Personkundernas offentliga uppgifter

Uppgifterna om inkomstbeskattningen för skatteåret 2022 blir offentliga i november 2023.

 Personkundernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter är 

  • personens namn och födelseår samt landskap 
  • den beskattningsbara förvärvsinkomsten och kapitalinkomsten vid statsbeskattningen 
  • den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen 
  • inkomstskatten 
  • kommunalskatten 
  • det sammanlagda beloppet av debiterade skatter och avgifter 
  • det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar 
  • det belopp som ska betalas eller återbäras i skatteuppbörden, det vill säga kvarskatten eller skatteåterbäringen 

De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna är offentliga sådana de är när beskattningen slutförs. Om beskattningen senare ändras exempelvis till följd av ändringssökande eller rättelse är ändringarna inte offentliga. 

Offentliga uppgifter finns inte på skatt.fi

Personkundernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter är personuppgifter. Lagen begränsar hur personuppgifter lämnas ut, varför uppgifterna inte kan publiceras på nätet där alla kan läsa dem. Uppgifterna kan läsas elektroniskt endast på Skatteförvaltningens kontor.

Offentliga uppgifter är tillgängliga på kundterminaler och per telefon

Det går att ställa frågor om privatpersoners offentliga inkomstbeskattningsuppgifter genom att ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 003 (Skattedeklaration för privatpersoner).

De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna är tillgängliga på nästan alla Skatteförvaltningens kontor där beskattningsuppgifterna från 2009 framåt kan läsas på kundterminaler.

Kundterminalerna kan användas under kontorens öppettider.

Skattebyråernas kontaktuppgifter och öppettider

De offentliga uppgifterna väcker mest intresse under några veckor efter att uppgifterna offentliggjorts. Under den tiden kan det alltså vara köer till kundterminalerna. Om det inte är absolut nödvändigt att göra sökningar i uppgifterna på kundterminalerna genast lönar det sig att flytta det till en senare tidpunkt.  

Personkundernas uppgifter kan sökas med landskapet, personens namn och födelseår. De obligatoriska sökvillkoren är skatteåret, landskapet och de tre första bokstäverna i efternamnet. 

Lista över Finlands kommuner och till vilka landskap de hör, skatteår 2021

Uppgifterna på kundterminalen kan inte skrivas ut eller kopieras på ett datamedium men kunden kan göra anteckningar. Skatteförvaltningen lämnar också ut uppgifter som ett pappersutdrag eller en utskrift. Utdraget kostar 15 euro. 

Eftersom uppgifterna är offentliga kan de läsas utan autentisering och det hur många gånger du läser uppgifterna registreras inte.

Egna uppgifter kan inte tas bort från de offentliga uppgifterna 

De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna är offentliga enligt lagen. Detta innebär att Skatteförvaltningen har en lagstadgad förpliktelse att lägga fram alla offentliga beskattningsuppgifter om skattskyldiga och lämna uppgifter om dessa. Skatteförvaltningen kan alltså inte ta bort uppgifterna om en enskild kund från de offentliga uppgifterna. 

Mer information: 

Sidan har senast uppdaterats 9.11.2022