Näin tilaat verokortin OmaVerosta – eläke, omaishoidon tuki, työkorvaus, palkka omasta yrityksestä

Kun tulosi muuttuvat, tilaa uusi verokortti OmaVerossa. Verokorttia varten tarvitset tiedot tuloista ja mahdollisista vähennyksistä.

Tästä ohjeesta saat apua verokortin tilaamiseen seuraavissa tilanteissa:

 • alat saada eläkettä
 • saat omaishoidon tukea
 • saat palkkaa omasta yrityksestäsi
 • saat työkorvausta tai käyttökorvausta.

Siirry OmaVeroon, jos et ole vielä kirjautunut palveluun (avautuu uuteen ikkunaan)

Toimi näin OmaVerossa

 1. Valitse linkki oikean vuoden kohdalta sen mukaan, tarvitsetko uuden verokortin vielä loppuvuodeksi vai muutatko ensi vuoden verokorttia.

  Verokortti loppuvuodelle 2021:

  • Valitse kohdasta Verokortti ja ennakkovero 2021 linkki Verokortit ja ennakkovero.

  Verokortti vuodelle 2022:

  • Valitse kohdasta Verokortti ja ennakkovero 2022 linkki Verokortit ja ennakkovero.
 2. Valitse painike Tilaa uusi verokortti.

 3. Valitse painike, jossa lukee Valitse koko hakemus.

 4. Hakemuksessa on 6 vaihetta. Täytä uudet tai muuttuneet tiedot hakemuksen eri vaiheissa:

  1. Perustiedot – tarkista, että tiedot ovat oikein.
  2. Esitäytetyt tulot ja vähennykset – voit muuttaa tässä vaiheessa niitä tietoja, joiden perusteella nykyinen verokorttisi on laskettu.
  3. Muut tulot – voit ilmoittaa tässä vaiheessa esimerkiksi uuden eläkkeen tai työkorvauksen.
  4. Muut vähennykset – voit ilmoittaa tässä vaiheessa esimerkiksi kotitalousvähennyksen.
  5. Toimitustapa – valitse verokortin voimassaoloaika ja toimitustapa.
  6. Esikatsele ja lähetä – tarkista yhteenvedosta, että tiedot ovat oikein ja lähetä hakemus.

Valitse tilanteesi, niin saat tarkemmat ohjeet

Verokorttia varten tarvitset tiedot tuloista ja vähennyksistä. Ota esiin eläkepäätöksesi.

 1. Tarkista, että palkkatiedot ovat oikein vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset.

 2. Ilmoita uusi eläke verokorttihakemuksen vaiheessa Muut tulot.

  • Siirry kohtaan Eläkkeet ja valitse Kyllä.
  • Valitse painike Lisää uusi eläke.
 3. Valitse valikosta maksajan nimi eli eläkkeenmaksaja. Valitse myös eläkkeen laji, esimerkiksi vanhuuseläke.

  Katso eläkepäätöksestä seuraavat tiedot ja merkitse ne verokorttihakemukseen:

  • eläkkeen maksun alkamis- ja päättymispäivä tänä vuonna
  • maksetaanko eläke joka kuukausi
  • eläkkeen määrä euroina kuukaudessa.

  Jos haet verokorttia kesken vuotta, ilmoita myös:

  vuoden aikana saamasi eläke

  eläkkeestä vähennetty ennakonpidätys tammikuusta lähtien tähän päivään saakka, eli paljonko olet maksanut veroa eläkkeestäsi alkuvuoden aikana. (Ilmoita myös aikaisemmalta vuodelta saatu eläke, jos se on maksettu tämän vuoden aikana).

 4. Jos vaadit eläketulon jaksotusta, valitse Kyllä. Täytä sitten ajanjakson alkamispäivä ja päättymispäivä sekä eläkkeen määrä.

  Voit vaatia jaksotusta, jos olet saanut tänä vuonna vähintään 500 euroa eläkettä, joka liittyy vähintään 3 kuukauden pituiseen ajanjaksoon ennen tätä vuotta.

  Valitse lopuksi painike OK.

Jos eläkkeesi ei muutu, tilaa verokortti palkkaa varten tämän ohjeen mukaan.

Jos ilmoitat verokortille eläkkeen ja palkan yhtä aikaa, toimi näin:

 1. Vaihe Esitäytetyt tulot ja vähennykset, kohta Palkat ja luontoisedut:

  Valitse, ilmoitatko tähän mennessä maksetut palkat ja ennakonpidätykset itse vai käytätkö tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja. Jos ilmoitat tiedot itse, merkitse vuoden alusta saakka saamasi palkka ja siitä maksamasi ennakonpidätys.

