Sámegielat skovit ja prentosat

Vearroalmmuhusa skovit  –   saamenkielisiset veroilmoituslomakkeet
Vearroalmmuhusa skovit – Veroilmoituslomakkeet
3743

2019 – Giddodatvearuhus, almmuhusoassi (pdf)
2019 – Kiinteistöverotus, ilmoitusosa

2019 – Giddodatvearuhus, almmuhusoassi (pdf)
2019 – Kiinteistöverotus, ilmoitusosa (yhteisöt)

3005

1A

Mátkegolut – Orohaga ja bargobáikki gaskasaš mátkkit (pdf)
Matkakulut – asunnon ja työpaikan väliset matkat
3010 

1B

Mátkegolut - Vahkkoloahpamátkkit (pdf)
Matkakulut – viikonloppumatkat

3015

1C

Mátkegolut – Mátkkit nubbe saji bargobáikái (pdf)
Matkakulut – matkat toissijaiselle työpaikalle

3020

1D

Mátkegolut - Dinesháhkangollun geahpidahtti mátkkit (pdf)
Matkakulut – tulonhankkimismenoina vähennettävät matkat

3002

 2

2018 – Eanadoalu vearroalmmuhus (pdf)
2018 – Maatalouden veroilmoitus

2017 – Eanadoalu vearroalmmuhus (pdf)
2017 – Maatalouden veroilmoitus

3003

2Y 

2018 – Eanadoalu vearroalmmuhus / Eanadoalloovttastupmi (pdf)
2018 – Maatalouden veroilmoitus / Maatalousyhtymä

3043

 2C

2018 – Vuovdedoalu verroalmmuhus, Buot eanandálut oktiibuot (pdf)
2018 – Metsätalouden veroilmoitus, Kaikki maatilat yhteensä

2017 – Vuovdedoalu vearroalmmuhus (pdf)
2017 – Metsätalouden veroilmoitus

3049

5

2018 – Ealáhusdoaimma vearroalmmuhus fitnu-dehe ámmáthárjeheaddji (pdf)

2017 – Ealahusdoaimma vearroalmmuhus fitnodat - dahje fidnobargi (pdf)
2017 – Elinkeinotoiminnan veroilmoitus liikkeen- tai ammatinharjoittaja

3011

7H

Lágodiinesiid / Oasusvisttit (pdf)
Vuokratulot – osakehuoneistot

3012

7K

Láigodiinesat / Giddodat (pdf)
Vuokratulot – kiinteistöt

3094

7L

Láigodiinesat / Eará opmodat (pdf)
Vuokratulot – muu omaisuus

3013

9

Luobahanvuoitu dehe dahpa (pdf) 
Laskelma luovutusvoitosta tai -tappiosta

3064

9A 

Árvobáhpiriid luobahanvuoittut ja dáhpat (pdf)
Luovutusvoitto tai -tappio - arvopaperit ja arvo-osuudet, laskelma

3060

10

Apurahat (dušše suoma- ja ruoŧagillii)

3014

11

Tulonhankkimistoiminta (dušše suoma- ja ruoŧagillii)

3018

13

Osakeyhtiön osakkaan tiedot ( dušše suoma- ja ruoŧagillii)

3086

14A

Ruovttudoallogeahpádus fitnodahkii máksojuvvon bargobuhtadusas 2018 (pdf)
Kotitalousvähennys yritykselle maksetusta työkorvauksesta

3026

14B

Ruovttudoallogeahpádus - Bargái máksojuvvon bálká 2018 (pdf)

Kotitalousvähennys – työntekijälle maksettu palkka

3063

16A

Čilgehus olgoriikka boađuin / dienasboađut (pdf)
Selvitys ulkomaantuloista (ansiotulot)

3062 

16B

Čilgehus olgoriikka boađuin / Oaiveopmodatboađut (pdf)
Selvitys ulkomaantuloista (pääomatulot)

3019

19

Työasuntovähennys (dušše suoma- ja ruoŧagillii)

3048

36A

Eanadoalloovttastumi osolaččat (pdf)
Maatalousyhtymän osakkaat

3023 

50A

Dienasboađut ja geahpádusat mat dain dahkkojit (pdf)
Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset

Dienasboađut ja geahpádusat mat dain dahkkojit, deavdinráva
Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset, täyttöohje

3024 

50B

Oaiveopmodatboađut ja geahpádusat mat dain dahkkojit (pdf)
Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset 

Oaiveopmodatboađut ja geahpádusat mat dain dahkkojit, deavdinráva
Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset, täyttöohje 

3050

62

2019 – Cuoldin varremiin, arvvunuppastusain ja golli geavaahanopmodaga eretsihkkumiin (pdf)
2018 – Cuoldin varremiin, arvvunuppastusain ja golli geavaahanopmodaga eretsihkkumiin (pdf)
2018 – Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista

Eará skovit – saamenkieliset muut verolomakkeet

Eará skovit – Muut lomakkeet
4071 Ohcamuš iežas álgagis máksinláhkai vearuid almmuhanja máksináigodagaid rievdadeami várás (pdf) 
Hakemus oma-aloitteisten verojen ilmoitus- ja maksujaksojen muuttamiseksi
5010

Vearrokoartaohcamuš ja/dahje ovdavearroohcamuš (pdf)

Verokorttihakemus ja/tai ennakkoverohakemus

3308 Boahtovearu njulgengáibádus (pdf)
Tuloverotuksen oikaisuvaatimus
3353 Vuigengáibádus vearuhusa vuigenlávdegoddái / giddodat (pdf)
Muutoksenhaku kiinteistöveroon
Prantosat ja rávvagat – saamenkieliset julkaisut ja ohjeet 
Prentosat ja rávvagat – Julkaisut ja ohjeet
56 Fitnodat- dahje ámmáhisbargi vearuhus 2017 (pdf) 
Liikkeen- tai ammatinharjoittajan verotus 2017 - Veroilmoituksen täyttöohjeet
J 60 Ovdavearut 2018 - lunddolaš olbmot
Ennakkoverot vuodelle 2018 - luonnolliset henkilöt
J89 Giddodatvearromearrádus, Almmuhusoasi deavdinrávvagat (pdf) 
Kiinteistöverotus 2019, ilmoitusosan täyttöohje
3743s Giddodatvearroalmmuhus (skovvi 3743s) - deavdinráva
Kiinteistöveroilmoitus, täyttöohje
3353s Giddodatvearu vuigengáibádus (skovvi 3353s), deavdinráva
Kiinteistäveron oikaisuvaatimus, täyttöohje

 

Boahtovearu njulgengáibádus