Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Företags- och organisationskundernas viktiga datum

Samfunden inlämnar sina skattedeklarationer inom 4 månader från det att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut. Dagen då beskattningen slutförs står i beskattningsbeslutet. Beskattningen slutförs dock senast tio månader efter att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut. Kvarskatterna ska betalas senast den 3:e dagen i den månad som följer på slutförandet av beskattningen, och skatteåterbäringen utbetalas den 5:e dagen i den andra månaden efter slutförandet av beskattningen.

Alla kunder kan komplettera sin förskottsuppbörd i en månads tid efter skatteårets utgång utan nedsatt dröjsmålsränta genom att betala tilläggsförskott i MinSkatt.

För skatter på eget initiativ, exempelvis moms och arbetsgivarprestationer, visar kalendern förfallodagarna för skattedeklarationen och betalning av skatter. Kalendern anger också bland annat de datum då ett sammandrag levereras till MinSkatt.

Uppgifter om löner och arbetsgivarprestationer och de flesta pensioner och förmåner ska lämnas till inkomstregistret. Läs mer inkomstregistret.fi.

Obs! Om förfallodagen infaller på en lördag eller en helgdag, får avgiften betalas ännu på den första vardagen därefter.

Sidan har senast uppdaterats 19.12.2023