Alkoholin tilaaminen netistä

Jos tilaat alkoholia EU:n tulli- ja veroalueelta, valmisteverotuksesta ja sen neuvonnasta vastaa Verohallinto. 

Jos tilaat alkoholia EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta tai EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta, sinun on tulliselvitettävä lähetys.

Alkoholin tilaaminen netistä EU-maasta

Kun alkoholia tilataan toisesta EU-maasta voi kyseessä olla joko etämyynti tai etäosto.

Etämyynti

Etämyynnissä verovelvollinen on etämyyjä. Etämyynnillä tarkoitetaan myyntiä, jossa yksityishenkilö on ostanut toisesta jäsenvaltiosta kulutukseen luovutettuja valmisteveron alaisia tuotteita, jotka etämyyjä tai joku tämän puolesta suoraan tai välillisesti lähettää tai kuljettaa Suomeen.

Kuljetus katsotaan myyjän järjestämäksi esimerkiksi silloin, kun myyjä ohjaa Internet-sivuillaan tilauksen yhteydessä asiakkaita käyttämään tiettyjä kuljetusliikkeitä tai jotenkin muuten osallistuu kuljetusta koskeviin järjestelyihin.

Etämyyjä voi asettaa Suomeen Verohallinnon hyväksymän veroedustajan suorittamaan verot puolestaan. Etämyyjän, jolla ei ole Suomessa veroedustajaa, on annettava ilmoitus Verohallinnolle ennen valmisteveron alaisten tuotteiden lähettämistä toisesta jäsenvaltiosta Suomeen sekä annettava vakuus valmisteverojen suorittamisesta.

Etäosto

Yksityishenkilö on velvollinen suorittamaan valmisteveron Suomeen, jos hän ostaa valmisteveron alaisia tuotteita toisesta jäsenvaltiosta ja itse järjestää niiden kuljetuksen Suomeen toisen yksityishenkilön tai kuljetusliikkeen välityksellä ilman, että myyjä mitenkään osallistuu kuljetusjärjestelyihin.

Kyse ei siis tällöin ole etämyynnistä vaan etäostosta. Ostajan lisäksi verovelvollinen tässä tilanteessa on tuotteet Suomeen kuljettanut kuljetusliike tai se yksityishenkilö, joka toisen puolesta tuo tuotteet Suomeen, ja se, joka pitää tuotteita hallussaan Suomessa.

Suomessa verotettavista alkoholeista kannetaan Suomessa valmisteverot eli alkoholijuomavero ja juomapakkausvero.

Veronalaisia alkoholituotteita ovat:

  • oluet ja muut mallasjuomat, joiden alkoholipitoisuus on yli 0,5 tilavuusprosenttia
  • viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat
  • välituotteet
  • etyylialkoholituotteet, joiden alkoholipitoisuus on yli 1,2 tilavuusprosenttia.

Välituotteilla tarkoitetaan mm. väkevöityjä viinejä (portviini, madeira, sherry jne.), joiden alkoholipitoisuus on enintään 22 tilavuusprosenttia, ja etyylialkoholilla mm. viinoja sekä likööreitä.

Alkoholijuomaveroa kannetaan alkoholijuomaverotaulukon mukaisesti. 
Juomapakkausveroa kannetaan 0,51 euroa litralta.

Kun kyseessä on etäosto, on alkoholitilauksesta annettava Verohallinnolle ennakkoilmoitus ja maksettava valmisteverojen määrää vastaava vakuus, ennen kuin alkoholilähetystä voidaan alkaa kuljettamaan.

Vakuuslomake

Vakuus voidaan asettaa myös verkossa

Vakuuslomakkeen liitteenä tulee olla pro forma -lasku, kauppalasku sekä tilaus tai tilausvahvistus, josta ilmenevät tiedot lähettäjästä ja tavarasta. Vakuus on asetettava ja suoritettava Verohallinnon pankkitilille. Kun vakuus on vastaanotettu Verohallinnossa, tilaukselle vahvistetaan vakuusnumero. Tilaajan tulee toimittaa vakuusnumero lähettäjälle, joka voi vasta tämän jälkeen lähettää tilauksen.

Huomioithan, että ostajan on lisäksi annettava Verohallinnolle veroilmoitus neljän arkipäivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut tuotteet Suomessa.

Täytettävät veroilmoituslomakkeet täyttöohjeineen:

Alkoholijuomavero

Juomapakkausvero

Veroilmoitus voidaan myös postittaa määräajassa osoitteeseen:

Verohallinto
Valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Jos ennakkoon maksettu vakuus ei riitä kattamaan valmisteveroja, tilaajan on maksettava verosta vielä puuttuva määrä verotuspäätöksen mukaisesti. Vero on maksettava em. 10 arkipäivän kuluessa päätöksestä.

Alkoholilain vastaisesti maahantuodut tuotteet voidaan takavarikoida ja hävittää. Lisätietoja alkoholin maahantuonnin luvanvaraisuudesta sekä alkoholilain soveltamisesta Internet-kaupassa saa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta. (www.valvira.fi)

Lisätietoja: