Sámegielat skovit ja prentosat

Vuolábeale skovit ja prentosat leat dahkkon Adobe PDF - vurkenhápmái.

Skovit leat passiiva pdf - skovit, iige daid sáhte deavdit šearpmas.

Vearroalmmuhusa skovit Taukossa on listaus saamenkielisistä veroilmoituslomakkeista.
Vearroalmmuhusa skovit – Veroilmoituslomakkeet
3001 

Ovdadevdojuvvon vearroalmmuhus 2017 
Esitäytetty veroilmoitus 2017

Ovddalgihtii devdojuvvon vearroalmmuhusa dárkkisteapmi ja divvun Dárkilis deavdinráva 2017 
Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöohje 2017

3743

Giddodatvearuhus 2018, almmuhusoassi
Kiinteistöverotus 2018, ilmoitusosa

Giddodatvearuhus 2018, almmuhusoassi 
Kiinteistöverotus 2018, yhteisöjen ilmoitusosa

3002

 2  

Eanadoalu vearroalmmuhus 2017
Maatalouden veroilmoitus 2017

3043

 2C

Vuovdedoalu vearroalmmuhus 2017
Metsätalouden veroilmoitus 2017

Meahccedoalu vearroalmmuhus 2016 
Metsätalouden veroilmoitus 2016

3049

Ealahusdoaimma vearroalmmuhus fitnodat - dahje fidnobargi 2017
Elinkeinotoiminnan veroilmoitus liikkeen- tai ammatinharjoittaja 2017

Ealahusdoaimma vearroalmmuhus fitnodat - dahje fidnobargi 2016 
Elinkeinotoiminnan veroilmoitus liikkeen- tai ammatinharjoittaja 2016

3011

7H

Láigoboađut 2017, oasuslanjadagat 
Vuokratulot 2017, huoneistot

3012

7K

Láigoboađut 2017, Giddodat 
Vuokratulot 2017, kiinteistöt

3013

9

Rehkenastin luohpadanvuoittus dahje - dáhpagis 2018 
Laskelma luovutusvoitosta tai -tappiosta 2018

3064

9A

2017 - Rehkenastin árvopáhpáriid ja árvoossodagaid luohpadanvuoittus dahje - dáhpagis 
Laskelma arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutusvoitosta tai -tappiosta 2017

2016 - Rehkenastin árvopáhpáriid ja árvoossodagaid luohpadanvuoittus dahje - dáhpagis 
Laskelma arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutusvoitosta tai -tappiosta 2016

3018

13

dušše suoma- ja ruoŧagillii
3086

14A

2018 - Ruovttudoallogeahpádus fitnodahkii máksojuvvon barobuhtadusas 
Kotitalousvähennys yritykselle maksetusta työkorvauksesta - 2018

3026

14B

2018 - Ruovttudoallogeahpádus bargál máksojuvvon bálkkás 
Kotitalousvähennys työntekijälle maksetusta palkasta - 2018

2017 - Ruovttudoallogeahpádus bargál máksojuvvon bálkkás
Kotitalousvähennys työntekijälle maksetusta palkasta - 2017

3061

15

dušše suoma- ja ruoŧagillii

3063

16

Čilgehus olgoriikkas bargamis 2017 
Selvitys ulkomaantyöskentelystä 2017

Čilgehus olgoriikkas bargamis 2016 
Selvitys ulkomaantyöskentelystä 2016

3019

19

dušše suoma- ja ruoŧagillii 

3044

36

Ovttastumpečilgehus - giddodatovttastumpi ja eanadoalu dahje vuodedoalu ovttastumi hárjeheaddjit 2017
Yhtymäselvitys - kiinteistöyhtymä ja maataloutta tai metsätaloutta harjoittava yhtymä 2017

Ovttastumpečilgehus - giddodatovttastumpi ja eanadoalu dahje vuodedoalu ovttastumi hárjeheaddjit 2016 
Yhtymäselvitys - kiinteistöyhtymä ja maataloutta tai metsätaloutta harjoittava yhtymä 2016

3050

62

Cuoldin varremiin, arvvunuppastusain ja golli geavaahanopmodaga eretsihkkumiin 2018 
Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista 2018

Eará skovit Taulukko saamenkielisistä muista verolomakkeista 

Eará skovit – Muut lomakkeet
4071 Ohcamuš iežas álgagis máksinláhkai vearuid almmuhanja máksináigodagaid rievdadeami várás 
Hakemus oma-aloitteisten verojen ilmoitus- ja maksujaksojen muuttamiseksi
5116 Ovdavearu dievasmahttinmáksu, kontusirdinskovvi (earát go ovttastumit) 
Ennakon täydennysmaksu, tilisiirtolomake (muut kuin yhteisöt)
5010

Vearrogoartaohcamuš ja ovdavearu ohcamuš 2018
Verokorttihakemus ja ennakkoverohakemus 2018

Vearrogoartaohcamuš ja ovdavearu ohcamuš 2017 
Verokorttihakemus ja ennakkoverohakemus 2017

3308 Vuigengáibádus vearuhusa vuigenlávdegoddái 
Oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle
3353 Vuigengáibádus vearuhusa vuigenlávdegoddái (giddodat)
Muutoksenhaku kiinteistöveroon
Täytä tähän taulukon kuvaus, esteettömyyttä silmälläpitäen, ei näy kuin ruudunlukijoille
Prentosat ja rávvagat – Julkaisut ja ohjeet
56 Fitnodat- dahje ámmáhisbargi vearuhus 2017 
Liikkeen- tai ammatinharjoittajan verotus 2017 - Veroilmoituksen täyttöohjeet
J 60 Ovdavearut 2018 - lunddolaš olbmot
Ennakkoverot vuodelle 2018 - luonnolliset henkilöt
J 77 Vearuhanovttastumi vearroalmmuhusskovitvearroalmmuhusskovit 
Verotusyhtymän veroilmoituslomakkeet
J89 Giddodatvearromearrádus, Almmuhusoasi deavdinrávvagat 
Kiinteistöverotus 2018, ilmoitusosan täyttöohje