Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Näin tilaat verokortin OmaVerosta – omaishoidon tuki, työkorvaus, palkkio, optio, palkka omasta yrityksestä

Kun tulosi muuttuvat, tilaa uusi verokortti OmaVerossa. Verokorttia varten tarvitset tiedot tuloista ja mahdollisista vähennyksistä.

Tästä ohjeesta saat apua verokortin tilaamiseen seuraavissa tilanteissa:

 • saat omaishoidon tukea
 • saat palkkaa omasta yrityksestäsi
 • saat työkorvausta tai käyttökorvausta
 • saat työsuhdeoptioita.

Siirry OmaVeroon, jos et ole vielä kirjautunut palveluun (avautuu uuteen ikkunaan)

Toimi näin OmaVerossa

 1. Valitse kohdasta Verokortti ja ennakkovero 2024 linkki Verokortit ja ennakkovero.

 2. Valitse painike Tilaa uusi verokortti.

 3. Valitse painike, jossa lukee Valitse koko hakemus.

 4. Hakemuksessa on 6 vaihetta. Täytä uudet tai muuttuneet tiedot hakemuksen eri vaiheissa:

  1. Perustiedot – tarkista, että tiedot ovat oikein.
  2. Esitäytetyt tulot ja vähennykset – voit muuttaa tässä vaiheessa niitä tietoja, joiden perusteella nykyinen verokorttisi on laskettu.
  3. Muut tulot – voit ilmoittaa tässä vaiheessa esimerkiksi uuden eläkkeen tai työkorvauksen.
  4. Muut vähennykset – voit ilmoittaa tässä vaiheessa esimerkiksi kotitalousvähennyksen.
  5. Toimitustapa – valitse verokortin voimassaoloaika ja toimitustapa.
  6. Esikatsele ja lähetä – tarkista yhteenvedosta, että tiedot ovat oikein ja lähetä hakemus.

Valitse tilanteesi, niin saat tarkemmat ohjeet

 • Ilmoita omaishoidon tuki verokorttihakemuksen vaiheessa Muut tulot.

  • Vieritä sivua, kunnes tulet kohtaan Perhe-, perhepäivä- ja omaishoitajan tulot.
  • Valitse Kyllä kohdassa Omaishoitajan palkkiot.
  • Merkitse arvio koko vuoden palkkioista, tieto jo maksetuista palkkioista sekä niiden ennakonpidätyksistä.

Toimi tämän ohjeen mukaan, jos

 • nostat vuoden aikana palkkaa omasta osakeyhtiöstäsi
 • olet YEL-vakuutettu ja maksat YEL-vakuutusmaksua
 • YEL-työtulon määrä on määritelty vakuutusyhtiön kanssa.
 1. Siirry vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset.

  • Merkitse kohtaan Palkat ja luontoisedut palkka, jonka saat omasta osakeyhtiöstäsi. Jos saat palkkaa oman osakeyhtiösi lisäksi muualta, laske kaikki palkat yhteen ja merkitse summa kohtaan Palkat ja luontoisedut.
  • Muista ilmoittaa vuoden alusta saakka saamasi palkka ja siitä maksamasi ennakonpidätys.

   

 2. Siirry vaiheeseen Muut tulot.

  • Mene kohtaan Yritystulot ja yrittäjän työtulot.
  • Valitse Kyllä kohdassa YEL- tai MYEL-vakuutetun yrittäjän palkat. Merkitse omasta yrityksestä saatava palkka uudelleen.
  • Valitse Kyllä kohdassa YEL- tai MYEL-työtulot. Merkitse kenttään YEL-työtulo, joka on määritetty vakuutusyhtiön kanssa.
 3. Siirry vaiheeseen Muut vähennykset.

  • Mene kohtaan Muut vähennykset.
  • Valitse Kyllä kohdassa YEL- tai MYEL-maksut tai muut pakolliset eläkevakuutusmaksut. Merkitse kenttään eläkevakuutusmaksut, jotka olet maksanut vakuutusyhtiölle.

Tarkista tarvittaessa, mikä on käyttökorvausta.

 • Ilmoita käyttökorvaus verokorttihakemuksen vaiheessa Muut tulot.

  • Vieritä sivua, kunnes tulet kohtaan Käyttö- ja työkorvaukset.
  • Valitse Kyllä kohdassa Käyttökorvaukset. 
  • Merkitse arvio koko vuoden käyttökorvauksista, tieto jo maksetuista käyttökorvauksista sekä niiden ennakonpidätyksistä.

