Milloin ulkomaista perintöä ei tarvitse ilmoittaa?

Perinnönjättäjän ja perinnönsaajan vakituisella asuinpaikalla on merkitystä perinnön ilmoittamisessa. Myös verosopimukset vaikuttavat siihen, täytyykö perinnönsaajan antaa perintöveroilmoitus Suomeen.

Perinnönjättäjä ja perillinen asuivat ulkomailla

Perintöä ei ilmoiteta, jos perintöverovelvollisuutta ei synny lainkaan. Perintöveroilmoitusta ei anneta, jos sekä perinnönjättäjä että perillinen tai testamentinsaaja asuivat vakituisesti ulkomailla perinnönjättäjän kuollessa. Lisäksi edellytyksenä on, että kuolinpesän varoihin ei kuulu seuraavaa omaisuutta:

 • Suomessa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta
 • osakkeita tai osuuksia yhtiössä, jonka varoista yli 50 % on Suomessa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta

Myöskään testamentinsaaja ei anna veroilmoitusta, jos testamentissa on yksilöity hänelle tulevat omaisuuskohteet eikä tähän omaisuuteen sisälly edellä mainittuja omaisuuskohteita.

Perinnönjättäjä asui ulkomailla ja perillinen Suomessa

Jos perillinen asuu Suomessa, hänen on annettava perintöveroilmoitus ja maksettava vero ulkomailta saadusta perinnöstä.

Verosopimukset voivat kuitenkin tuoda poikkeuksia tähän pääsääntöön. Jos kuolinpesän omaisuus on kaikilta osin vapautettu perintöverosta valtioiden välisellä perintöverosopimuksella, Suomessa asuva perillinen tai testamentinsaaja ei anna perintöveroilmoitusta.

Perinnönjättäjä asui Tanskassa tai Islannissa

Suomessa asuva perillinen tai testamentinsaaja ei anna perintöveroilmoitusta, jos perinnönjättäjä asui vakituisesti Tanskassa tai Islannissa kuollessaan. Lisäksi edellytyksenä on, että kuolinpesän varoihin ei sisälly seuraavaa omaisuutta:

 • Suomessa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta
 • osakkeita tai osuuksia yhtiössä, jonka varoista yli 50 % on Suomessa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta

Suomessa asuva testamentinsaaja ei myöskään anna veroilmoitusta, jos testamentissa on yksilöity hänelle tulevat omaisuuskohteet eikä tähän omaisuuteen sisälly edellä mainittuja omaisuuskohteita.

Katso lisäksi:

Perinnönjättäjä asui Alankomaissa

Suomessa asuva perillinen tai testamentinsaaja ei anna perintöveroilmoitusta silloin, kun perinnönjättäjä asui vakinaisesti Alankomaissa kuollessaan. Lisäedellytyksenä on, että jäämistöön ei sisälly seuraavaa omaisuutta:

 • Suomessa sijaitseva kiinteä omaisuus sekä siihen kuuluva tarpeisto ja irtaimisto
 • kiinnityslaina ja muu saaminen, jonka vakuutena on Suomessa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta
 • perinnönjättäjän harjoittaman liikkeen tai vapaan ammatin varallisuus, joka kuuluu Suomessa sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan

Suomessa asuva testamentinsaaja ei myöskään anna veroilmoitusta, jos testamentissa on yksilöity hänelle tulevat omaisuuskohteet eikä tähän omaisuuteen sisälly edellä mainittuja omaisuuskohteita.

Perinnönjättäjä asui Ranskassa

Suomessa asuva perillinen tai testamentinsaaja ei anna perintöveroilmoitusta, jos perinnönjättäjä asui vakinaisesti Ranskassa kuollessaan. Lisäedellytyksenä on, että kuolinpesään ei sisälly seuraava omaisuutta:

 • Suomessa sijaitseva kiinteä omaisuus ja sen tarpeisto
 • Suomessa harjoitettavaa maa- ja metsätaloutta palveleva eloton tai elollinen irtain omaisuus
 • Suomessa sijaitsevaan kiinteään omaisuuteen kohdistuvat oikeudet, joihin sovelletaan yksityisoikeuden kiinteää omaisuutta koskevia säännöksiä
 • Suomessa sijaitsevan kiinteän omaisuuden nautintaoikeuksia
 • yksityisliikkeen Suomessa sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan kuuluva varallisuus
 • ammatinharjoittajan Suomessa sijaitsevaan pysyvään laitokseen kuuluva irtain yritysvarallisuus
 • muu Suomessa sijaitseva aineellinen irtain omaisuus, siihen luettuna huonekalut, liinavaatteet ja talousesineet samoin kuin taide-esineet ja -kokoelmat

Suomessa asuva testamentinsaaja ei myöskään anna veroilmoitusta, jos testamentissa on yksilöity hänelle tulevat omaisuuskohteet eikä tähän omaisuuteen sisälly edellä mainittuja omaisuuskohteita.

Perinnönjättäjä asui Sveitsissä

Suomessa asuva perillinen tai testamentinsaaja ei anna perintöveroilmoitusta, jos perinnönjättäjä asui vakinaisesti Sveitsissäkuollessaan. Lisäedellytyksenä on, että kuolinpesään ei sisälly seuraava omaisuutta:

 • Suomessa sijaitseva kiinteä omaisuus ja sen tarpeisto
 • Suomessa sijaitseva maa- tai metsätalouteen kuuluva elollinen ja eloton irtaimisto
 • Suomessa sijaitsevaan kiinteään omaisuuteen kohdistuvat oikeudet, joihin sovelletaan yksityisoikeuden kiinteää omaisuutta koskevia säännöksiä
 • Suomessa sijaitsevan kiinteän omaisuuden nautintaoikeuksia
 • oikeuksia määrältään kiinteisiin tai muuttuviin korvauksiin (royaltyt), jotka saadaan Suomessa sijaitsevien kivennäisesiintymien, lähteiden tai muiden löydösten käyttämisestä

Suomessa asuva testamentinsaaja ei myöskään anna veroilmoitusta, jos testamentissa on yksilöity hänelle tulevat omaisuuskohteet eikä tähän omaisuuteen sisälly edellä mainittuja omaisuuskohteita.