Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattefri användning av ett fordon: service, demonstration, forskning, användning i bilbranschen m.m.

I Finland kan ett fordon användas skattefritt om

  • fordonet förs in i Finland enbart för service, reparation eller annan behandling eller fordonet flyttas korta sträckor i Finland för att vidta dessa åtgärder
  • fordonet endast används i tester, till exempel för att mäta eller utreda fordonets tekniska egenskaper
  • fordonet endast används för forskningsändamål
  • fordonet endast används för typgodkännande
  • fordonet flyttas från införselorten till en annan ort i Finland eller till en utförselort genom att köra fordonet.

Skatteförvaltningen kan i enskilda fall godkänna att fordonet kortfristigt används skattefritt också i andra liknande situationer.

Lämna en anmälan om skattefri användning av fordonet

Den som fört in eller tagit i bruk ett fordon ska till Skatteförvaltningen lämna en anmälan om skattefri användning innan användningen börjar.

Lämna anmälan i MinSkatt

MinSkatt öppnas på fliken Egna skatteslag. Välj fliken Alla skatteslag och där Funktioner som gäller bilskatt. Välj därefter länken Anmälan om skattefri användning.

Efter att du skickat din anmälan i MinSkatt får du ett brev från Skatteförvaltningen med en bekräftelse på att anmälan har tagits emot. Du får bekräftelsebrevet genast till e-postlådan i MinSkatt där du kan skriva ut det. Brevet skickas till dig också per post.

Ha bekräftelsebrevet med dig i fordonet och visa upp det vid behov för polisen eller i Tullen.

Obs! Bekräftelsen är inte ett godkännande av att det finns förutsättningar för skattefri användning. Du ska alltid på förhand försäkra dig om att fordonet endast används för skattefritt ändamål. Om det inte finns grunder för skattefrihet är användningen av fordonet skattepliktigt. Du kan ansöka om ett förhandsavgörande hos Skatteförvaltningen för hur bilskattelagen tillämpas på beskattningen av ett fordon. Läs mer om att ansöka om förhandsavgörande.

Om du inte kan lämna anmälan i MinSkatt kan du lämna anmälan om skattefri användning med blankett 1225r (Anmälan om annan skattefri användning av fordon). Du får bekräftelsen per post till den adress som du angett.

Sidan har senast uppdaterats 21.4.2022