Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Fastighetsbeskattningens offentliga uppgifter

Fastighetsbeskattningsuppgifterna för 2022 blir offentliga den 9 november 2022.

Offentliga fastighetsbeskattningsuppgifter är

  • fastighetsbeteckning
  • fastighetens kalkylerade fastighetsskatt
  • den fastighetsskattskyldiges namn

Fastighetsbeskattningsuppgifterna är offentliga sådana de är när beskattningen slutförs. Om beskattningen senare ändras exempelvis till följd av ändringssökande eller rättelse är ändringarna inte offentliga.

Att läsa de offentliga uppgifterna och begära dem per telefon

De offentliga fastighetsbeskattningsuppgifterna är tillgängliga på nästan alla Skatteförvaltningens kontor. Kundterminalerna är tillgängliga under kontorens öppettider.

Skattebyråernas kontaktuppgifter och öppettider

Fastighetsuppgifter kan sökas med fastighetsbeteckningen eller det outbrutna området. Det obligatoriska sökvillkoret är minst de tre första numren i fastighetsbeteckningen. Fastigheters ägaruppgifter kan sökas i Lantmäteriverkets informationstjänst.

Lantmäteriverket

Uppgifterna på kundterminalen kan inte skrivas ut eller kopieras på ett datamedium men kunden kan göra anteckningar. Skatteförvaltningen lämnar också ut uppgifter som ett pappersutdrag eller en utskrift. Utdraget kostar 15 euro.

Prislista över Skatteförvaltningens avgiftsbelagda tjänster

De offentliga uppgifterna väcker mest intresse under några veckor efter att uppgifterna offentliggjorts. Under den tiden kan det alltså vara köer till kundterminalerna.

Det går också att ställa frågor om fastighetsbeskattningens offentliga uppgifter genom att ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 021 (Fastighetsbeskattning).

Mer information:

Dataskydd och behandling av uppgifter inom Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 16.9.2021