Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Företagaravdraget i beskattningen av delägare i näringssammanslutningar

Delägare beviljas i näringssammanslutningar ett företagaravdrag på 5 % från sin inkomstandel. Skatteförvaltningen beräknar företagaravdraget för delägaren. Företagaravdraget har beaktats i delägarens beskattningsbara inkomst.

Så här beräknas avdraget

Skatteförvaltningen gör företagaravdraget innan delägarens inkomstandel delas in i förvärvsinkomst och kapitalinkomst.

Företagaravdraget beviljas för inkomster från näringssammanslutningens förvärvskälla för näringsverksamhet och för jordbruk. Företagaravdraget beviljas inte för inkomster från näringssammanslutningens personliga förvärvskälla.

Avdraget beviljas endast fysiska personer och dödsbon. Exempelvis aktiebolag och andra samfund får inte göra företagaravdrag.

Sidan har senast uppdaterats 22.2.2018