Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Begäran om omprövning i ett registreringsärende

Den här anvisningen gäller alla företag och organisationer.

Du kan söka ändring i ett registreringsbeslut som gäller

  • registret över mervärdesskattskyldiga
  • förskottsuppbördsregistret
  • arbetsgivarregistret (om beslutet har getts efter 1.1.24)
  • registret över bilskatteombud
  • registret för punktbeskattning
  • registret över försäkringspremieskattskyldiga.

Från och med den 1 januari 2024 får du alltid ett sådant beslut om ett registreringsärende i vilket ändring får sökas direkt enligt anvisningarna på denna sida.

Anvisningar för begäran om omprövning

1

När kan en begäran om omprövning lämnas

Omprövning kan begäras inom 60 dagar från det att företaget eller organisationen fått del av beslutet. Kontrollera alltid tidsfristen för ändringssökande i den anvisning för sökande av ändring som bifogats till beslutet.

Om den utsatta dagen för begäran om omprövning infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, flyttas förfallodagen till följande vardag. Omprövningsbegäran ska vara framme hos Skatteförvaltningen på den utsatta dagen senast klockan 16.15.

Exempel: Företaget har fått ett beslut om införande i momsregistret den 4 mars 2024. Omprövningsbegäran ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den 3 maj 2024 kl. 16.15.

2

Så här gör du en begäran om omprövning

Du kan du göra en begäran om omprövning i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

  1. När du har loggat in i MinSkatt ska du välja fliken Funktioner.
  2. I punkten Omprövningsbegäranden ska du välja länken Alla omprövningsärenden.
  3. Välj länken Omprövningsbegäran till skatterättelsenämnden.
  4. Fyll i de punkter som gäller din egen situation och i vilka du söker ändring. Skicka sedan din begäran om omprövning.

Om du inte kan sköta ärenden i MinSkatt kan du begära omprövning på en pappersblankett eller lämna en fritt formulerad ansökan.

3

När du har lämnat omprövningsbegäran

Även om du söker ändring i ett registreringsbeslut som företaget eller organisationen fått ska du handla enligt beslutet tills din begäran om omprövning har avgjorts.

I MinSkatt kan du följa behandlingen av din begäran om omprövning: Välj fliken Funktioner och i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status ska du välja länken Uppföljning av behandlingsläget.

Mer information och anvisningar om omprövning

Du kan återkalla en omprövningsbegäran antingen delvis eller helt. Välj i MinSkatt fliken Funktioner. Välj sedan i punkten Omprövningsbegäranden länken Återta omprövningsbegäran.

Ändring i ett beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Kontrollera den utsatta tiden och de anvisningar om hur man anför besvär som har bifogats till beslutet.

Sidan har senast uppdaterats 17.1.2023