personer i elektroniskt format till massmedier för journalistiska ändamål. Åren 2019–2022 hade kunderna möjlighet att invända mot utlämnande av sina uppgifter till medier med stöd av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). På grund av högsta förvaltningsdomstolens avgörande i december 2022 är detta inte längre möjligt: Högsta förvaltningsdomstolen: Kunderna har inte rätt att invända mot utlämnande av sina beskattningsuppgifter i elektroniskt format till medier

Mer information: 

Sidan har senast uppdaterats 2.10.2023