Sámegielat skovit ja prentosat

Vearroalmmuhusa skovit / saamenkielisiset veroilmoituslomakkeet
Vearroalmmuhusa skovit – Veroilmoituslomakkeet
3743

Giddodatvearroalmmuhus (pdf)
Kiinteistöveroilmoitus

Giddodatvearroalmmuhus - deavdinráva
Kiinteistöverotus, ilmoitusosa – täyttöohje

3005

1A

Mátkegolut – Orohaga ja bargobáikki gaskasaš mátkkit (pdf)
Matkakulut – asunnon ja työpaikan väliset matkat
3010 

1B

Mátkegolut - Vahkkoloahpamátkkit (pdf)
Matkakulut – viikonloppumatkat

3015

1C

Mátkegolut – Mátkkit nubbe saji bargobáikái (pdf)
Matkakulut – matkat toissijaiselle työpaikalle

3020

1D

Mátkegolut - Mátkkit mat geahpeduvvo boađuskáhppongollun (pdf)
Matkakulut – tulonhankkimismenoina vähennettävät matkat

3002

 2

2020 – Eanadoalu vearroalmmuhus (pdf)
2020 – Maatalouden veroilmoitus

2019 – Eanadoalu vearroalmmuhus (pdf)
2019 – Maatalouden veroilmoitus

3003

2Y 

2020 – Eanadoalu vearroalmmuhus / Eanadoalloovttastupmi (pdf)
2020 – Maatalouden veroilmoitus / Maatalousyhtymä

3043

 2C

2020 – Vuovdedoalu verroalmmuhus (pdf)
2020 – Metsätalouden veroilmoitus, Kaikki maatilat yhteensä

2019 – Vuovdedoalu verroalmmuhus (pdf)
2019 – Metsätalouden veroilmoitus

3049

5

2020 – Ealáhusdoaimma vearroalmmuhus fitnu-dehe ámmáthárjeheaddji (pdf)
2020 – Elinkeinotoiminnan veroilmoitus liikkeen- tai ammatinharjoittaja

3011

7H

Lágodiinesiid / Oasusvisttit (pdf)
Vuokratulot – osakehuoneistot

3012

7K

Láigodiinesat / Giddodat (pdf)
Vuokratulot – kiinteistöt

3094

7L

Láigodiinesat / Eará opmodat (pdf)
Vuokratulot – muu omaisuus

3013

9

Luobahanvuoitu dehe dahpa (pdf) 
Laskelma luovutusvoitosta tai -tappiosta

3064

9A 

Árvobáhpiriid luobahanvuoittut ja dáhpat (pdf)
Luovutusvoitto tai -tappio - arvopaperit ja arvo-osuudet, laskelma

3060

10

Apurahat (dušše suoma- ja ruoŧagillii)

3014

11

Tulonhankkimistoiminta (dušše suoma- ja ruoŧagillii)

3018

13

Osakeyhtiön osakkaan tiedot ( dušše suoma- ja ruoŧagillii)

3086

14A

Ruovttudoallogeahpádus fitnodahkii máksojuvvon bargobuhtadusas (pdf)
Kotitalousvähennys yritykselle maksetusta työkorvauksesta

3026

14B

Ruovttudoallogeahpádus - Bargái máksojuvvon bálká (pdf)
Kotitalousvähennys – työntekijälle maksettu palkka

3063

16A

Čilgehus olgoriikka boađuin / dienasboađut (pdf)
Selvitys ulkomaantuloista (ansiotulot)

3062 

16B

Čilgehus olgoriikka boađuin / Oaiveopmodatboađut (pdf)
Selvitys ulkomaantuloista (pääomatulot)

3019

19

Työasuntovähennys (dušše suoma- ja ruoŧagillii)

3048

36A

Eanadoalloovttastumi osolaččat (pdf)
Maatalousyhtymän osakkaat

3023 

50A

Dienasboađut ja geahpádusat mat dain dahkkojit (pdf)
Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset

Dienasboađut ja geahpádusat mat dain dahkkojit, deavdinráva
Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset, täyttöohje

3024 

50B

Oaiveopmodatboađut ja geahpádusat mat dain dahkkojit (pdf)
Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset 

Oaiveopmodatboađut ja geahpádusat mat dain dahkkojit, deavdinráva
Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset, täyttöohje 

3050

62

2019 – Cuoldin varremiin, arvvunuppastusain ja golli geavahanopmodaga eretsihkkumiin (pdf)
Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista

2020 – Cuoldin varremiin, arvvunuppastusain ja golli geavahanopmodaga eretsihkkumiin (pdf, 163 kt)
Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista

2021 – Cuoldin varremiin, arvvunuppastusain ja golli geavahanopmodaga eretsihkkumiin (pdf)
Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista

Eará skovit – saamenkieliset muut verolomakkeet

Eará skovit – Muut lomakkeet
5010

Vearrokoartaohcamuš ja/dahje ovdavearroohcamuš (pdf)

Verokorttihakemus ja/tai ennakkoverohakemus

3308 Boahtovearu njulgengáibádus (pdf)
Tuloverotuksen oikaisuvaatimus
3353

Giddodatvearu vuigengáibádus (pdf)
Kiinteistöveron oikaisuvaatimus

Giddodatvearu vuigengáibádus, deavdinráva
Kiinteistöveron oikaisuvaatimus – Täyttöohje