Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattefri användning av ett fordon: service, demonstration, forskning, användning i bilbranschen m.m.

I Finland kan ett fordon användas skattefritt om

  • fordonet förs in i Finland enbart för service, reparation eller annan behandling eller fordonet flyttas korta sträckor i Finland för att vidta dessa åtgärder
  • fordonet endast används i tester, till exempel för att mäta eller utreda fordonets tekniska egenskaper
  • fordonet endast används för forskningsändamål
  • fordonet endast används för typgodkännande
  • fordonet flyttas från införselorten till en annan ort i Finland eller till en utförselort genom att köra fordonet.

Skatteförvaltningen kan i enskilda fall godkänna att fordonet kortfristigt används skattefritt också i andra liknande situationer.

Lämna en anmälan om skattefri användning av fordonet

Den som fört in eller tagit i bruk ett fordon ska till Skatteförvaltningen lämna en anmälan om skattefri användning innan användningen börjar.

Om du skickar anmälan i MinSkatt, får du genast en bekräftelse på att Skatteförvaltningen har tagit emot din anmälan. Bekräftelsebrevet visas i MinSkatt, varifrån du kan skriva ut det. Välj fliken Kontakt och sedan i punkten Besluten och breven länken Läs besluten och breven. Brevet skickas också per post.

Ha med dig bekräftelsebrevet om anmälan om skattefri användning i fordonet och visa upp det till polisen eller Tullen om det krävs.

Obs! Bekräftelsebrevet är inte Skatteförvaltningens godkännande av att förutsättningarna för skattefri användning är uppfyllda. Kontrollera alltid i förväg om det finns grunder för skattefri användning. Om det inte finns några grunder, är användningen av fordonet skattepliktig. Hos Skatteförvaltningen kan du ansöka om förhandsavgörande av hur bilskattelagen tillämpas i beskattningen av fordon. Läs mer om ansökan om förhandsavgörande.

Du kan göra anmälan i MinSkatt eller på pappersblankett. MinSkatt öppnas på fliken Egna skatteslag. Välj fliken Skatteärenden och sedan i punkten Bilskatt länken Funktioner som gäller bilskatt. Klicka på länken Anmälan om skattefri användning.

Lämna anmälan i MinSkatt

Om du inte kan lämna anmälan i MinSkatt kan du lämna anmälan om skattefri användning med blankett 1225r (Anmälan om annan skattefri användning av fordon). Du får bekräftelsen per post till den adress som du angett.

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2024