  Ilmoita seuraavaksi arvio siitä, kuinka paljon saat palkkaa: Voit valita, ilmoitatko arvion

  • koko vuoden palkasta (12 kk)
  • loppuvuonna maksettavasta palkasta (uuden verokortin voimaantulosta vuoden loppuun).

  Laske yhteen kaikista palkkatöistäsi kertyvät palkat, palkkiot, lomarahat ja luontoisedut. Älä laske mukaan etuuksia, eläkkeitä, opintorahoja tai ulkomailta saatua palkkaa. Ilmoita nämä tulot erikseen omissa kohdissaan.

 2. Vaihe Muut tulot, kohta Eläkkeet:

  Valitse kohdassa Eläkkeet Kyllä. Valitse sen jälkeen painike Lisää uusi eläke.

 3. Valitse valikosta maksajan nimi eli eläkkeenmaksaja. Valitse myös eläkkeen laji, esimerkiksi vanhuuseläke.

  Katso eläkepäätöksestä seuraavat tiedot ja merkitse ne verokorttihakemukseen:

  • eläkkeen maksun alkamis- ja päättymispäivä tänä vuonna
  • maksetaanko eläke joka kuukausi
  • eläkkeen määrä euroina kuukaudessa.

  Jos haet verokorttia kesken vuotta, ilmoita myös:

  • vuoden aikana saamasi eläke
  • eläkkeestä vähennetty ennakonpidätys tammikuusta lähtien tähän päivään saakka, eli paljonko olet maksanut veroa eläkkeestäsi alkuvuoden aikana. (Ilmoita myös aikaisemmalta vuodelta saatu eläke, jos se on maksettu tämän vuoden aikana.)
 4. Jos vaadit eläketulon jaksotusta, valitse Kyllä. Täytä sitten ajanjakson alkamispäivä ja päättymispäivä sekä eläkkeen määrä.

  Voit vaatia jaksotusta, jos olet saanut tänä vuonna vähintään 500 euroa eläkettä, joka liittyy vähintään 3 kuukauden pituiseen ajanjaksoon ennen tätä vuotta.

  Valitse lopuksi painike OK.

 • Ilmoita omaishoidon tuki verokorttihakemuksen vaiheessa Muut tulot.

  • Vieritä sivua, kunnes tulet kohtaan Perhe-, perhepäivä- ja omaishoitajan tulot.
  • Valitse Kyllä kohdassa Omaishoitajan palkkiot.
  • Merkitse arvio koko vuoden palkkioista, tieto jo maksetuista palkkioista sekä niiden ennakonpidätyksistä.

Toimi tämän ohjeen mukaan, jos

 • nostat vuoden aikana palkkaa omasta osakeyhtiöstäsi
 • olet YEL-vakuutettu ja maksat YEL-vakuutusmaksua
 • YEL-työtulon määrä on määritelty vakuutusyhtiön kanssa.
 1. Siirry vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset.

  • Merkitse kohtaan Palkat ja luontoisedut palkka, jonka saat omasta osakeyhtiöstäsi. Jos saat palkkaa oman osakeyhtiösi lisäksi muualta, laske kaikki palkat yhteen ja merkitse summa kohtaan Palkat ja luontoisedut.
  • Muista ilmoittaa vuoden alusta saakka saamasi palkka ja siitä maksamasi ennakonpidätys.

   

 2. Siirry vaiheeseen Muut tulot.

  • Mene kohtaan Yritystulot ja yrittäjän työtulot.
  • Valitse Kyllä kohdassa YEL- tai MYEL-vakuutetun yrittäjän palkat. Merkitse omasta yrityksestä saatava palkka uudelleen.
  • Valitse Kyllä kohdassa YEL- tai MYEL-työtulot. Merkitse kenttään YEL-työtulo, joka on määritetty vakuutusyhtiön kanssa.
 3. Siirry vaiheeseen Muut vähennykset.

  • Mene kohtaan Muut vähennykset.
  • Valitse Kyllä kohdassa YEL- tai MYEL-maksut tai muut pakolliset eläkevakuutusmaksut. Merkitse kenttään eläkevakuutusmaksut, jotka olet maksanut vakuutusyhtiölle.

Tarkista tarvittaessa, mikä on käyttökorvausta.

 • Ilmoita käyttökorvaus verokorttihakemuksen vaiheessa Muut tulot.

  • Vieritä sivua, kunnes tulet kohtaan Käyttö- ja työkorvaukset.
  • Valitse Kyllä kohdassa Käyttökorvaukset. 
  • Merkitse arvio koko vuoden käyttökorvauksista, tieto jo maksetuista käyttökorvauksista sekä niiden ennakonpidätyksistä.

Tarkista tarvittaessa, onko kyseessä palkka vai työkorvaus.

Kun et ole arvonlisäverovelvollinen etkä kuulu ennakkoperintärekisteriin, toimi näin:

 1. Siirry vaiheeseen Muut tulot.

  • Vieritä sivua, kunnes tulet kohtaan Käyttö- ja työkorvaukset.
  • Valitse Kyllä kohdassa Työkorvaukset, kun et ole ennakkoperintärekisterissä etkä alv-velvollinen.
  • Merkitse arvio koko vuoden työkorvauksista, tieto jo maksetuista työkorvauksista sekä niiden ennakonpidätyksistä.
  • Jos sinulla on YEL-vakuutus: Vieritä kohtaan Yritystulot ja yrittäjän työtulot. Valitse Kyllä kohdassa YEL- tai MYEL-työtulot, niin pääset ilmoittamaan tiedot.
 2. Jos sinulla on työkorvaukseen kohdistuvia kuluja, siirry vaiheeseen Muut vähennykset.

  • Valitse Kyllä kohdassa Tulonhankkimismenot.
  • Valitse kohdassa Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot painike Avaa erittely.
  • Ilmoita kulut kentässä Muiden työtulojen tulonhankkimismenot.
  • Jos sinulla on YEL-vakuutus: Vieritä kohtaan Muut vähennykset. Valitse Kyllä kohdassa YEL- tai MYEL-maksut tai muut pakolliset eläkevakuutusmaksut, niin pääset ilmoittamaan tiedot.

Tarkista tarvittaessa, onko kyseessä palkka vai työkorvaus.

Kun olet arvonlisäverovelvollinen mutta et kuulu ennakkoperintärekisteriin, toimi näin:

 1. Ilmoita työkorvaus ja YEL-työtulo verokorttihakemuksen vaiheessa Muut tulot.

  • Vieritä sivua, kunnes tulet kohtaan Yritystulot ja yrittäjän työtulot.
  • Valitse Kyllä kohdassa Työkorvaukset, kun et ole ennakkoperintärekisterissä mutta olet alv-velvollinen.
  • Merkitse arvio koko vuoden työkorvauksista, tieto jo maksetuista työkorvauksista ja niiden ennakonpidätyksistä sekä työkorvauksiin liittyvät menot.
 2. Jos sinulla on YEL-vakuutus:

  • Vieritä vaiheessa Muut tulot kohtaan Yritystulot ja yrittäjän työtulot. Valitse Kyllä kohdassa YEL- tai MYEL-työtulot, niin pääset ilmoittamaan tiedot.
  • Ilmoita vakuutusyhtiölle maksamasi YEL-eläkevakuutusmaksut vaiheessa Muut vähennykset. Valitse Kyllä kohdassa YEL- tai MYEL-maksut tai muut pakolliset eläkevakuutusmaksut, niin pääset ilmoittamaan tiedot.

Valitse toimitustapa ja lähetä hakemus

 • Kun olet ilmoittanut tiedot, siirry vaiheeseen Toimitustapa.

  • Ilmoita, mistä päivästä lähtien uusi verokorttisi on voimassa.
  • Valitse, haluatko verokortin
   • vain sähköisenä OmaVeroon
   • Omaveroon ja paperisena postitse kotiin
   • OmaVeroon ja suoraan maksajalle.

  Jos valitset viimeisen kohdan, pääset sen jälkeen täyttämään maksajan osoitetiedot.

  Siirry vaiheeseen Esikatsele ja lähetä.

  • Tarkista, että tiedot ovat oikein. Pääset korjaamaan tietoja, kun valitset linkin Muokkaa tai Edellinen.
  • Jos haluat jatkaa täyttämistä myöhemmin, valitse painike Tallenna keskeneräisenä. Tiedot säilyvät tallennettuina 1 kuukauden. Verohallinto ei käsittele tietoja, ennen kuin olet lähettänyt ne.
  • Kun kaikki tiedot ovat oikein, valitse painike Lähetä. Sen jälkeen saat kuittauksen, että hakemuksesi on vastaanotettu.

  Uusi verokortti toimitetaan valitsemallesi vastaanottajalle. Jos teit verokortin eläkettä varten, verokortti lähetetään suoraan eläkkeenmaksajalle. Löydät kopion verokortista aina myös OmaVerosta