Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Muutoksenhaku valmisteverotukseen ā€“ henkilöasiakas

Voit hakea muutosta valmisteveropäätökseen tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. Tarkista muutoksenhakuaika aina verotuspäätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Miten muutosta haetaan?

Tee oikaisuvaatimus valmisteverotukseen OmaVerossa.

Siirry OmaVeroon

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen myös paperilomakkeella.

Oma-aloitteisten verojen oikaisuvaatimus (lomake 4015) 

Mitä asioita oikaisuvaatimuksessa on oltava?

Oikaisuvaatimuksen voi myös tehdä vapaamuotoisesti. Jos teet sen vapaamuotoisesti, ilmoita siinä nämä asiat:

  • Nimesi ja henkilötunnuksesi
  • Mihin päätökseen haet muutosta
  • Mitä päätöksen kohtia vaatimus koskee ja mitä muutoksia vaadit
  • Millä perusteilla haet muutosta

Oikaisuvaatimus on allekirjoitettava.

Mitä liitteitä oikaisuvaatimukseen tarvitaan?

Liitä oikaisuvaatimukseen:

  • Asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksessa vetoat. Asiakirjoja ei tarvitse liittää, jos ne on jo aiemmin toimitettu Verohallinnolle.
  • Valtakirja, jos olet valtuuttanut toisen henkilön tekemään oikaisuvaatimuksen puolestasi.

Mihin oikaisuvaatimus lähetetään?

Lähetä oikaisuvaatimus Verohallinnolle osoitteeseen:

Oma-aloitteisten verojen oikaisupyynnöt

PL 650

00052 VERO

Tarvittaessa oikaisuvaatimuksen voi viedä mihin tahansa Verohallinnon toimipisteeseen.

Verotoimistot

Verohallinnon postiosoitteet

Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä?

Tarkista muutoksenhakuaika aina verotuspäätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Vain määräajassa tehdyt oikaisuvaatimukset tutkitaan

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen toimipisteen aukioloajan päättymistä.  Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Vero on maksettava, vaikka muutosta olisi haettu

Valmistevero on maksettava, vaikka olet hakenut muutosta verotukseen.

Lue lisää:

Muutoksenhaku Verohallinnon päätökseen