Tarkista tarvittaessa, onko kyseessä palkka vai työkorvaus.

Kun et ole arvonlisäverovelvollinen etkä kuulu ennakkoperintärekisteriin, toimi näin:

 1. Siirry vaiheeseen Muut tulot.

  • Vieritä sivua, kunnes tulet kohtaan Käyttö- ja työkorvaukset.
  • Valitse Kyllä kohdassa Työkorvaukset, kun et ole ennakkoperintärekisterissä etkä alv-velvollinen.
  • Merkitse arvio koko vuoden työkorvauksista, tieto jo maksetuista työkorvauksista sekä niiden ennakonpidätyksistä.
  • Jos sinulla on YEL-vakuutus: Vieritä kohtaan Yritystulot ja yrittäjän työtulot. Valitse Kyllä kohdassa YEL- tai MYEL-työtulot, niin pääset ilmoittamaan tiedot.
 2. Jos sinulla on työkorvaukseen kohdistuvia kuluja, siirry vaiheeseen Muut vähennykset.

  • Valitse Kyllä kohdassa Tulonhankkimismenot.
  • Valitse kohdassa Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot painike Avaa erittely.
  • Ilmoita kulut kentässä Muiden työtulojen tulonhankkimismenot.
  • Jos sinulla on YEL-vakuutus: Vieritä kohtaan Muut vähennykset. Valitse Kyllä kohdassa YEL- tai MYEL-maksut tai muut pakolliset eläkevakuutusmaksut, niin pääset ilmoittamaan tiedot.

Tarkista tarvittaessa, onko kyseessä palkka vai työkorvaus.

Kun olet arvonlisäverovelvollinen mutta et kuulu ennakkoperintärekisteriin, toimi näin:

 1. Ilmoita työkorvaus ja YEL-työtulo verokorttihakemuksen vaiheessa Muut tulot.

  • Vieritä sivua, kunnes tulet kohtaan Yritystulot ja yrittäjän työtulot.
  • Valitse Kyllä kohdassa Työkorvaukset, kun et ole ennakkoperintärekisterissä mutta olet alv-velvollinen.
  • Merkitse arvio koko vuoden työkorvauksista, tieto jo maksetuista työkorvauksista ja niiden ennakonpidätyksistä sekä työkorvauksiin liittyvät menot.
 2. Jos sinulla on YEL-vakuutus:

  • Vieritä vaiheessa Muut tulot kohtaan Yritystulot ja yrittäjän työtulot. Valitse Kyllä kohdassa YEL- tai MYEL-työtulot, niin pääset ilmoittamaan tiedot.
  • Ilmoita vakuutusyhtiölle maksamasi YEL-eläkevakuutusmaksut vaiheessa Muut vähennykset. Valitse Kyllä kohdassa YEL- tai MYEL-maksut tai muut pakolliset eläkevakuutusmaksut, niin pääset ilmoittamaan tiedot.
 1. Vaihe Esitäytetyt tulot ja vähennykset, kohta Palkat ja luontoisedut:

  Valitse, ilmoitatko tähän mennessä maksetut palkat ja ennakonpidätykset itse vai käytätkö tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja. Jos ilmoitat tiedot itse, merkitse vuoden alusta saakka saamasi palkka ja siitä maksamasi ennakonpidätys.

 2. Ilmoita seuraavaksi arvio siitä, kuinka paljon saat palkkaa: Voit valita, ilmoitatko arvion

  • koko vuoden palkasta (12 kk)
  • loppuvuonna maksettavasta palkasta (uuden verokortin voimaantulosta vuoden loppuun).

  Laske yhteen kaikista palkkatöistäsi kertyvät palkat, palkkiot, lomarahat ja luontoisedut. Älä laske mukaan työsuhdeoptiota.

 3. Vaihe Muut tulot:

  Vieritä sivun loppuun ja valitse painike Näytä lisää.

 4. Etsi kohta Työsuhdeoptiot ja osakepalkkiot. Valitse painike Kyllä.

 5. Ilmoita option määrä kohdassa Arvio tulojen määrästä koko vuonna (brutto).

  Jos sinulla näkyy vaihtoehtoisina valintoina, että voit ilmoittaa itse ajantasaiset tiedot tai käyttää tulorekisteristä saatuja tietoja, älä ota tulorekisterin tietoja tässä kohdassa käyttöön. Ilmoita option määrä itse kohdassa Saadut palkkiot vuoden alusta tähän asti (brutto), jos osa optiosta on jo käsitelty palkanlaskennassa (tieto näkyy palkkalaskelmalla).

  Valitse, liittyykö optio palkkaan vai muuhun tuloon. Yleensä optio liittyy palkkaan.

  Valitse, haluatko maksaa veron työsuhdeoptiosta ennakkoverona. Jos optio on suuri, kannattaa valita ennakkovero. Silloin et joudu maksamaan optiosta jäännösveroa.

 6. Viimeinen kohta on Saatko palkkatuloja, joista ei peritä eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja?

  Valitse painike Kyllä. Ilmoita option määrä koko vuodelta kohdassa Arvio tulojen määrästä koko vuonna (brutto).

Ilmoita palkkiot ja kustannusten korvaukset näin:

 1. Siirry vaiheeseen Muut tulot.

  • Vieritä sivua, kunnes tulet kohtaan Perhe-, perhepäivä- ja omaishoitajan tulot.
  • Valitse Kyllä kohdassa Perhehoitajan palkkiot ja kustannusten korvaukset.
  • Ensimmäinen kenttä on Saadut palkkiot ja kustannusten korvaukset. Merkitse siihen summa, joka sisältää
   • sinulle jo maksetut palkkiot
   • erikseen laskuttamasi matkakustannusten korvaukset
   • muut kustannusten korvaukset.
  • Toinen kenttä on Ennakonpidätykset. Merkitse siihen, kuinka paljon sinulta on jo mennyt ennakonpidätystä palkkioista.
  • Kolmas kenttä on Arvio palkkioiden ja kustannusten korvausten määrästä. Merkitse siihen arviosi palkkioista ja kustannusten korvauksista koko vuoden ajalta.
  • Neljäs kenttä on Kustannusten korvausten määrä. Merkitse siihen kustannusten korvaukset koko vuoden ajalta.
 2. Jos olet laskuttanut erikseen matkakustannusten korvauksia, siirry vaiheeseen Muut vähennykset.

  • Valitse Kyllä kohdassa Tulonhankkimismenot.
  • Valitse Avaa erittely kohdassa Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot.
 3. Merkitse matkakustannusten korvaukset kenttään Muiden työtulojen tulonhankkimismenot. Valitse OK.

Ilmoita ulkomailta saatu eläketulo verokorttihakemuksen vaiheessa Muut tulot.

 • Vieritä sivua, kunnes tulet kohtaan Ulkomaan tulot.
 • Valitse Kyllä kohdassa Ulkomailta saadut tulot.
 • Avaa erittely ja ilmoita tarvittavat tiedot.

Tietojen ilmoittamisen jälkeen valitse verotustavaksi: otetaan huomioon veroprosentissa.

Huom.! Voit ilmoittaa ulkomailta saadun eläketulon verokortille, jos saat eläketuloa myös Suomesta.

Valitse toimitustapa ja lähetä hakemus

 • Kun olet ilmoittanut tiedot, siirry vaiheeseen Toimitustapa.

  • Ilmoita, mistä päivästä lähtien uusi verokorttisi on voimassa.
  • Valitse, haluatko verokortin
   • vain sähköisenä OmaVeroon
   • Omaveroon ja paperisena postitse kotiin.

  Siirry vaiheeseen Esikatsele ja lähetä.

  • Tarkista, että tiedot ovat oikein. Pääset korjaamaan tietoja, kun valitset linkin Muokkaa tai Edellinen.
  • Jos haluat jatkaa täyttämistä myöhemmin, valitse painike Tallenna keskeneräisenä. Tiedot säilyvät tallennettuina 1 kuukauden. Verohallinto ei käsittele tietoja, ennen kuin olet lähettänyt ne.
  • Kun kaikki tiedot ovat oikein, valitse painike Lähetä. Sen jälkeen saat kuittauksen, että hakemuksesi on vastaanotettu.

  Uusi verokortti toimitetaan valitsemallesi vastaanottajalle. Jos teit verokortin eläkettä varten, verokortti lähetetään suoraan eläkkeenmaksajalle. Löydät kopion verokortista aina myös OmaVerosta

Jos verokortti menee virkailijan käsittelyyn

Jos verokorttihakemuksesi menee virkailijan käsittelyyn, käsittelyaika on 1–3 päivää. 

Jos olet ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit, saat viestin, kun verokorttisi on valmis. Jos sinulla ei ole Suomi.fi-viestejä käytössä, saat verokortin postissa. Löydät verokortin aina OmaVerosta, josta voit tallentaa tai tulostaa sen

Sivu on viimeksi päivitetty 24.6.2024