Personkundernas offentliga uppgifter

Personkundernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter är offentliga i den form de är då beskattningen är slutförd. De offentliga fastighetsbeskattningsuppgifterna är i den form de är då fastighetsbeskattningen är slutförd. Senare ändringar till följd av ändringssökande eller rättelse är inte offentliga.

Personkunders uppgifter kan sökas enligt landskap och personens namn och födelseår. De tre första bokstäverna i landskapet och efternamnet är obligatoriska sökvillkor.

Uppgifterna kan hämtas till påseende på nästan alla Skatteförvaltningens kontor. Kundterminalerna är tillgängliga under öppettiderna.

Uppgifterna kan inte skrivas ut eller kopieras på ett datamedium men kunden kan göra anteckningar. Skatteförvaltningen lämnar ut uppgifter per telefon eller som enskilda utdrag. Ett utdrag kostar 15 euro.

De offentliga uppgifterna om inkomstbeskattningen väcker mest intresse de närmaste veckorna efter offentliggörandet. Under denna tid kan det bildas köer till kundterminalerna.

Kunder kan även fråga efter offentliga inkomstbeskattningsuppgifter även per telefon:

  • Personkundernas offentliga uppgifter: tfn 029 497 003

Skatteförvaltningen kan enligt lag lämna ut offentliga inkomstbeskattningsuppgifter i elektronisk form till journalistiska ändamål.

Uppgifterna kan inte läsas på Internet

Personkundernas offentliga uppgifter om inkomstbeskattningen är personuppgifter. Om Skatteförvaltningen publicerade uppgifterna på Internet, skulle det betyda att hela förteckningen över offentliga uppgifter utlämnas till alla som använder Internet. Lagen begränsar utlämnande av personuppgifter och utlämnandet i en så här stor skala är inte möjligt. Därför kan man läsa elektroniska uppgifter endast i Skatteförvaltningens kontor.

Uppgifter kan inte tas bort från förteckningen

De offentliga inkomstuppgifterna är offentliga enligt lagen och offentligheten täcker alla lagstadgade uppgifter om de skattskyldiga. Således kan vi inte ta bort enskilda skattskyldigas uppgifter från förteckningen.

Mera information: