Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Sámegielat skovit ja prentosat

Vearroalmmuhusa skovit – Veroilmoituslomakkeet

3743 Giddodatvearroalmmuhus (pdf)
Kiinteistöveroilmoitus

Giddodatvearroalmmuhus – deavdinráva
Kiinteistöverotusilmoitus – täyttöohje

3005 1A

Mátkegolut – Orohaga ja bargobáikki gaskasaš mátkkit (pdf)
Matkakulut – asunnon ja työpaikan väliset matkat

3010 1B

Mátkegolut – Vahkkoloahpamátkkit (pdf)
Matkakulut – viikonloppumatkat

3015 1C

Mátkegolut – Mátkkit nubbe saji bargobáikái (pdf)
Matkakulut – matkat toissijaiselle työpaikalle

3020 1D

Mátkegolut – Mátkkit mat geahpeduvvo boađuskáhppongollun (pdf)
Matkakulut – tulonhankkimismenoina vähennettävät matkat

3002  2

2023 – Eanadoalu vearroalmmuhus (pdf)
2023 – Maatalouden veroilmoitus

2022 – Eanadoalu vearroalmmuhus (pdf)
2022 – Maatalouden veroilmoitus

2021 – Eanadoalu vearroalmmuhus (pdf)
2021 – Maatalouden veroilmoitus

3003 2Y 

2023 – Eanadoalu vearroalmmuhus / Eanadoalloovttastupmi (pdf)
2023 – Maatalouden veroilmoitus / Maatalousyhtymä

2022 – Eanadoalu vearroalmmuhus / Eanadoalloovttastupmi (pdf)
2022 – Maatalouden veroilmoitus / Maatalousyhtymä

3043  2C

2023 – Vuovdedoalu verroalmmuhus (pdf)
2023 – Metsätalouden veroilmoitus, Kaikki maatilat yhteensä

2022 – Vuovdedoalu verroalmmuhus (pdf)
2022 – Metsätalouden veroilmoitus

2021 – Vuovdedoalu verroalmmuhus (pdf)
2021 – Metsätalouden veroilmoitus, Kaikki maatilat yhteensä

3049 5

Ealáhusdoaimma vearroalmmuhus fitnu-dehe ámmáthárjeheaddji (pdf)
Elinkeinotoiminnan veroilmoitus liikkeen- tai ammatinharjoittaja

3011 7H

Lágodiinesiid / Oasusvisttit (pdf)
Vuokratulot – osakehuoneistot

3012 7K

Láigodiinesat / Giddodat (pdf)
Vuokratulot – kiinteistöt

3094 7L

Láigodiinesat / Eará opmodat (pdf)
Vuokratulot – muu omaisuus

3013 9

Luobahanvuoitu dehe dahpa (pdf)
Laskelma luovutusvoitosta tai -tappiosta

3064 9A 

Árvobáhpiriid luobahanvuoittut ja dáhpat (pdf)
Luovutusvoitto tai -tappio – arvopaperit ja arvo-osuudet, laskelma

3060 10

Apurahat (dušše suoma- ja ruoŧagillii)

3014 11

Tulonhankkimistoiminta (dušše suoma- ja ruoŧagillii)

3018 13

Osakeyhtiön osakkaan tiedot (dušše suoma- ja ruoŧagillii)

3086 14A

Ruovttudoallogeahpádus fitnodahkii máksojuvvon bargobuhtadusas (pdf)
Kotitalousvähennys yritykselle maksetusta työkorvauksesta

3026 14B

Ruovttudoallogeahpádus – Bargái máksojuvvon bálká (pdf)
Kotitalousvähennys – työntekijälle maksettu palkka

3028

14D

Ruovttudoallogeahpádus – Šleadgageahpádus (pdf)
Sähkövähennys – kotitalousvähennys sähköenergian kustannuksista 2023

3063 16A

Čilgehus olgoriikka boađuin / dienasboađut (pdf)
Selvitys ulkomaantuloista (ansiotulot)

3062  16B

Čilgehus olgoriikka boađuin / Oaiveopmodatboađut (pdf)
Selvitys ulkomaantuloista (pääomatulot)

3019 19

Työasuntovähennys (dušše suoma- ja ruoŧagillii)

3048 36A

Eanadoalloovttastumi osolaččat (pdf)
Maatalousyhtymän osakkaat

3023  50A

Dienasboađut ja geahpádusat mat dain dahkkojit (pdf)
Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset

Dienasboađut ja geahpádusat mat dain dahkkojit, deavdinráva
Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset, täyttöohje

3024  50B

Oaiveopmodatboađut ja geahpádusat mat dain dahkkojit (pdf)
Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset 

Oaiveopmodatboađut ja geahpádusat mat dain dahkkojit, deavdinráva
Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset, täyttöohje

3050 62

2024 – Várremat, árvorievdamat ja golli geavahanopmodaga sihkkumat (pdf)
Varaukset, arvonmuutokset ja kuluvan käyttöomaisuuden poistot

2023 – Várremat, árvorievdamat ja golli geavahanopmodaga sihkkumat (pdf)
Varaukset, arvonmuutokset ja kuluvan käyttöomaisuuden poistot

2022 – Várremat, árvorievdamat ja golli geavahanopmodaga sihkkumat (pdf)
Varaukset, arvonmuutokset ja kuluvan käyttöomaisuuden poistot

2021 – Várremat, árvorievdamat ja golli geavahanopmodaga sihkkumat (pdf)
Varaukset, arvonmuutokset ja kuluvan käyttöomaisuuden poistot

2020 – Várremat, árvorievdamat ja golli geavahanopmodaga sihkkumat (pdf)
Varaukset, arvonmuutokset ja kuluvan käyttöomaisuuden poistot

2019 – Várremat, árvorievdamat ja golli geavahanopmodaga sihkkumat (pdf)
Varaukset, arvonmuutokset ja kuluvan käyttöomaisuuden poistot

Eará skovit – Muut lomakkeet

5010 Vearrokoartaohcamuš ja/dahje ovdavearroohcamuš (pdf)

Verokorttihakemus ja/tai ennakkoverohakemus

3308 Boahtovearu njulgengáibádus (pdf)
Tuloverotuksen oikaisuvaatimus
3353 Giddodatvearu vuigengáibádus (pdf)
Kiinteistöveron oikaisuvaatimus

Giddodatvearu vuigengáibádus, deavdinráva
Kiinteistöveron oikaisuvaatimus, täyttöohje

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2024