Eläkettä Suomesta Espanjaan 2019 alkaen

Uuden Espanjan verosopimuksen mukaan maksat veroa Suomeen eläkkeestä, jota saat Suomesta. 

Eläkkeet, jotka perustuvat liikennevakuutukseen tai vastaavaan muuhun riskivakuutukseen, verotetaan kuitenkin jatkossakin vain Espanjassa.

Yksityissektorin eläke verotetaan 3 ensimmäistä vuotta vain Espanjassa

Yksityissektorin eläkkeitä koskee kuitenkin kolmen vuoden siirtymäaika, jolloin et maksa eläkkeestä veroa Suomeen. Tämä edellyttää, että Suomesta saamasi eläke on Sinulle veronalaista tuloa Espanjassa.

Jos Suomesta saamasi yksityissektorin eläke ei ole veronalaista Espanjassa, maksat  eläkkeestä veroa Suomeen heti 1.1.2019 alkaen.

Kolmen vuoden siirtymäsäännöksen soveltaminen siis edellyttää, että Suomesta saamasi eläke on veronalaista Espanjassa. Siirtymäsäännös voi siis soveltua Suomesta saamaasi eläkkeeseen, vaikka et tosiasiassa maksaisi eläkkeestä veroa Espanjassa siitä syystä, että kokonaistulosi jäävät alle tietyn rajan tai sinulla on paljon vähennyksiä, kunhan eläke on veronalaista Espanjassa.

Suomessa määrättävästä verosta vähennetään Espanjaan maksettu vero

Yleensä verosopimusten mukaan mahdollinen kaksinkertainen verotus poistetaan henkilön asuinvaltion verotuksessa. Espanjan verosopimuksen mukaan kuitenkin eläkkeiden kaksinkertainen verotus poistetaan poikkeuksellisesti siinä valtiossa, josta eläke maksetaan niin kutsutulla käänteisellä hyvityksellä.

Jos siis asut Espanjassa ja saat eläkettä Suomesta, niin eläkkeestä Suomessa määrättävästä verosta vähennetään Espanjaan maksamasi vero.

Huom.! Julkisesta palveluksesta ansaitun eläkkeen osalta kaksinkertainen verotus poistetaan kuitenkin normaalisti asuinvaltiossa eli Espanjassa.

Lisätietoa:

Verokortit 2019

Saat  tiedon verokortista postitse joulu-tammikuun aikana. Tarkista, että tiedot ovat oikein. 

Esimerkki 1: Saat yksityissektorin eläkettä Suomesta. Verohallinto on huomioinut verokortillasi, että tästä eläkkeestä et maksa veroja Suomeen vuonna 2019. Verohallinto on laskenut sinulle vain sairaanhoitomaksun kattavan verokortin.

Esimerkki 2: Saat Suomesta eläkettä, joka perustuu yrittäjäeläkkeeseen. Tällaisesta eläkkeestä maksat veroja Suomeen heti vuodesta 2019 alkaen, koska siihen ei sovellu verosopimuksen mukainen 3 vuoden siirtymäaika. Verohallinto on pyrkinyt huomioimaan verokortillasi, että tästä eläkkeestä sinun tulisi maksaa veroa Suomeen.

Esimerkki 3: Työkyvyttömyyseläkkeet eivät yleensä ole Espanjassa veronalaista tuloa. Tällöin eläkkeestä maksetaan veroa Suomeen heti vuoden 2019 alusta. Verohallinto on pyrkinyt huomioimaan verokortillasi, että työkyvyttömyyseläkkeet verotetaan Suomessa.

Tarkista joulu-tammikuussa saamaltasi ennakkoperinnän päätökseltä, että tiedot ovat oikein. Ota yhteyttä Verohallintoon, jos tiedoissa on korjattavaa, jotta voimme tehdä sinulle uuden verokortin.

Saat eläkettä Suomesta ja maksat veroja Suomeen ja Espanjaan

Arvioi eläkkeestä Espanjaan maksettavan veron määrä ja ilmoita se lomakkeella (6207a).

Ilmoita verot, jotka olet maksanut Espanjaan esimerkiksi

  • itse ottamastasi vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvasta eläkkeestä
  • YEL- tai MYEL-vakuutukseen perustuvasta eläkkeestä 
  • kansaneläkkeestä.

Tarvittaessa soita palvelunumeroomme (Henkilöasiakkaan kansainvälinen tuloverotus).

Jos omistat osakehuoneiston Suomessa, katso muutokset 1.1.2019 alkaen