Fastighetsbeskattningens offentliga uppgifter

De offentliga fastighetsbeskattningsuppgifterna är offentliga i den form de är då fastighetsbeskattningen är slutförd. Senare ändringar till följd av ändringssökande eller rättelse är inte offentliga.

Fastighetsuppgifter kan sökas beteckningen för fastigheten eller det outbrutna området. Det obligatoriska sökvillkoret är minst de tre första siffrorna (kommunnumret) i fastighetsbeteckningen. Fastigheters ägaruppgifter kan sökas i Lantmäteriverkets informationstjänst:

Uppgifterna kan hämtas till påseende på nästan alla Skatteförvaltningens kontor. Kundterminalerna är tillgängliga under öppettiderna.

Uppgifterna kan inte skrivas ut eller kopieras på ett datamedium men kunden kan göra anteckningar. Skatteförvaltningen lämnar ut uppgifter per telefon eller som enskilda utdrag. Ett utdrag kostar 10 euro.

Kunder kan även fråga efter offentliga fastighetsbeskattningsuppgifter  per telefon:

  • Fastighetsbeskattningens offentliga uppgifter: tfn 029 497 021

Mera information: